Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Samostojni izpis sestavka

 Frazemi s sestavino iméti
čìč níma nìč, gl. čič.

govoríti, kot bi imél žgánce v ústih, gl. žganec.

iméti ása v rokávu, gl. as.

iméti béla jétra, gl. jetra.

iméti besédo, gl. beseda.

iméti brádo, gl. brada.

iméti bŕke [postrížene] na dèž, gl. dež.

iméti cmòk v gŕlu, gl. cmok.

iméti čésa čez glávo, gl. glava.

iméti čésa kot vrág tóče, gl. vrag.

iméti čésa prek gláve, gl. glava.

iméti číste rôke, gl. roka.

iméti čísto vést, gl. vest.

iméti čŕni mádež, gl. madež.

iméti čŕno dúšo, gl. duša.

iméti čŕno píko, gl. pika.

iméti debélo kóžo, gl. koža.

iméti [dêbel] krompír, gl. krompir.

iméti denárja kot vrág tóče, gl. vrag.

iméti do komólcev krváve rôke, gl. komolec.

iméti dóber dán, gl. dan.

iméti dóber nós [za kàj], gl. nos.

iméti dóber želódec, gl. želodec.

iméti dôbre žívce, gl. živec.

iméti dôbro dúšo, gl. duša.

iméti [dôbro] namázan jêzik, gl. jezik.

iméti dólg jêzik, gl. jezik.

iméti [dólg, ták] jêzik kàkor kráva rép, gl. krava.

iméti dólge pŕste, gl. prst.

iméti dólgo lájtengo, gl. lajtenga.

iméti dvé lévi rôki, gl. roka.

iméti dvé želézi v ôgnju, gl. železo.

iméti ga pod kápo, gl. kapa.

iméti ga pod strého, gl. streha.

iméti glávno besédo, gl. beseda.

iméti glávno vlógo, gl. vloga.

iméti glávo in rép, gl. glava.

iméti glávo kot čebèr, gl. čeber.

iméti glávo kot sód, gl. sod.

iméti glávo na právem kôncu, gl. glava.

iméti glávo na právem méstu, gl. glava.

iméti glávo za kàj, gl. glava.

iméti góbec, gl. gobec.

iméti góbec kot kráva rèp, gl. krava.

iméti hrbteníco, gl. hrbtenica.

iméti hudíča v sêbi, gl. hudič.

iméti hudíčevo sréčo, gl. sreča.

iméti jájca, gl. jajce.

iméti jásno slíko [čésa; o čém], gl. slika.

iméti jekléne žívce, gl. živec.

iméti jêzik kot káča, gl. kača.

iméti jêzik óster kot mèč, gl. meč.

iméti káčo v žêpu, gl. kača.

iméti kàj kot na pládnju, gl. pladenj.

iméti kàj na dúši, gl. duša.

iméti kàj na glávi, gl. glava.

iméti kàj na jezíku, gl. jezik.

iméti kàj na kôncu jezíka, gl. konec.

iméti kàj na króžniku, gl. krožnik.

iméti kàj na vésti, gl. vest.

iméti kàj v kŕvi, gl. kri.

iméti kàj v málem pŕstu, gl. prst.

iméti kàj v mezíncu, gl. mezinec.

iméti kàj [vèč] solí v glávi, gl. sol.

iméti kàj za brégom, gl. breg.

iméti kàj za plótom, gl. plot.

iméti kàj za pod zób, gl. zob.

iméti kámen namésto srcá, gl. kamen.

iméti kóga/kàj na píki, gl. pika.

iméti kóga/kàj na rešêtu, gl. rešeto.

iméti kóga/kàj na rovášu, gl. rovaš.

iméti kóga/kàj na tapéti, gl. tapeta.

iméti kóga/kàj pod pálcem, gl. palec.

iméti kóga/kàj pri rôki, gl. roka.

iméti kóga/kàj [šè] v žívem spomínu, gl. spomin.

iméti kóga/kàj v [svôjih] krémpljih, gl. krempelj.

iméti kóga/kàj v [velíki] části, gl. čast.

iméti kóga/kàj v [velíkih] častéh, gl. čast.

iméti kóga/kàj v želódcu, gl. želodec.

iméti kóga na špági, gl. špaga.

iméti kóga na vésti, gl. vest.

iméti kóga na vŕvici, gl. vrvica.

iméti kóga na vsák pŕst [po] desét, gl. prst.

iméti kóga na vsák pŕst [po] pét, gl. prst.

iméti kóga pod copáto, gl. copata.

iméti kóga ràd kot bráta, gl. brat.

iméti kóga v páci, gl. paca.

iméti kóga v šáhu, gl. šah.

iméti kóga za nôrca, gl. norec.

iméti kóga za ôsla, gl. osel.

iméti kóga za pavlího, gl. pavliha (Pavliha).

iméti kóga za pêpčka, gl. pepček.

iméti kosmáta ušésa, gl. uho.

iméti kosmáto vést, gl. vest.

iméti kóžo debélo kot slòn, gl. slon.

iméti krátek spomín, gl. spomin.

iméti krátko pámet, gl. pamet.

iméti kríže in težáve [s kóm/čím], gl. križ.

iméti krompír, gl. krompir.

iméti krváve rôke, gl. roka.

iméti kúrje možgáne, gl. možgani.

iméti kúrjo kóžo, gl. koža.

iméti kúrjo pámet, gl. pamet.

iméti lasé [počesáne, postrížene] na dèž, gl. las.

iméti lúknjo v žêpu, gl. luknja.

iméti máčka, gl. maček.

iméti málo [vèč] solí v glávi, gl. sol.

iméti manévrski prôstor, gl. prostor.

iméti máslo na glávi, gl. maslo.

iméti máslo v ušésih, gl. maslo.

iméti máslo za ušési, gl. maslo.

iméti megléne pójme o čém, gl. pojem.

iméti mêhka koléna, gl. koleno.

iméti mêhko srcé, gl. srce.

iméti mévlje v ríti, gl. mevlja.

iméti móčne kárte [v rôkah], gl. karta.

iméti módro krí, gl. kri.

iméti morálnega máčka, gl. maček.

iméti na múhi kóga, gl. muha.

iméti nabrúšen jêzik, gl. jezik.

iméti nôge têžke kot cènt, gl. cent.

iméti nós kot krompír, gl. krompir.

iméti očí na pêcljih, gl. oko.

iméti odločílno vlógo, gl. vloga.

iméti óster jêzik, gl. jezik.

iméti pésniško žílico, gl. žilica.

iméti píko na jezíku, gl. pika.

iméti pod oróžjem, gl. orožje.

iméti pod pálcem, gl. palec.

iméti póln kúfer kóga/čésa, gl. kufer.

iméti póln kúrac kóga/čésa, gl. kurac.

iméti póln žèp [denárja], gl. žep.

iméti pólna ústa beséd, gl. usta.

iméti pólne hláče, gl. hlače.

iméti pólne rôke déla, gl. roka.

iméti pólne žêpe [denárja], gl. žep.

iméti pólno glávo čésa, gl. glava.

iméti pomémbno vlógo, gl. vloga.

iméti prázno glávo, gl. glava.

iméti prevelíke očí, gl. oko.

iméti prôste rôke [pri čém], gl. roka.

iméti pŕste vmés, gl. prst.

iméti rép in glávo, gl. rep.

iméti répo v ušésih, gl. repa.

iméti slàb dán, gl. dan.

iméti slábo vést, gl. vest.

iméti slámo v glávi, gl. slama.

iméti slónjo kóžo, gl. koža.

iméti slónovo kóžo, gl. koža.

iméti spomín kot rešêto, gl. rešeto.

iméti srcé na dláni, gl. srce.

iméti srcé na právem méstu, gl. srce.

iméti srcé za kóga/kàj, gl. srce.

iméti sréčno rôko [pri čém], gl. roka.

iméti sréčo v nesréči, gl. sreča.

iméti sršéne v glávi, gl. sršen.

iméti sršéne v ríti, gl. sršen.

iméti strupén jêzik, gl. jezik.

iméti súho gŕlo, gl. grlo.

iméti svêtle trenútke, gl. trenutek.

iméti svínjsko sréčo, gl. sreča.

iméti [svój] čŕn dán, gl. dan.

iméti svój dán, gl. dan.

iméti svój kríž, gl. križ.

iméti svój prôstor pod sóncem, gl. prostor.

iméti svôje adúte, gl. adut.

iméti svôje mêje, gl. meja.

iméti svôje pŕste vmés, gl. prst.

iméti svôjih pét minút [sláve], gl. minuta.

iméti šè êno želézo v ôgnju, gl. železo.

iméti škárje in plátno v rôkah, gl. škarje.

iméti tŕdo kóžo, gl. koža.

iméti tŕdo srcé, gl. srce.

iméti trébuh kàkor bóben, gl. trebuh.

iméti trébuh kot sód, gl. sod.

iméti umázane rôke, gl. roka.

iméti v rôkah močán adút, gl. adut.

iméti vèč sréče kot pámeti, gl. sreča.

iméti vèč želéz v ôgnju, gl. železo.

iméti véčje očí, gl. oko.

iméti véčje očí kot želódec, gl. želodec.

iméti [velíko] pod pálcem, gl. palec.

iméti velíko vlógo, gl. vloga.

iméti volôvske možgáne, gl. možgani.

iméti vrága na glávi, gl. vrag.

iméti vrága v sêbi, gl. vrag.

iméti vrážjo sréčo, gl. sreča.

iméti vsák dán nedéljo, gl. dan.

iméti vsè adúte v rôkah, gl. adut.

iméti vsè kárte v rôkah, gl. karta.

iméti [vsè] níti v [svôjih] rôkah, gl. nit.

iméti [vsè] svôje adúte, gl. adut.

iméti vsè v svôjih rôkah, gl. roka.

iméti za ostrím debélo, gl. imeti jih [polno] za ušesi.

iméti zádnjo besédo, gl. beseda.

iméti zdrávo bárvo, gl. barva.

iméti zelêne pŕste, gl. prst.

iméti zelêno lúč za kàj, gl. luč.

iméti zláto dúšo, gl. duša.

iméti zláto srcé, gl. srce.

iméti zvézane rôke, gl. roka.

iméti zvézane rôke in nôge, gl. roka.

iméti [žé] brádo, gl. brada.

iméti želézno rezêrvo, gl. rezerva.

iméti žílico za kàj, gl. žilica.

kot bi imél slábo vést, gl. vest.

kot [da] bi imél pólne hláče, gl. hlače.

ne iméti čésa dáti v lônec, gl. lonec.

ne iméti čístih rôk, gl. roka.

ne iméti dláke na jezíku, gl. dlaka.

ne iméti [dóbrega] želódca, gl. želodec.

ne iméti [dovòlj, niti tróhice] solí v glávi, gl. sol.

ne iméti dúnsta o čém, gl. dunst.

ne iméti hrbteníce, gl. hrbtenica.

ne iméti jájc, gl. jajce.

ne iméti jásnih pójmov o čém, gl. pojem.

ne iméti kàj dáti v lônec, gl. lonec.

ne iméti lépe beséde za kóga/kàj, gl. beseda.

ne iméti mírnega trenútka, gl. trenutek.

ne iméti ne gláve ne répa, gl. rep.

ne iméti ne répa ne gláve, gl. rep.

ne iméti niti belíča [v žêpu], gl. belič.

ne iméti níti fícka, gl. ficek.

ne iméti níti krájcarja, gl. krajcar.

ne iméti [níti] póčenega gróša, gl. groš.

ne iméti niti prebíte páre, gl. para.

ne iméti níti za sól, gl. sol.

ne iméti pójma [o čém], gl. pojem.

ne iméti srcá, gl. srce.

ne iméti srcá [za kóga/kàj], gl. srce.

ne iméti sréčne rôke [pri čém], gl. roka.

ne iméti stó pík, gl. pika.

ne iméti tréh čístih, gl. čisti.

ne iméti trí číste, gl. čisti.

sténe imájo ušésa, gl. stena.

stráh imá velíke očí, gl. strah.

še za slán krompír ne iméti, gl. krompir.

še za sól ne iméti, gl. sol.

tenák nós iméti, gl. nos.

vsák imá svój kríž, gl. križ.

vsáka stvár imá svôje mêje, gl. meja.

vsè imá svôje mêje, gl. meja.
Slovar slovenskih frazemov