Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

bíatlonec bíatlonca samostalnik moškega spola [bíjatlọnəc]
  športnik, ki se ukvarja z biatlonom
ETIMOLOGIJA: biatlon
bíatlonka bíatlonke samostalnik ženskega spola [bíjatlọnka]
  športnica, ki se ukvarja z biatlonom
ETIMOLOGIJA: biatlon
fáraon fáraona samostalnik moškega spola [fáraọn]
  v starem Egiptu vladar
FRAZEOLOGIJA: dežela faraonov
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Pharaon in lat. pharaō iz gr. pharaṓ, to pa iz egip. per-aa, prvotno ‛velika hiša, palača’ - več ...
fáraonka1 fáraonke samostalnik ženskega spola [fáraọnka]
  1. v starem Egiptu vladarica
   1.1. v starem Egiptu vladarjeva žena, sovladarica
ETIMOLOGIJA: iz drugega dela taksonomskega imena Monomorium pharaonis, glej faraon
fáraonka2 fáraonke in faraónka faraónke samostalnik ženskega spola [fáraọnka] in [faɾaónka]
  manjša oranžna mravlja, ki zaradi toplote, vlage, dostopnosti hrane gnezdi zlasti v stavbah; primerjaj lat. Monomorium pharaonis; SINONIMI: faraonska mravlja
ETIMOLOGIJA:
fáraonov fáraonova fáraonovo pridevnik [fáraọnou̯ fáraọnova fáraọnovo] ETIMOLOGIJA: faraon
fáraonski fáraonska fáraonsko pridevnik [fáraọnski] STALNE ZVEZE: faraonska mravlja
ETIMOLOGIJA: faraon
ionosfêra ionosfêre samostalnik ženskega spola [jọnosfêra]
  1. iz meteorologije ionizirano območje atmosfere nad približno 70 km od Zemljinega površja, ki vpliva na prenos elektromagnetnega valovanja
  2. iz astronomije območje atmosfere z močno ioniziranimi plini nad površjem nebesnega telesa
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. ionosphere, nem. Ionosphäre, iz ion + (atmo)sfera
kaméleon kaméleona in kameleón kameleóna samostalnik moškega spola [kaméleọn] in [kameleón]
  1. kuščar z velikimi vrtljivimi očmi in dolgim iztegljivim jezikom za lov na žuželke, ki lahko spreminja barvo kože, da se zliva z okolico; primerjaj lat. Chamaeleonidae
  2. ekspresivno žival, ki lahko spreminja barvo, da se zliva z okolico
  3. ekspresivno kdor pri opravljanju nalog ali doseganju ciljev hitro spreminja, prilagaja svoje lastnosti, način delovanja
FRAZEOLOGIJA: spreminjati barve kot kameleon
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Chamäleon in lat. chamaeleōn iz gr. khamailéōn iz khamaí ‛na zemlji, na tleh’ + léōn ‛lev’, prvotno torej ‛pritlikav lev’ - več ...
mnogobôjec mnogobôjca samostalnik moškega spola [mnọgobôjəc]
  športnik, ki se ukvarja z mnogobojem
ETIMOLOGIJA: mnogoboj
mnogobôjka mnogobôjke samostalnik ženskega spola [mnọgobôjka]
  športnica, ki se ukvarja z mnogobojem
ETIMOLOGIJA: mnogoboj
néon néona samostalnik moškega spola [néọn]
  1. lahek žlahtni plin brez barve, vonja in okusa, kemijski element; simbol: Ne
  2. knjižno pogovorno razsvetljava s svetili, ki jih sestavljajo z neonom napolnjene svetilne cevi, zlasti za reklamne napise, znake
ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek nem. Neon) iz angl. neon, iz gr. néos ‛nov’ - več ...
porobetón porobetóna samostalnik moškega spola [pọrobetón]
  iz gradbeništva lahek, porozen gradbeni material, ki se zaradi trdnosti in dobre toplotne izolacije uporablja za nosilne ali obložne gradbene elemente; SINONIMI: siporeks
ETIMOLOGIJA: po zgledu nem. Porenbeton iz pora + beton
stonóga stonóge samostalnik ženskega spola [stọnóga]
  1. členonožec z daljšim telesom in večjim številom parnih nožic; primerjaj lat. Myriapoda
  2. ekspresivno dolga vrsta ljudi
ETIMOLOGIJA: iz sto nog
tríatlonec tríatlonca samostalnik moškega spola [tríjatlọnəc]
  športnik, ki se ukvarja s triatlonom
ETIMOLOGIJA: triatlon
tríatlonka tríatlonke samostalnik ženskega spola [tríjatlọnka]
  športnica, ki se ukvarja s triatlonom
ETIMOLOGIJA: triatlon
troposfêra troposfêre samostalnik ženskega spola [trọposfêra]
  iz meteorologije najnižje območje atmosfere, ki sega do višine približno 10 km od Zemljinega površja in v kateri nastajajo vremenski pojavi
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. troposphere, nem. Troposphäre, iz gr. tropḗ ‛obrat, smer’ + (atmo)sfera
Število zadetkov: 17