Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Celotno geslo Ziljski
advènt in advént advénta samostalnik moškega spola
zemljevid
ađˈƀent, ađƀẹ̀ːnt
advent
za ađˈvent sa nasíːlẹ [tọ́ːpu facaˈlat]
Celotno geslo Ziljski
ajnfoh ajnfoh ajnfoh pridevnik
zemljevid
áːjnfox, àːjnfox
navaden, preprost
kúːfər je pa ƀìəu̯ nawàːđn̥, áːjnfox
áːjnfox čìːkl’a
PRIMERJAJ: navaden
Celotno geslo Ziljski
ajnpintdekelj ajnpintdekeljna samostalnik moškega spola
zemljevid
ˈajnpintḓẹ̀ːkl̥
krstna odejica
za kə̀rst sa đjàːlẹ ˈajnpintđẹ̀ːkl̥
PRIMERJAJ: krstna odejica, portinfant
Celotno geslo Ziljski
antha anthe samostalnik ženskega spola
zemljevid
áːntxa
brisača
ta nawàːđna áːntxa
pərtèːna áːntxa
štíːkana [áːntxa]
áːntxa s fʀóːnznẹ
áːntxa zə monoǥràːməm
PRIMERJAJ: brisnica
Celotno geslo Ziljski
arančast arančasta arančasto pridevnik
zemljevid
aràːnčəst, əràːnčəst
oranžen zrrdečkasto rumen
Celotno geslo Ziljski
avba avbe samostalnik ženskega spola
zemljevid
àːu̯ƀa
1. glavi tesno prilegajoča se kapa
tọ́ːpwa àːu̯ƀa za pazíːmẹ
[àːu̯ƀa] u šˈpək
2. avba zrpokrivalo ljudske noše
fàːjn àːu̯ƀe, čə́rne m̥ pa zwáːte záːđẹ
PRIMERJAJ: havba, kapa
Celotno geslo Ziljski
avbica avbice samostalnik ženskega spola
zemljevid
àːu̯ƀca, àːu̯fca
1. kapica
na mìːkna àːu̯ƀca
àːu̯ƀca ta màːwa
àːu̯ƀca za trọ́ːče
2. manjšalnica od avba ‘pokrivalo ljudske noše’
PRIMERJAJ: havbica
Celotno geslo Ziljski
ažur ažura samostalnik moškega spola
zemljevid
ažùər, ažùəʀ
ažur
tọ̀ːta [áːntxa] je ˈki máːu̯ đìəwəna‿(a)žùər
Celotno geslo Ziljski
bajbca bajbce samostalnik ženskega spola
zemljevid
ƀàːjƀca, ƀàːjfca
babica zrdel zapenca
màːnđl̥c m̥ pa ƀàːjfca
PRIMERJAJ: vajbca
Celotno geslo Ziljski
banka banke samostalnik ženskega spola
zemljevid
ƀàːŋka
skrinja za shranjevanje obleke
ƀàːŋka je ƀˈwa cíəwa fàːjn namàːwana
je aϑpə́rwa ƀàːnča
PRIMERJAJ: kufer
Celotno geslo Ziljski
barba barbe samostalnik ženskega spola
zemljevid
ƀàːrƀa
barva
rúːsa ƀàːrƀa
al sa pa tẹ̀ːlẹ đƀìə ƀàːrƀẹ .. sa mùərlẹ ta ˈpərƀ ta ƀìəwa préːstẹ m̥ pa póːle ta čə̀rna m̥ pa póːle đƀìə uˈkəp m̥ pa je prìːšwa tùːđẹ síːwa ˈwən
Celotno geslo Ziljski
barbati barbam nedovršni glagol
zemljevid
barvati
sma ƀàːrƀalẹ z arẹ́ːxavm̥ ƀìəjm̥ [...] màː ˈto je prìːšwa rúːsa ƀàːrƀa ˈwən
Celotno geslo Ziljski
bata bate samostalnik ženskega spola
zemljevid
vata
tọ̀ːta‿(a)đẹ́ːjca sa đjàːlẹ ƀàːta nòːtər
Celotno geslo Ziljski
beksljati beksljam nedovršni glagol
zemljevid
ƀ̬ẹ́ːksl’atẹ, ƀẹ́ːksl’at
1. menjati zrdati kaj na mesto, kjer je bilo prej drugo iste vrste
ƀàːʀƀe vẹ́ːksl’a
2. preoblačiti zroblačiti v drugo oblačilo
tàːta je rẹ́ːku, đa je ˈmou̯ ˈwəsčəs, k je ˈbiu̯ mìːkn̥, tọ̀ːt [...] čìːkl’e, tọ̀ːt ǥwàːntəc m̥ pa [...] kàːkər na čìːkl’a, jàː, m̥ pa nìː ƀwo tríəƀa ƀẹ́ːksl’at ˈjəx ˈwəščəs
Celotno geslo Ziljski
bek zatepsti bek zatepem dovršni glagol
zemljevid
proč vreči
na ƀìəm, tùː jəx je ƀẹ̀ːk zatẹ́ːpu
tùː je ˈƀu ʍˈse pađ strìəxa, [...] n̥čìːsa ƀẹ̀ːk zatẹ́ːplẹ m̥ pa sa đjàːlẹ ʍˈse ǥóːrta
PRIMERJAJ: dejati bek, zatepsti
Celotno geslo Ziljski
bel bela belo pridevnik
zemljevid
ƀìəu̯
bel
ƀìəu̯ srẹ́ːjšče
ta ƀìəwa plùːzna
Celotno geslo Ziljski
blačilec
Celotno geslo Ziljski
blágo blagá samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀúəǥo
blago zrtkanina
đọ́ːƀər ƀúəǥo
ƀúəǥo za mađróːcne
PRIMERJAJ: štof
Celotno geslo Ziljski
blèk bléka samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀˈlak, ƀˈläk
zaplata
se n ƀˈläk đìə ǥòːr
Celotno geslo Ziljski
blekič blekiča samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀlèːkəč
manjšalnica od blek ‘zaplata’
jàː, ku n ƀlèːkəč, n̥ tàːk cvíːkl̥
Število zadetkov: 594