Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Celotno geslo Etimološki
ȃkt1 -a m
SSKJ²
áktiv1 -a m (ȃ)
jezikosl. glagolski način z osebkom kot nosilcem dejanja, tvornik: postaviti stavek iz aktiva v pasiv
SSKJ²
aktív2 -a m (ȋ)
1. delovna skupina: novinarski aktiv; strokovni aktiv profesorjev matematike; predsednik, vodja aktiva; sestanek aktiva / aktiv mladih zadružnikov
// sestanek te skupine: o tem smo že razpravljali na aktivu
2. v socializmu najbolj delavna skupina v organizaciji: ustanoviti aktiv; mladinski aktiv na šoli
Pravopis
áktiv -a m, pojm. (ȃ) jezikosl. tvornik, tvorni način
Pravopis
aktív -a m (ȋ) mladinski ~; strokovni ~ |delovna skupina|; žarg. razpravljati na ~u |na sestanku|
Celotno geslo Sinonimni
áktiv1 -a m
GLEJ SINONIM: tvornik
Celotno geslo Sinonimni
aktív2 -a m
GLEJ ŠE: skupina
SSKJ²
aktíva2 -tív s mn. (ȋ)
ekon. premoženjske sestavine, ki jih kdo ima: povečati aktiva; aktiva in pasiva; zmanjšanje aktiv
Pravopis
aktíva2 -ív s mn. (ȋ) gosp. |premoženje|: zmanjšanje aktiv
SSKJ²
áktiven1 -vna -o (ȃ)
pridevnik od áktiv, tvoren: aktivni način; aktivna glagolska oblika
SSKJ²
bilánca -e ž (ȃ)
1. primerjalni prikaz dohodkov in stroškov podjetja v določeni dobi; zaključni račun1bilanca izkazuje izgubo; sestavljati bilanco
 
ekon. aktivna bilanca s presežkom; plačilna bilanca primerjalni prikaz poslovanja s tujino; premoženjska bilanca primerjalni prikaz aktiv in pasiv podjetja na določen dan; trgovinska bilanca razmerje med uvozom in izvozom v določeni dobi
2. pregled, obračun sploh: napraviti življenjsko bilanco; bilanca tedna: pet prometnih nesreč
Jezikovna
Dan »žena« ali dan »žensk«?

Ali voščimo pripadnicam ženskega spola ob (mednarodnem) dnevu žena ali žensk? Zadnje se zdi bolj logično, vendar je raba mešana. Na Gigafidi dan žena prevladuje pred dnevom žensk, v zvezi z mednarodni pa je več zadetkov z ženskami. Kakšno je ozadje nastanka tega imena? So o vprašanju že potekale razprave? Vaše mnenje?

Jezikovna
Predlog »z« ali »s« in trpnik s »se«

  • Večina govorcev, izstopajoč je predsednik Borut Pahor, dosledno, uporablja v svojem izražanju črko z. Tako slišimo: »... z starimi silami« »...z pogledom« itd. Nas so učili, da se Z uporablja pred samoglasniki in zvenečimi soglasniki. Kaj je vaše mnenje?

  • V zadnjem času je uporaba povratno osebnega zaimka postala "pravilo": išče se, gradi se, odpira se, našel se je itd.

Lahko to sprejmemo, kot pravilno izražanje?

Celotno geslo Sinonimni
premožênje -a s
stvari, denar, ki jih ima kdo v svoji lasti
SINONIMI:
imetje, lastnina, ekon. aktiva1, ekon. aktiva2, star. blago1, zastar. imenje, zastar. imetek, knj.izroč. imovina, star. last, star. lastnija
SSKJ²
premožênjski -a -o prid. (ē)
nanašajoč se na premoženje: premoženjske razlike; premoženjsko stanje državljanov / premoženjska varnost / premoženjski cenzus v nekaterih državah najnižje premoženje, ki daje volilno pravico
 
ekon. premoženjska bilanca primerjalni prikaz aktiv in pasiv podjetja na določen dan; pravn. premoženjsko pravo pravo, ki ureja premoženjska razmerja fizičnih in pravnih oseb
SSKJ²
sámoiniciatíven -vna -o prid.(ȃ-ȋ)
nanašajoč se na samoiniciativo: biti samoiniciativen in ustvarjalen / samoiniciativno sodelovanje množic / samoiniciativni predlogi
    sámoiniciatívno prisl.:
    kolektivi so se za to akcijo odločili samoiniciativno; mladinci so samoiniciativno ustanovili svoj mladinski aktiv
Celotno geslo ePravopis
žena
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
žene samostalnik ženskega spola
zakonska partnerka
starinsko ženska
IZGOVOR: [žêna], rodilnik [žêne] tudi [žené]
BESEDOTVORJE: ženin
ZVEZE: žalik žena, dan žena/žensk, društvo, aktiv kmečkih, podeželskih žena
Število zadetkov: 17