Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

SSKJ²
institúcija tudi inštitúcija -e ž (únavadno s prilastkom
1. javna, organizirana skupnost ljudi za opravljanje kake dejavnosti; ustanova: upravljati, voditi institucijo; gospodarske, izobraževalne, kulturne, vzgojne, znanstvene institucije; institucije zdravstvenega varstva
2. knjiž. z zakonom ali normami nastala ustaljena oblika odnosov med ljudmi: gospodarski sistem ne more sloneti na dveh različnih institucijah; državne, pravne institucije; institucija izvenzakonske skupnosti
♦ 
pravn. institucije rimskega prava učbenik rimskega civilnega prava; Justinijanove institucije; soc. družbena institucija
Pravopis
institúcija -e ž (ú) upravljati ~o ustanovo; ~ družine
Celotno geslo Sinonimni
institúcija -e ž
GLEJ SINONIM: ustanova, ustanova
Celotno geslo Etimološki
institúcija – glej inštitȗt
Terminološka
Institucije znanja
Zanima me, kateri slovenski ustreznik je najustreznejši za angleški termin knowledge institutions , ki označuje zbirni pojem za izobraževalne ustanove (univerze, šole), raziskovalne inštitute, zavode, agencije, oddelke različnih podjetij, društva in druge razvojno-raziskovalno-izobraževalne centre. V slovenskih besedilih sem za omenjeni pojem zasledil različne ustreznike, in sicer izobraževalne institucije , znanstvene institucije in institucije znanja . Kateri slovenski termin bi bil najprimernejši za poimenovanje skupine tovrstnih institucij? Vprašanje poslano: 1. 3. 2017
Pravo
institucíjski zahtévek -ega -vka m
SSKJ²
institucionálen tudi inštitucionálen -lna -o prid. (ȃ)
nanašajoč se na institucijo: institucionalna ureditev družbe / institucionalna rešitev vprašanja; institucionalne sile, spremembe / institucionalno varstvo starejših
    institucionálno tudi inštitucionálno prisl.:
    institucionalno določiti, predpisati
Pravopis
institucionálen -lna -o [ijo] (ȃ)
institucionálni -a -o [ijo] (ȃ) ~a ureditev družbe
institucionálnost -i [ijo] ž, pojm. (ȃ)
SSKJ²
institucionalizírati -am tudi inštitucionalizírati -am dov. in nedov. (ȋ)
publ. dati čemu ustaljeno, zakonsko obliko: takrat so institucionalizirali izobraževanje / institucionalizirati sodelovanje med državami tega območja
    institucionalizíran tudi inštitucionalizíran -a -o:
    institucionalizirana skupnost; institucionalizirana merila
Pravopis
institucionalizírati -am [ijo] dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; institucionalizíranje (ȋ) |dati ustaljeno, zakonsko obliko|: kaj ~ izobraževanje
Pravo
institucionálna arbitráža -e -e ž
Geografija
institucionálna ínfrastruktúra -e -e ž
Pravopis
institucionálno [ijo] nač. prisl. (ȃ) ~ določiti
Gledališče
institucionálno gledalíšče -ega -a s
Pravo
institucionálno jávno uprávljanje -ega -ega -a s
Pravo
institucionálno várstvo -ega -a s
SSKJ²
institút-a m (ȗ)
pravn. skupek pravnih določb za urejanje družbenih razmerij, stanj ali dejanj, pravna ustanova: pravne posledice instituta / pravni institut
SSKJ²
institut
zavod:ustanova ipd. gl. inštitut ipd.
Pravopis
institút1 -a m (ȗ) pravn. pravna ustanova
Pravopis
institút2 -a m (ȗ); gl. inštitut
Število zadetkov: 28