Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Vorenc
po (skupna F403)
Vorenc
po prisl.fraternèpo bratovṡku; latinèlatinṡki, po latinṡki, ali bukouṡki
Vorenc
po predl.abríperepo ſyli vẛèti, vkraſti; adventitarepo goſtim perhajati; frequentarepo goſtim hoditi; fortuitòpo ſrèzhi; obliquus, -a, -umkriu, po ſtrani, krumpaſt; ordinepo verſti, po rèdu, po zhiſlu; per vimpo syli; propenus, -a, -umtú kar je po dolgim ṡkamplanu; subbibereṡdai ter ṡdai po malim pyti; usitatèpo navadi
Iz Slovarja Pohlinovih pripisov:
po predl.F2, bono ominepo oppoviſti; fortuitopo srezhi, permirshi
Vorenc
po dnevi (podnevi) prisl.F7, accubitum, -tien ſtol, ali ſedesh ẛa ſpanîe po dnèvi; anaclinteriumena ẛa te leine poſtila, kateri po dnèvi ſpè; diaeta, -aetudi en muſhouṡh, ali loupa kir ſe jej podnèvi, nikar po nozhi; diurnus, -a, -umvſakdanî, kar ſe po dnèvi ṡgody; interdiuzheṡ dán, po dnèvi; lusciokateri po dnèvi vidi, ali po nozhi per luzhi ne vidi; subdiuzhes dán, po dnèvi
Vorenc
po gostem (pogostem) prisl.F14, I. adventitarepo goſtim perhajati; casare, et casitaredoſtikrát, po goſtim padati; compluriesvezhkrat, pogoſtim, doſtikrat; convectarepo goſtim ſe voṡiti po vodi, ali po ſuhim; crebrius, crebròvezhkrat, pogoſtim; cubitarepogoſtim ſpati; defensarevezhkrat, inu po goſtim braniti; ejectarepo goſtim, inu doſtikrat vun metati; frequentarepo goſtim hoditi; halo, -nisena okrogloſt na nebi, katera ſe po goſtim okuli meiſza, ali ſonza vidi; motarepo goſtim gibati; saepèdoſtikrat, pogoſtim; saepiſsimèſylnu doſtikrat, inu cilú po goſtim; II. frequentatio, frequentamentumpo goſtim hojenîe;
Vorenc
pogosto (po gosto) prisl.F10, actitarehitru rovnati, zhes ſtukrat, inu po goſtu ſturiti, ali délati; captarepogoſtu prejemati; circumspectareſe oṡirati, pogoſtu okuli gledati; frequenterpogoſtu, vezhkrát, zheſtú; infulcirenotar vgneſti, doſtikrat, inu pogoſtu praviti, enimu v'uṡheſſa trobiti; lycanthropiaboléṡan, v'kateri eden meini, de je en volk, beiṡhy pred ludmy, ſamoto yṡzhe, inu po goſtu ṡavia kakòr volzè; replicarepogoſtu od ene rizhy praviti; resistarepogoſtu, inu doſtikrat na pootu ṡaſtaviti, ṡaſtajati, inu oſtajati; saepe numeropo goſtu; versaripogoſtu v'enim kraju prebivati
Vorenc
po jutrišnjem prisl.F2, perendièpo juterſhnîm, tá drugi dán; postridièpo juterṡhnîm, tá drugi dán
Vorenc
po jutrišnji prid.perendinus, -a, -umpo juterſhnî
Vorenc
po leti prisl.F3, cryptoporticusgvelb ẛa hlat po leiti, po laṡhku ſalla terrena, gank pod ẛemló; in aestatepo leiti; pergula, -aeena luṡhtna lupa ṡa ṡhpanzeranîe po leiti
Vorenc
po letu prisl.corus, -riena ſorta vezherniga vétra, kateri po leitu k'vezheru pihlá
Vorenc
po noči prisl.F17, abnoctarepo nozhi s'vunai leẛhati; acredula, -aeen ſlaviz, kateri po nozhi poje, majhin tizhik; aedon, -nisen ſlavizh, kateri po nozhi lipú poje; caprimulgusen tyzh, kateri po nozhi koſè ẛeẛà, ali ẛeſſe; de noctepo nozhi; diaeta, -aetudi en muſhouṡh, ali loupa kir ſe jej podnèvi, nikar ponozhi; epiolusen maihin metulez, po nozhi okuli luzhi leita; intempestus, -a, -um, ut intempesta noxpoṡnu po nozhi, kadar vſi ſpè; lampyris, -disena luzhna, ali nozhna muha, en metúl, kateri ſe po nozhi v'luzh ṡaleituje: ena karſtniza; lucciola, -aekarſniza, po nozhi ſe ſveiti; lucubrarepo nozhi per luzhi délati; lucubratiopo nozhi per luzhi déllanîe, ali opravlanîe; luscinia, vel lucinia, -aeen ſlavizh, kateri po nozhi poje; lusciokateri po dnèvi vidi, ali po nozhi per luzhi ne vidi; nitedula, -aekarṡtniza, en zherviz, kateri ſe po nozhi ſveiti; noctupo nozhi; vigillas agerepo nozhi zhuti, inu vahtati
Vorenc
po poli prisl.uterinus, -a, -umod ene matere, po poli brat, ali ſeſtra
Vorenc
poštrihati (po štrihati) dov.F2, linire, et lineremaṡati, ṡhalbati, poṡhtrihati; relinirekai ṡamaſheniga odpréti, odkriti: ṡupèt po ſhtrihati, ali pomaṡati
Vorenc
potehmal (po tehmal) prisl.F5, exim, et exindepotehmál, potler; postmodumpotler, po tehmál; quandoquidempo tehmál, vel potehmál [str. 181]; quoniamdokler, potehmál, dokler pak
Vorenc
po vse prisl.epotarevun popyti, po vſe ſpyti
Število zadetkov: 15