Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Jezikovna
Ali se »testiramo« »na« ali »za« koronavirus ali covid-19?

Kateri predlog je pravilen – testiranje za, na ali kaj tretjega? Se testiramo za/na koronavirus ali covid-19 (virus ali bolezen)?

anonímno prislov [anonímno]
  takó, da se ne ve, kdo je udeležen, ker njegovi osebni podatki, zlasti ime in priimek, niso znani, so prikriti
ETIMOLOGIJA: anonimen
Celotno geslo Vezljivostni G
eksperimentírati -am nedovršni glagol, glagol razumevanja
1.
v posplošenem pomenu kdo/kaj poskusno ugotavljati, uvajati nove načine, metode
(Pri fiziki) /dosti/ eksperimentirajo.
2.
v posplošenem pomenu kdo/kaj poskusno delati s kom/čim
Z novim zdravilom še eksperimentirajo.
Jezikovna
Kdaj bodo na voljo nova pravopisna pravila?

Rad bi vam zastavil vprašanje, ki pa se ne nanaša na nek jezikoven problem.

Moje vprašanje je, kdaj bodo nova pravopisna pravila na voljo. Rad bi to knjigo kupil in jo preučil, kajti nad SP 2001 sem zelo razočaran. Upam, da boste v novih pravilih podali boljše rešitve za določene pravopisne probleme.

Moje osebne želje za novi pravopis pa so:

 • da se ukine sklanjanje kratic (saj v primeru UNESCO UNESCA uničimo kratico),
 • pri prehajanju kratice v besedo (recimo NATO --> Nato) spet uničimo kratico, sploh uničimo njeno izvirnost,
 • pri ostalih kraticah (MOS MOS-a) pa moramo zaradi prvoomenjene ukinitve sklanjanja kratic ukiniti sklanjanje tudi za kratice, katerih sklanjatev je sicer možna, to pa zaradi usklajenosti pravopisnega pravila,

poleg omenjenega pa si želim tudi, da je v pravopisnih pravilih uradno opredeljeno, da se hišna številka s črko piše skupaj, in sicer le-to z malo črko (zgled: 35a) in da se uradno določi zapisovanje telefonskih in mobitelskih številk (dva zgleda: 01 712 34 56, 051 123 456), sploh glede razporeditve števk v številskem sklopu.

Celotno geslo Sprotni
pofôčkatiSSKJ2 dovršni glagol
  1. pogovorno pokazati svoje zanimanje za kaj, navadno s klikom, prijavo kam 
   1.1 v obliki pofočkati sepogovorno klikniti, prijaviti se kam sploh  
  2. v obliki pofočkati sepogovorno potrditi, izkazati svojo prisotnost na dogovorjenem, pričakovanem, zahtevanem mestu 
   2.1 pogovorno, ekspresivno potrditi, izkazati svoje upoštevanje česa (splošno) pričakovanega, zahtevanega  
Celotno geslo Vezljivostni G
poskúšati -am tudi poizkúšati -am nedovršni glagol, glagol razumevanja

glej preizkúšati

glej preizkúsiti1
1.
v posplošenem pomenu kdo/kaj poskusno ugotavljati kaj 'lastnost, tvarino'
Novo cepivo so /previdno praktično/ poskušali.
2.
kdo/kaj prizadevati si ugotavljati, uresničevati dejanja
Poskušal je odpreti vrata.
Celotno geslo Sprotni
prèdtestírati dovršni in nedovršni glagol
  predhodno testirati, preizkusiti zlasti ustreznost postopka, metode na manjšem vzorcu 
Celotno geslo Vezljivostni G
preizkúsiti -im tudi preskúsiti -im dovršni glagol, glagol razumevanja
1.
v posplošenem pomenu kdo/kaj poskusno uporabiti kaj 'lastnost, tvarino'
Novo cepivo so /previdno praktično/ preizkusili.
1.1.
kdo/kaj poskusno uporabiti koga
Učence nižjih razredov so /telesnovzdržljivostno/ preizkusili.
2.
v posplošenem pomenu kdo/kaj utrditi koga/kaj
Pred redno zaposlitvijo nove sodelavce /temeljito/ preizkusijo.
Celotno geslo Vezljivostni G
preizkúsiti se -im se tudi preskúsiti se -im se dovršni glagol, glagol razumevanja
v posplošenem pomenu kdo/kaj poskusno preveriti se v čem
(Z domačini) so se /precej tekmovalno/ preizkusili v različnih kmečkih opravilih.
Celotno geslo Etimološki
prọ̑ba -e ž
Smučanje
smučí  ž
Celotno geslo Etimološki
tẹ̑st -a m
SSKJ²
testíranje-a s (ȋ)
glagolnik od testirati1: opraviti testiranje; testiranje kandidatov, študentov; rezultati testiranja / testiranje vinjenih voznikov / testiranje vozil
SSKJ²
testíranje-a s (ȋ)
glagolnik od testirati2: odreči komu sposobnost testiranja
SSKJ²
testírati-am dov. in nedov. (ȋ)
1. opraviti postopek za ugotavljanje določenih lastnosti, sposobnosti, znanja koga, preizkusiti: testirati kandidate pred sprejemom v delovno razmerje; testirati otroke v posvetovalnici; testirati smučarje pred začetkom sezone
// opraviti postopek za ugotavljanje česa sploh: testirati vinjene voznike
 
med. testirati otroke s tuberkulinom
2. opraviti postopek za ugotavljanje ustreznosti, učinkovitosti česa: testirati avtomobile, pralne stroje / testirati zanesljivost kake teorije
● 
pog. treba bi bilo testirati, kaj ljudje mislijo o tem poizvedeti, preveriti
  testíran -a -o:
  izdelek še ni bil testiran; testirane osebe
SSKJ²
testírati-am dov. in nedov. (ȋ)
pravn. narediti oporoko: sposobnost osebe, da veljavno testira
♦ 
šol. testirati semester potrditi
Celotno geslo Sprotni
testíratiSSKJ2 dovršni in nedovršni glagol
  opraviti postopek za ugotavljanje prisotnosti povzročitelja bolezni ali določene snovi, učinkovine 
Pravopis
testírati1 -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; testíranje (ȋ) koga/kaj ~ otroke pred vstopom v šolo; ~ pralne stroje preizkusiti, preizkušati; zdrav. testirati koga na kaj ~ bolnika na alergijo; zdrav. testirati koga z/s čim ~ otroka s tuberkulinom
Pravopis
testírati2 -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; testíranje (ȋ) kaj šol. ~ semester potrditi; pravn. biti sposoben ~ |narediti oporoko|
Celotno geslo Sinonimni
testírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: preizkusiti, preizkušati
Število zadetkov: 20