Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Slovenski pravopis

Pravopis
..ček -čka m. prip. obr.
1. člov. 'vršilec' izvóšček, postréšček
2. 'rezultat dejanja' izkupíček, naméček
3. člov. 'nedoraslo bitje, mladič' cigánček, málček
4. člov. 'manjšalnost, ljubkovalnost' frkolínček, sínček; nečlov. čájček, doživljájček, drevéšček
5. člov., čustv. oficírček, profésorček
Pravopis
..é1 -êja m. prip. obr. (ẹ̑ ȇ) renomé, rezimé
Pravopis
..è1 -éta m. prip. obr. (ȅ ẹ́) člov.
1. 'ime, priimek' Francè, Anžè; Černè, Petrè, Želè
2. 'nedoraslo bitje' fantè, samčè
3. 'manjšalnost, slabšalnost' hlapčè, prismodè
Pravopis
..e5 -eta m. prip. obr., člov. Jóže, Tóne, Véle; 'ljubkovalnost' síne
Pravopis
..eát m. prip. obr. (ȃ)
1. člov. 'član, pripadnik' diskalceát, eleát, hanzeát
2. 'snov' oleát
Pravopis
..ec -ca m. prip. obr.
1. člov. 'vršilec' lôvec, vídec; žánjec
2. 'vršilnik' plôvec
3. člov. 'nosilec lastnosti' bélec, edínec, hinávec
4. 'nosilnik lastnosti' apnénec, četvérec; krúhovec, mándljevec
5. člov. 'član, pripadnik' gimnazíjec, kalvínec
6. člov. 'manjšalnost, ljubkovalnost' brátec, Lúkec
7. člov. 'stopnjevanost' dédec
8. 'manjšalnost' bikec; brégec, délec
9. 'snov' borovníčevec, malínovec; bizéljec, ementálec, tolmínec
Pravopis
..êjec -jca m. prip. obr. (ȇ) člov.
1. 'prebivalec' Evropêjec, Filistêjec
2. 'član, pripadnik' epikurêjec, plebêjec, rdečearmêjec
Pravopis
..ek1 -ka m. prip. obr.
1. 'dejanje' dogódek, prispévek
2. 'rezultat dejanja' cúrek, izvléček, ostánek
3. člov. 'nosilec lastnosti' četvérček, dvójček, ljúbček
4. 'nedoraslo bitje, mladič' člov. fántek; živ. medvédek, prašíček
5. 'manjšalnost' dómek, gríček, gúmbek
6. člov. 'manjšalnost, ljubkovalnost' bedáček, čŕnček, edínček; nečlov. bôbek, grôbek
7. člov. 'slabšalnost' človéček, zdravníček, oficírček
8. 'snov' prášek
Pravopis
..elj1 -lja m. prip. obr. ʻvršilnikʼ cúcelj, čéšelj, dŕkelj
Pravopis
..elj2 -lja m. inačenjsko prip. obr., člov. Fráncelj, možícelj; nečlov. robícelj
Pravopis
..ém m. prip. obr. (ẹ̑) ʻrazločevalna enota sistemsko določene jezikovne ravnineʼ foném, grafém, teorém, stilém
Pravopis
..én1 m. prip. obr. (ẹ̑) ʻsnovʼ etilén
Pravopis
..énič m. prip. obr. (ẹ́; ẹ̑) člov. 'nosilec lastnosti' mladénič
Pravopis
..eník m. prip. obr. (í) člov. 'vršilec' odrešeník, učeník
Pravopis
..ènt -ênta tudi ..ènt -énta m. prip. obr. (ȅ é; ȅ ẹ́)
1. člov. 'vršilec' agènt, asistènt, dirigènt, docènt, korespondènt
2. 'vršilnik' sukulènt, ornamènt, ekvivalènt
3. 'prostor' oriènt
4. 'snov' reagènt
Pravopis
..êr m. prip. obr. (ȇ)
1. člov. 'vršilec' debatêr, frizêr, minêr
2. člov. 'opravkar' biljetêr, fasadêr, guvernêr
3. 'vršilnik' amortizêr, bombardêr
Pravopis
..er m. prip. obr. (ȇ)
1. člov. 'vršilec' dispéčer
2. 'vršilnik' fínišer, márker, míkser
Pravopis
..ét m. prip. obr. (ẹ̑)
1. člov. 'vršilec' apologét
2. člov. 'opravkar' homilét
3. 'prostor, mesto' alpinét, arborét, kabinét
Pravopis
..étum m. prip. obr. (ẹ̑) ʻprostor, mestoʼ alpinétum, arborétum
Pravopis
..evec -vca m. prip. obr., člov. 'član, pripadnik' vájevec, skójevec, dejánjevec
Število zadetkov: 138