Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

O portalu

Fran, različica covid-19 (7.1)

Na tej strani so zbrani najpomembnejši novi in že objavljeni slovarski sestavki ter nasveti iz svetovalnic, povezani z epidemijo bolezni covid-19 in novim koronavirusom. Pregled obsega poleg sodobnega besedja in pravopisno-terminoloških opozoril tudi tematsko zaokrožen pregled zgodovine in etimologije besedja, povezanega z epidemijami, ter izraze, povezane z nalezljivimi obolenji, iz slovenskih narečij. Stran bomo redno dopolnjevali z novimi slovarskimi sestavki, ko bomo prepoznali porast izbranih jezikovnih prvin ali ko bodo izražene potrebe po pojasnilih in razlagah jezikoslovcev. [7. 4. 2020]

Novo besedje iz Sprotnega slovarja

Besedje, ki je ob pojavu novega koronavirusa in z njim povezane pandemije nastalo ali mu je močno narasla raba ali je pridobilo nove pomene.

alfakoronavirus, asimptomatičen, asimptomatično, asimptomatičnost, asimptomatski, asimptomatsko, bolezen (pridružena), brezstični, covid-19, (socialna) distanca, govorec, helikopterski (denar), izolacija, kiberkriminalec, korona, koronabedak, koronačas, koronaepidemija, koronahumor, koronakriza, koronaobveznica, koronapaket, koronapandemija, koronapanika, koronapozdrav, (novi) koronavirus, koronavirusni (koronavirusna bolezen), koronazakon, koronski, megapaket, megazakon, novookužen, (duhovno) obhajilo, omejevanje (socialnih stikov), pacient (številka ena, ničti pacient), pandemični, pandemski, predihavanje, predihavati, prekuževanje, prekuževati, protikorona, protikoronski, samoizolacija, samoizoliran, samoizolirati se, samokarantena, samoosamitev, samoosamiti se, SARS-CoV-2, testirati

Jezikovni nasveti

Odgovori na najpogostejša vprašanja, ki jih prejemamo od pojava novega koronovirusa v Jezikovno svetovalnico, Terminološko svetovalnico in neposredno na Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša po elektronski pošti ali telefonu.

Oblak besed na temo pandemije na podlagi besednih skic

Sodobno besedje

antigen, antivirusen, avirulenten, bolezen (frazemi), bolnik, bolnica, bolnišnica, bolnišničen, bris, cepivo, dezinificirati, dihalen, epidemičen, epidemija, epidemiolog, epidemiologija, epidemiologinja, epidemiološki, genom, hiv, imunost, infekcija, infekcijski, infektolog, informacija, inkubacija, inkubacijski, intenziven, izbruh, izolacija, kapljičen, karantena, karantenski, klica, kolaps, koronavirus, kriza, kuga (frazemi), kulminirati, kužen, maska, morilka, mutirati, nalesti se, nalezljiv, nega, obolenje, obolevnost, okužba, oddelek, oddelčen, okužiti, okužljiv, osamiti, oskrba, oskrbovati, ozdraveti, pandemija, panika, patogen, pomoč, porasti, porast, povzročitelj, preboleti, prekužiti, prenašalec, protitelo, protitelesce, protivirusen, razkuževati, razkužilo, recesija, respirator, respiratoren, rešilec, rokavica, samoizolacija, samozaščiten, sestra, simptom, sindrom, smrtnost, solidaren, starostnik, širiti, testirati, ukrep, upasti, upad, upadanje, vakcina, varovalen, viroza, virulenca, virulenten, virulentnost, virus, virusen, vnetje, zaščita, zaščiten, zdrav, zdravilo, zdravje, zdravnica, zdravnik, zdravstven, zdravstvo, zoonoza, žarišče

Bolezni

Addisonova/addisonova bolezen, aids, alzheimer, Alzheimerjeva/alzheimerjeva bolezen, antraks, Aspergerjev/aspergerjev sindrom, aviaren, Basedowova/basedowova bolezen, bazedovka, bobinka, bolezen, borelija, borelioza, bronhiolitis, bruceloza, Creutzfeldt-Jakobova/creutzfeldt-jakobova bolezen, Crohnova/crohnova bolezen, čikungunja, davica, denga, difterija, dizenterija, Downov/downov sindrom, ebola, ebola, encefalitis, Epstein-Barrov/epstein-barrov virus, Gardnerjev/gardnerjev sindrom, gobavost, gonoreja, gripa, griža, herpes, kapavica, influenca, jetika, kašelj, kolera, koze, kuga, lepra, lymski, marburg, meningitis, meningoencefalitis, mrzlica, mumps, norice, ocvirek, osepnice, oslovski, ošpice, otroški, Pagetova/pagetova bolezen, paraliza, paratifus, parkinson, Parkinsonova/parkinsonova bolezen, pasovec, pljučnica, poliomielitis, prehlad, prisad, ptičji, rdečke, rumen, runja, sars, sifilis, Sjögrenov/sjögrenov sindrom, steklina, škrlatinka, tetanus, tifus, trahom, tuberkuloza, tularemija, Turnerjev/turnerjev sindrom, variola, vetrnica, vidov ples, vietnamski sindrom, vraničen, zika

Okolica besede »bolezen« v orodju Sketch Engine (izsek iz seznama)

Etimologija

boleti (bolezen, bolnik, bolnica), brisati (bris), cepiti, epidemija, izolirati (izolacija), karantena, krona (korona), kriza, kuga (okužiti, razkužiti), maska, nalesti se (nalezljiv), recesija, simptom, stroka, test (testirati), virus, zdrav (zdravje, zdravstvo, zdravilo)

Zgodovina

19. stoletje

beteg, betežnost, bod, bolenje, bolest, bolezen (bolezen ga drži v postelji, bolezen gre po ljudeh, hudo se kvasi, bolezen me nahaja, naplesati si bolezen, bolezen me je položila, bolezen je prenehala, bolezen razgraja, sejati bolezen, bolezen udari, zanesti bolezen, zasejati bolezen, zatrositi bolezen, bolezen ga je zdelala, bolezen me zgrabi), endemija, epidemičen, epidemija, kontumacija (‘izolacija’), kriza, kuga (kuga hodi po deželi, kuga jih je podavila, kuga se je zasejala), kužen, kužljiv, kužnina, kvarantina, mor, morija, nalezen, nalezljiv, nauraziti, obolezniti, okuženec, okuženka, okuževanje, okuževati, okužiti, okužljiv, okužljivost, opoganiti, oskruniti, podeželen ('epidemičen'), popraviti se, preboleti, preobratek (‘kriza’), presedati, prestanišče (‘prostor za karanteno’), prijemati (bolezen se prijema), prijemljiv, protikužen, samljenje, škrljevo, zaprtija, žleza, zmoči se ('opomoči si')

17./18. stoletje

frančoži (‘sifilis’), kuga (2), s kugo obdan, kuga se te bo prijela, kužen (2) , morija (2), okužiti, oskruniti, popasti se, prijeti se, skrunoba, torovi, žleza

16. stoletje

angleški (angleški pôt), kuga, kužen, žleza, pomor, morija

Stara knjižna prekmurščina

kuga, kužni, okužiti, pomor

Pomenske povezave besede izolacija v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika

Terminologija

Pravo

bolézen, boleznína, délo na dómu, karanténa, načêlo várstva jávne korísti, nèzmóžnost za délo, izolácija, osamítev, osébna svobôda, posèg v pravíco, svobôda jávnega zbíranja, pravíca do jávnega zbíranja, svobôda gíbanja, pravíca do svobôde gíbanja, sanitárna obdúkcija

Farmacija

analíza stróškov bolézni, biolóški vzórec, brême bolézni, vakcína, cepívo, jávno zdrávje, karanténa, klínična štúdija, klínično preskúšanje zdravíla, kužnína, mutácija, nukleozídna protivírusna učinkovína, patogén, poročílo o priméru, preglédne rokavíce, pripisljívo tvéganje, protivírusna učinkovína, raziskáva sêrije primérov, rélativno tvéganje, simptóm, vírus, vírusna kapsída, zaščítne rokavíce, znák

Geografija

epidemíja, nalezljíva bolézen, recesíja

Botanika

véktor, vírusi

Čebelarstvo

vírus

Nabor besed iz pojmovnega polja bolezen v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika

Narečja

bolezen (SLA), (Zadrečki), bol (‘bolezen’), bolan (SLA), (Zadrečki), (Bovški), zdrav (SLA), zdrav (Bovški), strav ('zdrav'), fejst ('zdrav'), cajtek ('zdrav'), ozdraviti, ozdraveti, oškopolati (‘ozdraveti’), bolehen (‘bolan’), marod (‘bolan’), marovd, betežen (‘bolan’), kašelj (SLA), (Kostelski), pošast (‘kašelj, nahod’, SLA), (Bovški), nahod (SLA), (Kostelski), vnašest (‘nahod’), našest (‘nahod’), natha (‘nahod’), ponuda (‘nahod’), prehlajenje (‘nahod’), smrkavost (‘nahod’), katar (‘nahod’), rafredor (‘nahod’), gripa (Zadrečki), hripa (‘gripa’), mrzlica, mrzlina (‘mrzlica’), mrzlotres (‘mrzlica’), mrazčalica (‘mrzlica’) , mraznica (‘mrzlica’), zmraznica (‘mrzlica’), zima (‘mrzlica’), zimica (‘mrzlica’), trešljica (‘mrzlica’), trešljika (‘mrzlica’, SLA), (Bovški), vročina (‘mrzlica’), ogenj (‘mrzlica’), ognjenica (‘mrzlica’), malarija (‘mrzlica’), febra (‘mrzlica’), febre (‘vročina’), fjera (‘mrzlica’), fiber (‘mrzlica’), ica (‘mrzlica’), jetika, sušica (‘jetika’), šica (‘jetika’), dera (‘jetika’), tuberkuloza (‘jetika’), tebece (‘jetika’), avscerunga (‘jetika’), abcerunga (‘jetika’), mančament (‘jetika’), baja na pljučih (‘jetika’), krvavi beteg (‘jetika’), kuga, pest, peste (‘kuga’), pešta (‘kuga’), ošpice (več izrazov)