O portalu

Kolofon

Citiranje

Pravopis 8.0: Pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo. www.fran.si/pravopis8, dd. mm. llll.

Kolofon

Priprava ubeseditve pravil poteka v Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC SAZU, ki deluje na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Nadaljnja uskladitev poteka v ožjem sestavu Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU. K oblikovanju pravila so po uskladitvi v ožjem sestavu kot recenzenti povabljeni tudi člani širšega sestava Pravopisne komisije, ki so strokovnjaki za obravnavano področje. V sklepni fazi končno besedilo obravnava ožji sestav.

Delovna skupina na ISJFR ZRC SAZU
Helena Dobrovoljc (vodja)
Tina Lengar Verovnik (koordinatorica)
Nataša Jakop
Peter Weiss
Manca Černivec (strokovna sodelavka)
Aleksandra Bizjak Končar (do 2019)

Ožji sestav Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU
Helena Dobrovoljc (vodja)
Tina Lengar Verovnik (koordinatorica)
Nataša Jakop
Marta Kocjan Barle
Peter Weiss
Hotimir Tivadar
Janez Orešnik
Aleksandra Bizjak Končar (do 2020)
Andrej E. Skubic

Širši sestav Pravopisne komisije:
Kozma Ahačič
Peter Holozan
Marko Jesenšek
Drago Kladnik
Nataša Logar
Mateja Petrovčič
Marko Snoj
Irena Stramljič Breznik
Mojca Žagar Karer
Andreja Žele

Urednik spletne objave
Kozma Ahačič

Priprava pravopisnih pravil za spletno objavo
Kozma Ahačič
Aleksandra Bizjak Končar (do 2019)
Manca Černivec
Tomaž Erjavec
Matej Meterc (od 2021)
Andrej Perdih (od 2021)

Postavitev na splet
Amebis d. o. o.

Osnovno oblikovanje
Hruška d. o. o.

Izdajatelj
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
zanj
Kozma Ahačič

Založnik
Založba ZRC, ZRC SAZU
zanj
Oto Luthar
vodja in glavni urednik založbe
Aleš Pogačnik

Dostopnost
Besedilo bo v kratkem dostopna v repozitoriju CLARIN.si.
To delo je dostopno pod licenco licenco Creative Commons Priznanje avtorstva – Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 (CC BY-SA 4.0).

Financiranje
Priprava pravil je bila financirana v okviru naslednjih projektov in programov: raziskovalni program ARRS P6-0038: Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (2013–2019), program Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda (SAZU, 2013–2020) ter Infrastrukturna skupina Naravna in kulturna dediščina (2015–2020). Objava poglavij I in II je bila financirana v okviru projekta CLARIN.si 2019 Postavitev novih pravopisnih pravil na portal Fran.