O portalu

Kolofon

Citiranje

Pravopis 8.0: Pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo. www.fran.si/pravopis8, dd. mm. llll.

Kolofon

Priprava ubeseditve pravil poteka v Pravopisni komisiji pri SAZU in ZRC SAZU, ki deluje na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Nadaljnja uskladitev poteka v ožjem sestavu Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU. K oblikovanju pravila so po uskladitvi v ožjem sestavu kot recenzenti povabljeni tudi člani širšega sestava Pravopisne komisije, ki so strokovnjaki za obravnavano področje. V sklepni fazi končno besedilo obravnava ožji sestav.

Delovna skupina na ISJFR ZRC SAZU
Helena Dobrovoljc (vodja), Tina Lengar Verovnik (koordinatorica), Nataša Jakop, Peter Weiss, Manca Černivec (strokovna sodelavka), Urška Vranjek Ošlak (strokovna sodelavka), Aleksandra Bizjak Končar (do 2019)

Ožji sestav Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU
Helena Dobrovoljc (vodja), Tina Lengar Verovnik (koordinatorica), Nataša Jakop, Marta Kocjan Barle, Tanja Mirtič (od 2022), Peter Weiss, Hotimir Tivadar, Janez Orešnik, Aleksandra Bizjak Končar (do 2020), Andrej Ermenc Skubic (do 2022)

Širši sestav Pravopisne komisije
Kozma Ahačič (od 2019), Andrej Ermenc Skubic (do 2022), Peter Holozan, Marko Jesenšek, Nataša Logar (od 2019), Drago Perko (od 2022), Mateja Petrovčič, Marko Snoj, Irena Stramljič Breznik, Mojca Žagar Karer, Andreja Žele, Drago Kladnik (do 2021), Marta Kocjan Barle (do 2019)

Sodelavca pri poglavju Glasoslovni oris
Janoš Ježovnik (Tonemsko naglaševanje), Luka Horjak

Sodelavci pri pripravi pravil za prevzemanje iz posameznih tujih jezikov
Pri pripravi pravil za prevzemanje iz posameznih tujih jezikov komisija sodeluje z zunanjimi strokovnjaki, ki so bodisi avtorji poglavij, bodisi svetovalci, bodisi recenzenti. V delovni skupini so bila pripravljena poglavja o prevzemanju in pregibanju pri vseh jezikih.

Delovna skupina
Helena Dobrovoljc, Marta Kocjan Barle, Tina Lengar Verovnik, Urška Vranjek Ošlak (strokovna sodelavka), Peter Weiss

Albanščina:
Igor Kafol (priprava), Marko Snoj (recenzija)
Estonščina:
Igor Kafol (priprava), delovna skupina (recenzija)
Finščina:
Igor Kafol (priprava), delovna skupina (recenzija)
Francoščina:
Marta Kocjan Barle (priprava), Primož Vitez (recenzija)
Italijanščina:
Marta Kocjan Barle (priprava), Tamara Mikolič Južnič (recenzija)
Madžarščina:
Marjanca Mihelič (priprava), delovna skupina (recenzija)
Poljščina:
Domen Krvina (priprava), delovna skupina (recenzija)
Slovaščina:
Matej Meterc (priprava), delovna skupina (recenzija)
Španščina:
Marta Kocjan Barle (priprava), Mojca Medvedšek (recenzija)
Turščina:
Igor Kafol (priprava), delovna skupina (recenzija)

Urednik spletne objave
Kozma Ahačič

Priprava pravopisnih pravil za spletno objavo
Kozma Ahačič, Manca Černivec, Tomaž Erjavec, Katja Meden (2022), Aleksandra Bizjak Končar (2019), Matej Meterc (2021), Andrej Perdih (2021)

Postavitev na splet
Amebis, d. o. o.

Osnovno oblikovanje
Hruška, d. o. o.

Izdajatelj
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
zanj
Kozma Ahačič

Založnik
Založba ZRC, ZRC SAZU
zanj
Oto Luthar
vodja in glavni urednik založbe
Aleš Pogačnik

Financiranje
Priprava pravil je bila financirana v okviru naslednjih projektov in programov: raziskovalni program ARRS P6-0038: Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju (2013–2022), program Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda (SAZU, 2013–2022) ter Infrastrukturna skupina Naravna in kulturna dediščina (2015–2022).