O portalu

Novosti na portalu

3. december 2019

  • Portal začne delovati.
  • Začne se javna razprava o poglavjih Pisna znamenja in Krajšave.

10. marec 2021

  • Začne se javna razprava o poglavjih Velika in mala začetnica in Prevzete besede in besedne zveze.

19. januar 2023

  • Začne se javna razprava o poglavjih Glasoslovni oris oris (1. del poglavja Slovnični oris za pravopis) in O prevzemanju iz tujih jezikov (pravila za albanščino, estonščino, finščino, francoščino, italijanščino, madžarščino, poljščino, slovaščino, španščino in turščino).