O portalu

Novosti na portalu

3. december 2019

  • Portal začne delovati.
  • Začne se javna razprava o poglavjih Pisna znamenja in Krajšave.

10. marec 2021

  • Začne se javna razprava o poglavjih Velika in mala začetnica in Prevzete besede in besedne zveze.