O portalu

Novosti na portalu

3. december 2019
  • Portal začne delovati.
  • Začne se javna razprava o poglavjih Pisna znamenja in Krajšave.