1825 Metelko naslovnica

Franc Serafin Metelko. Lehrgebäude der slowenischen Sprache im Königreiche Illyrien und in den benachbarten Provinzen. 1825.

Obdobje
19. stol.
Ime avtorja
Franc Serafin Metelko.
Varianta zapisa imena
Fran Metelko.
Letnica rojstva in smrti
1789–1860
Kratek življenjepis avtorja
Slovničar, pisec nabožnih in šolskih besedil, prevajalec. Rojen v Škocjanu pri Mokronogu. Normalko in gimnazijo je obiskoval pri frančiškanih v Novem mestu, filozofijo in bogoslovje je študiral v Ljubljani, posvečen je bil leta 1814, od leta 1815 do smrti je deloval kot stolni katehet v Ljubljani. Leta 1817 je bil imenovan za profesorja na novi stolici za slovenski jezik na ljubljanskem liceju, kjer je deloval do leta 1849, po šolski reformi pa je prestopil na gimnazijo in tam ostal do upokojitve leta 1857. Umrl je v Ljubljani. Bil je prevajalec, prirejal je šolske in nabožne spise, sestavil je svojo pisavo (metelčico), ki se ni uveljavila, sodeloval je pri poknjiževanju slovenskih krajevnih imen, pregledal je prvo izdajo slovnice Antona Janežiča (1854). Več...
Izvirni naslov slovnice
Lehrgebäude der slowenischen Sprache im Königreiche Illyrien und in den benachbarten Provinzen. Nach dem Lehrgebäude der böhm. Sprache des Hrn. Abbé Dobrowsky.
Prevod naslova
Slovnica slovenskega jezika v Ilirskem kraljestvu in sosednjih provincah. Po slovnici češkega jezika gospoda abbéja Dobrovskega.
Vrsta dela
Slovnica, napisana na visoki ravni z znanstvenim pristopom.
Vrsta dela (ključne besede)
Znanstvena slovnica.
Leto in kraj 1. izdaje
1825, Ljubljana.
Uporabljena izdaja
1825, Ljubljana.
Fizični opis
LII + 296 str.
Število znakov
696.000
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Nemščina.
Jezik primerov
Slovenščina.
Povzetek vsebine
1. Uvod [Einleitung] (1–22), 2. Besedotvorje [Bildung der Wörter] (22–168), 3. Oblikoslovje [Biegung der Wörter] (169–222), 4. Skladnja [Wortfügung (Syntax)] (223–264), 5. Različne fraze in izrazi v nemščini [Verschiedene deutsche Redensarten] (265–272), v slovenščini [Verschiedene krainische Redensarten] (273–275), pregovori [Einige krainische Sprichwörter] (275–280), vaje za branje [Leseübungen] (281–294).
Literatura
ES; SBL; Stankiewicz 1984. Seznam...
Avtor opisa
Mitja Trojar
Navedite kot
Mitja Trojar: Franc Serafin Metelko. Lehrgebäude der slowenischen Sprache im Königreiche Illyrien und in den benachbarten Provinzen. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/15/1825-metelko. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.