1832 Murko naslovnica

Anton Murko. Theoretisch-praktische Slowenische Sprachlehre für Deutsche, nach den Volkssprecharten der Slowenen in Steiermark, Kärnten, Krain und Ungarns westlichen Distrikten. 1832.

Obdobje
19. stol.
Ime avtorja
Anton Murko.
Varianta zapisa imena
Anton Johann Murko.
Letnica rojstva in smrti
1809–1871
Kratek življenjepis avtorja
Leksikograf, slovničar. Rojen v Spodnji Voličini, gimnazijo je obiskoval v Mariboru, filozofski licej je leta 1829 končal v Gradcu, leta 1836 je tam doštudiral bogoslovje, leto prej pa je bil posvečen v duhovnika. Opravil je konkurzni izpit in kandidiral za mesto na stolici za slovenski jezik na graški univerzi, a ni bil izbran. Delal je kot pristav v bogoslovju, kot vzgojitelj, leta 1843 je doktoriral iz bogoslovja, kasneje je deloval kot kaplan, župnik in dekan. Umrl je v Spodnjih Hočah. Po naročilu graškega knjigarnarja J. L. Greinerja je pripravil slovensko slovnico ter nemško-slovenski in slovensko-nemški slovar (v letih 1830–1832). Murko je menil, da novi črkopis ni potreben, da bohoričica zadošča (če že, naj se nadomesti s češkim črkopisom kot pri Hrvatih), zavračal je metelčico in dajnčico; 2. izdaja njegove slovnice je izšla v gajici. Več...
Izvirni naslov slovnice
Theoretisch-praktische Slowenische Sprachlehre für Deutsche, nach den Volkssprecharten der Slowenen in Steiermark, Kärnten, Krain und Ungarns westlichen Distrikten: nebst einem Anhange der zum Sprechen nothwendigsten Wörter, einer Auswahl deutsch-slowenischer Gespräche für das gesellschaftliche Leben, und kurzer slowenischer Aufsätze zum Uebersetzen ins Deutsche.
Prevod naslova
Teoretično-praktična slovenska slovnica ljudskih narečij Slovencev na Štajerskem, Koroškem, Kranjskem in v zahodnih okrožjih Ogrske za Nemce: z dodatkom najnujnejših besed za govorjenje, izborom nemško-slovenskih pogovorov za družbeno življenje in kratkimi slovenskimi spisi za prevajanje v nemščino
Vrsta dela
Slovenska slovnica za tujce, napisana na visoki ravni.
Vrsta dela (ključne besede)
Slovnica za tujce.
Leto in kraj 1. izdaje
1832, Gradec.
Uporabljena izdaja
1832, Gradec.
Fizični opis
XVI + 206 str.
Število znakov
409.590
Razširjenost
Slovnica je bila ponatisnjena leta 1843 in 1850. V izdaji iz leta 1843 je bila prvič v zgodovini slovenskega slovničarstva za zapis slovenščine uporabljena gajica.
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Nemščina.
Jezik primerov
Slovenščina.
Povzetek vsebine
Uvod (III–XVI). 1. Črkopis [Die Buchstaben und ihre Aussprache] (1–4), 2. Naglas [Vom Tone] (4–5), 3. Samostalnik [Das Hauptwort] (5–26), 4. Pridevnik [Das Beiwort] (27–34), 5. Števnik [Das Zahlwort] (34–42), 6. Zaimek [Das Fürwort] (42–56), 7. Glagol [Das Zeitwort] (56–95), 8. Predlog [Das Vorwort] (95–104), 9. Prislov [Das Nebenwort] (104–116), 10. Veznik [Das Bindewort] (116–121), 11. Medmet [Das Empfindungswort] (121–122), 12. Skladnja [Wortfügung (Syntax)] (122–156), 13. Najnujnejše besede, ki se najpogosteje pojavljajo v govoru [Nothwendigste Wörter, welche beim Sprechen am meisten vorkommen] (157–169), 14. Pogovori iz Bojadschijeve novogrške slovnice [Gespräche aus Bojadschis neugriechischer Sprachlehre] (170–197), 15. Vaje za prevajanje in branje; Nekaj Ezopovih basni za prevajanje v nemščino [Einige Aesopische Fabeln, zum Uebersetzen ins Deutsche] (198–202), Slovo od mladosti [Slovo od Mladoſti] (202–203), Povodni mož [Povodnji Mosh] (204–206).
Literatura
ES; SBL; Stankiewicz 1984. Seznam...
Avtor opisa
Mitja Trojar
Navedite kot
Mitja Trojar: Anton Murko. Theoretisch-praktische Slowenische Sprachlehre für Deutsche, nach den Volkssprecharten der Slowenen in Steiermark, Kärnten, Krain und Ungarns westlichen Distrikten. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/17/1832-murko. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.