1847 Muršec naslovnica

Jožef Muršec. Kratka slovenska slovnica za pervence. 1847.

Obdobje
19. stol.
Ime avtorja
Jožef Muršec.
Varianta zapisa imena
Jožef Muršec - Živkov.
Letnica rojstva in smrti
1807–1895
Kratek življenjepis avtorja
Publicist, narodni buditelj. Rojen v Bišu, šolo je obiskoval pri Svetem Lenartu v Slovenskih goricah in v Mariboru, v Gradcu je obiskoval licej in študiral bogoslovje, leta 1846 je tam tudi doktoriral. Kot kaplan je služboval v več krajih na Štajerskem, v Gradcu je delal kot vzgojitelj, nato pa je na realki do upokojitve (1870) poučeval verouk. Umrl je v Gradcu. V času študija je bil član ilirskega kluba, sodeloval je s Stankom Vrazom in od njega prevzel ilirske ideje, širil je slovenske in ilirske knjige, zbiral je narodno blago, bil je član Slovanske čitalnice, sodeloval je pri pripravi ilirskega slovarja, za zemljevid Petra Kozlerja je zbral slovenska krajevna imena v mariborskem okrožju, leta 1848 je bil soustanovitelj graške Slovenije in se zavzemal za nacionalno in jezikovno enakopravnost, dejaven je bil kot publicist. Več...
Izvirni naslov slovnice
Kratka slovenska slovnica za pervence.
Vrsta dela
Kratka slovnica za šolsko rabo.
Vrsta dela (ključne besede)
Didaktična slovnica.
Leto in kraj 1. izdaje
1847, Gradec.
Uporabljena izdaja
1847, Gradec.
Fizični opis
87 str.
Število znakov
156.600
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Slovenščina.
Jezik primerov
Slovenščina.
Povzetek vsebine
1. Črkopis, naglas, pregled oblikoslovja po besednih vrstah [I. del] (3–62), 2. skladnja, pravopis [2. del] (62–69), 3. besedotvorje, pomenoslovje [III. del, Besedna premena] (70–76), 4. izreki, pregovori, basni, pesmi [IV. del] (76–87).
Vpliv na delo
Slovnica je bila napisana na podlagi slovnice Antona Murka (1832, 1843).
Literatura
ES; SBL; Stankiewicz 1984. Seznam...
Avtor opisa
Mitja Trojar
Navedite kot
Mitja Trojar: Jožef Muršec. Kratka slovenska slovnica za pervence. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/19/1847-mursec. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.