1849 Malavašič naslovnica

Franc Malavašič. Slovenska slovnica za perve slovenske šole v mestih in na deželi. 1849.

Obdobje
19. stol.
Ime avtorja
Franc Malavašič.
Letnica rojstva in smrti
1818–1863
Kratek življenjepis avtorja
Književnik, kritik, prevajalec, rojen 18. 8. v Ljubljani, kjer je obiskoval normalko, gimnazijo in filozofijo. Leta 1840 se je vpisal na študij prava v Gradcu, a je študij po dveh letih opustil. Leta 1845 je začel študirati na ljubljanskem liceju in leta 1850 dobil diplomo iz ranocelništva. Bil je prevajalec (za Novice in pri kranjskem deželnem glavarstvu; prevajal je nemško dramatiko in prozo), pisal je pesmi v nemškem in slovenskem jeziku, ki jih je med drugim objavljal v Novicah in Ilirskem listu, ukvarjal se je z literarno kritiko, urejal in izdajal je svoj list. V stikih je bil s Stankom Vrazom, Francetom Prešernom, Mihom Kastelicem, poslušal je Metelkova predavanja iz slovanske filologije. Več...
Izvirni naslov slovnice
Slovenska slovnica za perve slovenske šole v mestih in na deželi, Po nar boljših dosadanjih slovnicah zdélana od Fr. Malavašiča.
Vrsta dela
Šolska slovnica z zgoščenimi razlagami z dodatkom o osnovnih pravopisnih pravilih ter pravili za pisanje pisem in vzorci pisem.
Vrsta dela (ključne besede)
Didaktična slovnica.
Leto in kraj 1. izdaje
1849, Ljubljana.
Uporabljena izdaja
1849, Ljubljana.
Fizični opis
VIII + 176 str.
Število znakov
272.320
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Slovenščina.
Jezik primerov
Slovenščina.
Povzetek vsebine
1. Uvodni del o črkopisu, pravorečju, nekaterih premenah, zlogu, naglasu in vokalni redukciji [Vvòd] (1–6), 2. Prvi del – pregled oblikoslovja po besednih vrstah [Beséde] (7–91), 3. Drugi del – besedotvorje in skladnja [Zlaga in sklada besed] (92–129), 4. Dodatek: pravopis [Pravopis] (130–135) in pravila za pisanje pisem ter vzorci pisem [Pismostavje] (136–176).
Literatura
ES, SBL. Seznam...
Avtor opisa
Mitja Trojar
Navedite kot
Mitja Trojar: Franc Malavašič. Slovenska slovnica za perve slovenske šole v mestih in na deželi. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/21/1849-malavasic. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.