1849 Potočnik naslovnica

Blaž Potočnik. Grammatik der slowenischen Sprache. 1849.

Obdobje
19. stol.
Ime avtorja
Blaž Potočnik.
Letnica rojstva in smrti
1799–1872
Kratek življenjepis avtorja
Pesnik, pisatelj, časnikar, prevajalec. Rojen v Struževem pri Kranju, normalko je obiskoval v Kranju, gimnazijo in licej v Ljubljani (Miha Kastelic je bil njegov sošolec, Valentin Vodnik in Franc Serafin Metelko pa njegova učitelja), študiral je bogoslovje in bil leta 1822 posvečen v duhovnika. Kot kaplan je služboval v Šentjerneju in ljubljanski stolnici, od leta 1833 do smrti pa je bil župnik v Šentvidu nad Ljubljano, kjer je tudi umrl. Pisal je nabožne in posvetne pesmi (sodeloval je pri prvem zvezku Kranjske čbelice, pozneje pa ne več, ker je zagovarjal metelčico) in jih prevajal iz nemščine in latinščine. Iz francoščine in italijanščine je prevajal dela z nabožno vsebino, objavljal je članke s poučno vsebino, napisal slovnico (1849) in sodeloval pri Cigaletovem nemško-slovenskem slovarju (1860). Nasprotoval je ilircem in novim oblikam. Več...
Izvirni naslov slovnice
Grammatik der slowenischen Sprache.
Prevod naslova
Slovnica slovenskega jezika.
Vrsta dela
Slovnica za šolsko rabo (učiteljev).
Vrsta dela (ključne besede)
Didaktična slovnica.
Leto in kraj 1. izdaje
1849, Ljubljana.
Uporabljena izdaja
1849, Ljubljana.
Fizični opis
VIII + 184 str.
Število znakov
475.200
Faksimili, reprinti, elektronske izdaje
Slovnica je doživela drugo izdajo leta 1858.
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Nemščina.
Jezik primerov
Slovenščina.
Povzetek vsebine
1. Predgovor [Vorrede] (III–VIII), 2. Uvod – črkopis, nekatere premene samoglasnikov in soglasnikov, naglas [1–4], 3. prvi del – pregled besedotvorja in oblikoslovja po besednih vrstah [Erster Theil. Wortbildung und Wortbiegung] (5–78), 4. drugi del – skladnja [Zweiter Theil. Wortfügung] (79–95), 5. dodatek – nekateri slovenski izrazi in fraze s prevodi v nemščino [Einige der slowenischen Sprache eigenen Ausdrücke und Redensarten] (96–99), 6. tretji del, izbor besedil v slovenščini [Dritter Theil. Chrestomathie] (100–178).
Literatura
ES; SBL; Stankiewicz 1984. Seznam...
Avtor opisa
Mitja Trojar
Navedite kot
Mitja Trojar: Blaž Potočnik. Grammatik der slowenischen Sprache. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/22/1849-potocnik. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.