1850 Majar naslovnica

Matija Majar. Slovnica za Slovence. 1850.

Obdobje
19. stol.
Ime avtorja
Matija Majar.
Varianta zapisa imena
Ziljski (psevdonim).
Letnica rojstva in smrti
1809−1892
Kratek življenjepis avtorja
Etnolog, narodni buditelj, jezikoslovec, rojen v Goričah v Ziljski dolini. Osnovno šolo je obiskoval v Štefanu na Zilji, v Celovcu normalko, gimnazijo in licej, ki ga je zaključil leta 1833 v Gradcu. Tega leta je vstopil v celovško semenišče, v duhovnika je bil posvečen leta 1836. Po letu 1837 je kot kaplan in župnik deloval večinoma na avstrijskem Koroškem, v letih 1851−1870 pa je bil župnik v Gorjah v Ziljski dolini. Med letoma 1871 in 1883 je živel na Križni gori pri Celovcu, nato pa v Pragi, kjer je umrl. Sodeloval je z Antonom Martinom Slomškom, ki ga je usmeril na področje književnosti: objavljal je v Slomškovih publikacijah in Novicah. Zbiral in objavljal je ljudske pesmi in pripovedke, opisoval ljudske običaje. Pisal je narodopisne, potopisne, jezikoslovne članke; napisal je slovensko in rusko slovnico. Bil je predstavnik ilirskega gibanja in je imel stike s Stankom Vrazom in Urbanom Jarnikom. Leta 1848 je bil med snovalci slovenskega političnega programa. Več...
Izvirni naslov slovnice
Slovnica za Slovence.
Vrsta dela
Slovnica, namenjena šolski rabi.
Vrsta dela (ključne besede)
Didaktična slovnica.
Leto in kraj 1. izdaje
1850, Ljubljana.
Uporabljena izdaja
1850, Ljubljana.
Fizični opis
51 str.
Število znakov
102.000
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Slovenščina.
Povzetek vsebine
1. Prvi del – metodika slovenskega jezika [Naukoslovje] (7–13), 2. drugi del – pregled oblikoslovja po besednih vrstah [Slovnica] (14–40), besedotvorje [Poměn slov; Izpelovanje slov] (41–45), skladnja [Skladanje slov] (46–48), 3. tretji del – pravopis [Pravopis] (49–51).
Literatura
ES, SBL. Seznam...
Avtor opisa
Mitja Trojar
Navedite kot
Mitja Trojar: Matija Majar. Slovnica za Slovence. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/23/1850-majar. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.