1850 Navratil naslovnica

Ivan Navratil. Kurze Sprachlehre mit einer möglichſt vollſtändigen Rechtſchreibung der ſloveniſchen Sprache, nebſt einem praktiſchen Anhange /.../ vorzüglich für Gerichtsbeamte. 1850.

Obdobje
19. stol.
Ime avtorja
Ivan Navratil.
Letnica rojstva in smrti
1825–1896
Kratek življenjepis avtorja
Urednik, slovničar in etnolog, rojen v Metliki. 1845 je končal filozofski licej v Ljubljani, nato je bil po nedokončani teološki fakulteti in zaposlitvi v Ljubljani od 1851 oficial in prevajalec pri državnem sodišču na Dunaju. Bil je urednik leposlovne in poučne revije Vedež. Na Dunaju je sodeloval z Matijo Cigaletom (pravna terminologija) in Franom Miklošičem (sestavljanje beril). Proučeval je rabo slovenskih dovršnih in nedovršnih glagolov, nabiral jezikoslovno in etnološko gradivo ter pisal o aktualnih političnih temah. Pomembna je njegova vloga v prizadevanjih za uveljavitev in izpopolnitev slovenskega knjižnega jezika v 2. polovici 19. stoletja. Več...
Izvirni naslov slovnice
Kurze Sprachlehre mit einer möglichſt vollſtändigen Rechtſchreibung der ſloveniſchen Sprache, nebſt einem praktiſchen Anhange /.../ vorzüglich für Gerichtsbeamte.
Prevod naslova
Kratka slovnica s kar se da izčrpnim pravopisom slovenskega jezika skupaj s praktičnim dodatkom /.../ predvsem za sodne uradnike.
Leto in kraj 1. izdaje
1850, Ljubljana.
Uporabljena izdaja
1850, Ljubljana.
Fizični opis
VI + 40 + XLVIII str.
Število znakov
190.000
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Nemščina.
Jezik primerov
Slovenščina, vsak primer je preveden tudi v nemščino.
Povzetek vsebine
Predgovor (III–VI). 1. Navodila za branje (7–9), 2. Pravopis (9–14), 3. Oblikoslovje [Fomenlehre] (15–36), 4. Skladnja [Wortfügung/Syntax] (37–38), 5. Besedni red in stil [Wortfolge und Stil] (38–39), 6. Besedotvorje [Wörterbildung] (40). Dodatek s primeri praktičnih sodnih besedil in kratkim slovarčkom sodne terminologije (I–XLVIII).
Avtorjev namen
Avtor je želel napisati priročnik za zaposlene v sodstvu, saj je zahteval Red kazenske pravde, sprejet 17. januarja 1850, rabo slovenščine v sodnih postopkih. Slovnici je zato dodal tudi vrsto priročnih besedil in slovarček za sodne uradnike.
Literatura
ES, SBL. Seznam...
Avtor opisa
Kozma Ahačič
Navedite kot
Kozma Ahačič: Ivan Navratil. Kurze Sprachlehre mit einer möglichſt vollſtändigen Rechtſchreibung der ſloveniſchen Sprache, nebſt einem praktiſchen Anhange /.../ vorzüglich für Gerichtsbeamte. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/24/1850-navratil. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.