1866 Levstik naslovnica

Fran Levstik. Die ſloveniſche Sprache nach ihren Redetheilen. 1866.

Obdobje
19. stol.
Ime avtorja
Fran Levstik.
Letnica rojstva in smrti
1831–1887
Kratek življenjepis avtorja
Pisatelj, pesnik, dramatik, kritik, jezikoslovec, časnikar, rojen v Dolnjih Retjah. Šolo je obiskoval v Velikih Laščah in Ljubljani. Leta 1854 je v Olomucu začel študirati bogoslovje, a je bil od tam izključen zaradi svoje zbirke Pesmi. Na Dunaju je poslušal predavanja Frana Miklošiča in spoznal Vuka Karadžića. Delal je kot domači učitelj in tajnik Slavjanske čitalnice v Trstu. Bil je urednik Vilharjevega časnika Naprej, prvi poklicni tajnik Slovenske matice, pisec prispevkov v različnih časopisih, kontrolni urednik slovenske izdaje Državnega zakonika in skriptor v ljubljanski licejski knjižnici. Umrl je v Ljubljani. Pesmi je pisal že kot dijak in jih objavljal v več časopisih, je avtor potopisno-programskega spisa Popotovanje iz Litije do Čateža (1858) ter spisa Napake slovenskega pisanja (1858), kjer je zagovarjal pisanje v duhu slovenskega jezika. Napisal je oceno Cigaletovega nemško-slovenskega slovarja; med letoma 1866 in 1868 je izdeloval slovensko-nemški slovar. Je avtor nemško pisane slovenske slovnice; prizadeval si je za odstranitev germanskih in romanskih prvin iz slovenščine. Več...
Izvirni naslov slovnice
Die ſloveniſche Sprache nach ihren Redetheilen.
Prevod naslova
Slovenski jezik po besednih vrstah.
Vrsta dela
Pregled slovenske slovnice, namenjen Slovencem in Nemcem z očitno namero novega oziroma natančnejšega normiranja slovenskega jezika.
Vrsta dela (ključne besede)
Normativna slovnica.
Leto in kraj 1. izdaje
1866, Ljubljana.
Uporabljena izdaja
1866, Ljubljana.
Fizični opis
[8] + 144 str.
Število znakov
266.400
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Nemščina z dodanimi slovenskimi termini v oklepaju.
Jezik primerov
Slovenščina.
Povzetek vsebine
1. Predgovor [Vorrede] (III–VI), 2. kazalo vsebine [Inhaltsverzeichnis] (VII–VIII), 3. prvi del – črke [Erſtes Hauptſtück] (1–3), 4. drugi del – naglas [Zweites Hauptſtück] (3), 5. tretji del – samostalnik [Drittes Hauptſtück] (4–24), 6. četrti del – pridevnik [Viertes Hauptſtück] (24–29), 7. peti del – števnik [Fünftes Hauptſtück] (29–35), 8. šesti del – zaimek [Sechstes Hauptſtück] (35–46), 9. sedmi del – glagol [Siebentes Hauptſtück] (46–122), 10. osmi del – prislov [Achtes Hauptſtück] (123–130), 11. deveti del – predlog [Neuntes Hauptſtück] (130–135), 12. deseti del – veznik [Zehntes Hauptſtück] (136–140), 13. enajsti del – medmet [Eilftes Hauptſtück] (140–142), 14. popravki in dodatki [Verbeſſerungen und Zuſätze] (143–144).
Avtorjev namen
Levstikov temeljni namen je bil očistiti slovensko slovnico prvin, ki jih je imel za tuje. Pri tem si je pomagal predvsem z oblikami, ki jih je ponujala »stara slovenščina«. Za nemški metajezik se je odločil predvsem z mislijo na ciljno publiko, saj po njegovih besedah tudi slovenski intelektualci lažje razumejo nemško slovnično terminologijo.
Splošni pomen
Slovnica je bila doslej slabo raziskana, čeprav gre za izjemno zanimivo delo, ki je bilo po krivici praviloma prezrto.
Vpliv na delo
Levstik navaja v uvodu v slovnico kot temeljni vir jezikoslovna dela Frana Miklošiča.
Literatura
ES, SBL Seznam...
Avtor opisa
Mitja Trojar, Kozma Ahačič
Navedite kot
Mitja Trojar, Kozma Ahačič: Fran Levstik. Die ſloveniſche Sprache nach ihren Redetheilen. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/28/1866-levstik. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.