1869 Praprotnik naslovnica

Andrej Praprotnik. Slovenska slovnica za pervence. 1873.

Obdobje
19. stol.
Ime avtorja
Andrej Praprotnik.
Letnica rojstva in smrti
1827–1895
Kratek življenjepis avtorja
Učitelj, pesnik, pisec, slovničar. Rojen v Podbrezjah, šolo je obiskoval v Kranju in Ljubljani, v Ljubljani je opravil tudi dveletno učiteljsko pripravnico. Leta 1851 je pri Metelku opravljal izpit za učitelje slovenščine. Kot učitelj je služboval v Podbrezjah, Kamni Gorici, Škofji Loki, Dobrovi, od leta 1858 do upokojitve leta 1890 pa v Ljubljani na šentjakobski deški šoli, ki jo je po letu 1870 tudi vodil. Umrl je v Ljubljani. Pesmi in prispevke je objavljal v različnih revijah (Šolski prijatelj, Glasnik slovenskega ljudstva, Slovenska bčela idr.), bil je ustanovitelj (in nekaj časa tudi urednik) revije Učiteljski tovariš, pisal je nabožne in posvetne pesmi, izdal več šolskih knjig, med drugim slovenski abecednik, slovensko-nemški abecednik, slovensko šolsko slovnico in kot soavtor tudi nemško slovnico. Več...
Izvirni naslov slovnice
Slovenska slovnica za pervence.
Vrsta dela
Preprosta šolska slovnica z vajami. Slovnico je vlada leta 1869 potrdila za rabo v slovenskih ljudskih šolah.
Vrsta dela (ključne besede)
Didaktična slovnica.
Leto in kraj 1. izdaje
1869, Ljubljana.
Uporabljena izdaja
1873, Ljubljana.
Fizični opis
93 str.
Število znakov
99.360
Razširjenost
Slovnica je bila po prvi izdaji leta 1869 še štirikrat ponatisnjena v nespremenjeni obliki (1870, 1873, 1877, 1883), nato pa je izšla še v popravljeni in razširjeni obliki leta 1887.
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Slovenščina.
Jezik primerov
Slovenščina.
Povzetek vsebine
1. Uvod – glasovi slovenskega jezika (3–4), 2. prvi del – besedne vrste (5–80), 3. drugi del – skladnja povedi in besedni red (81–87), 4. tretji del – pravopis (88–93).
Literatura
ES; SBL. Seznam...
Avtor opisa
Mitja Trojar
Navedite kot
Mitja Trojar: Andrej Praprotnik. Slovenska slovnica za pervence. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/29/1869-praprotnik. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.