1874/1870 Anonimni naslovnica

Anonimni (Peter Končnik?). Slovenska slovnica z naukom, kako se pišejo pisma in opravilni sestavki. 1874.

Obdobje
19. stol.
Ime avtorja
Anonimni (Peter Končnik?).
Izvirni naslov slovnice
Slovenska slovnica z naukom, kako se pišejo pisma in opravilni sestavki.
Vrsta dela (ključne besede)
Šolska slovnica.
Leto in kraj 1. izdaje
1870, Dunaj.
Uporabljena izdaja
1874, Dunaj.
Fizični opis
216 str.
Število znakov
250.000
Razširjenost
Učbenik je bil večkrat ponatisnjen. Nam dostopni so bili izvodi iz let 1870, 1871, 1874, 1875, 1876, 1879. Leta 1883 je besedilo temeljito predelal Peter Končnik (morda že anonimni avtor izvirnega besedila).
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Slovenščina.
Jezik primerov
Slovenščina.
Povzetek vsebine
I. Slovnica: 1. Uvod (= glasoslovje, pravopis, besedne vrste ipd.) (1–20), 2. Samostalniki (21–39), 3. Osebni zaimki (40–43), 4. Raba sklonov (44–55), 5. Pridevniki (56–66), 6. Svojilni zaimki (67–73), 7. Števniki [številniki] (79–113), 8. Prislovi (114–116), 9. Skladnja stavkov (117–126). II. Nauk, kako se pišejo pisma in uradni dopisi [opravilni sestavki] (127–213). Kazalo (214–216).
Avtorjev namen
Napisati šolski učbenik za najširšo rabo v šolah.
Literatura
Avtor opisa
Kozma Ahačič
Navedite kot
Kozma Ahačič: Anonimni (Peter Končnik?). Slovenska slovnica z naukom, kako se pišejo pisma in opravilni sestavki. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/30/18741870-anonimni. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.