1883 Končnik naslovnica

Peter Končnik. Slovenska slovnica z naukom, kako se pišejo pisma in opravilni sestavki. 1883.

Obdobje
19. stol.
Ime avtorja
Anonimni avtor (Peter Končnik?).
Ime prireditelja slovnice
Peter Končnik.
Letnica rojstva in smrti
1844–1919
Izvirni naslov slovnice
Slovenska slovnica z naukom, kako se pišejo pisma in opravilni sestavki.
Vrsta dela (ključne besede)
Šolska slovnica.
Leto in kraj 1. izdaje
1883, Ljubljana.
Uporabljena izdaja
1883, Ljubljana.
Fizični opis
268 str.
Število znakov
288.000
Razširjenost
Učbenik je bil v rabi še poldrugo desetletje v več izdajah v mnogih šolah. V izdajah od leta 1885 je imel naslov Slovenska slovnica za obče ljudske šole.
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Slovenščina.
Jezik primerov
Slovenščina.
Povzetek vsebine
1. Uvodna poglavja (glasoslovje, pravopis, besedotvorje ipd.) (3–31); 2. Oblikoslovje in skladnja (31–185): A. Goli stavek: osebek, povedek [dopovedek] (31–52), B. Razširjeni stavek: osebek, povedek, dopolnilo, prilastek, prislovno določilo, vaje in dodatki (52–138), C. Zloženi stavki (138–185); 3. Vaje v pisanju (186–264); 4. Kazalo (265–268).
Avtorjev namen
Na podlagi učbenika iz leta 1870, ki je doživel več ponatisov, napisati izpopolnjen in terminološko sodobnejši učbenik slovenske slovnice in pisnega sporočanja.
Literatura
Avtor opisa
Kozma Ahačič
Navedite kot
Kozma Ahačič: Peter Končnik. Slovenska slovnica z naukom, kako se pišejo pisma in opravilni sestavki. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/32/1883-koncnik. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.