1958 Svane naslovnica

Gunnar Olaf Svane. Grammatik der slowenischen Schriftsprache. 1958.

Obdobje
20. stol.
Ime avtorja
Gunnar Olaf Svane.
Letnica rojstva in smrti
1927–2012
Kratek življenjepis avtorja
Slavist in albanolog, rojen v Kopenhagnu, kjer je tudi diplomiral iz slovanske filologije ter doktoriral iz zgodovine srbskega in hrvaškega jezika. V študijskem letu 1954–1955 je predaval staro nordijščino in bil lektor za danščino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. To je bil tudi neposreden povod za nastanek njegove slovenske slovnice v nemščini. 1958 je postal docent, od 1965 pa je bil redni profesor na univerzi v Århusu na Danskem. Je avtor številnih knjižnih del, razprav in prevodov. Bil je član Kraljeve danske akademije znanosti in dopisni član Albanske ter Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Izvirni naslov slovnice
Grammatik der slowenischen Schriftsprache.
Prevod naslova
Slovnica slovenskega knjižnega jezika.
Vrsta dela (ključne besede)
Slovnica za tujce.
Leto in kraj 1. izdaje
1958, Kopenhagen.
Uporabljena izdaja
1958, Kopenhagen.
Fizični opis
151 str.
Število znakov
315.000
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Nemščina.
Jezik primerov
Slovenščina s prevodi v nemščino.
Povzetek vsebine
Predgovor (7−9), Kazalo (11−12), Uvod (13−17). 1. Glasoslovje [Lautlehre] (18−29), 2. Pregibne besede [Wandelbare Wörter] (30−117): ime (samostalnik, pridevnik, zaimek, števnik) [Nomen] (30−70), glagol [Verbum] (71−117), 3. Nepregibne besede [Unwandelbere Wörter] (118−133), 4. Iz skladnje [Aus der Syntax] (134−151).
Avtorjev namen
Avtor želi podati slovnico slovenščine v enem od svetovnih jezikov, da bi olajšal njeno razumevanje in učenje tistim, ki se slovenščine učijo iz povsem praktičnih razlogov, ter tistim, ki se s slovenščino srečujejo raziskovalno.
Vpliv na delo
Delo je nastalo na podlagi Janežičeve (1854 in novejše izdaje) ter Breznikove (1916 in novejše izdaje) slovnice, ravnalo pa se je tudi po skupinskem pravopisu iz leta 1950. Pri končni korekturi pravopisa je avtor sledil slovnici štirih iz leta 1956.
Literatura
Avtor opisa
Kozma Ahačič
Povezava/-e
Avtorske pravice še niso potekle!
Navedite kot
Kozma Ahačič: Gunnar Olaf Svane. Grammatik der slowenischen Schriftsprache. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/43/1958-svane. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.