1975 Vincenot naslovnica

Claude Vincenot. Essai de grammaire slovène. 1975.

Obdobje
20. stol.
Ime avtorja
Claude Vincenot.
Letnica rojstva in smrti
1931–
Kratek življenjepis avtorja
Francoski jezikoslovec in prevajalec, rojen v Nancyju v Franciji. Po študiju francoščine, latinščine, ruščine, skandinavistike in filozofije se je 1959 in 1969–1973 izpopolnjeval na Filozofski fakulteti v Ljubljani, vmes pa je 1972 doktoriral s francosko pisano slovnico slovenskega jezika. Služboval je v Tuniziji, Ljubljani, Zagrebu, slednjič pa v Parizu, kjer je bil do 1996 profesor in predstojnik slovenistične katedre na Državnem inštitutu za vzhodne jezike in civilizacije v Parizu. Več...
Izvirni naslov slovnice
Essai de grammaire slovène.
Prevod naslova
Razprava o slovenski slovnici.
Vrsta dela
Strukturalen opis slovenskega jezika, zasnovan kot doktorska disertacija na jasno definiranem, a ne najbolje izbranem in uravnoteženem gradivu, narejen na podlagi znanstvenega raziskovanja slovenščine.
Vrsta dela (ključne besede)
Znanstvena slovnica, slovnica za tujce, strukturalistična slovnica.
Leto in kraj 1. izdaje
1975, Ljubljana
Uporabljena izdaja
1975, Ljubljana.
Fizični opis
XXIV + 356 str.
Število znakov
605.800
Razširjenost
Čeprav je slovnica napisana v francoščini, je izšla pri Mladinski knjigi v Ljubljani v nakladi 500 izvodov, ki so jih prodajali po zelo visoki ceni 650 ndin.
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Francoščina.
Jezik primerov
Slovenski primeri so večinoma prevedeni v francoščino.
Povzetek vsebine
Zahvala. Kazalo (I–XXIV). Uvod (1–22). 1. Glasosovje [phonétique] (23–42), 2. oblikoslovje [morphologie] (43–128), 3. statična skladnja [= raba oblik; syntaxe statique] (129–240), 5. dinamična skladnja [= skladnja povedi; syntaxe dynamique] (241–305), 6. besedotvorje [formation des mots] (307–345). Bibliografija (347–353).
Avtorjev namen
Opisati strukturo slovenščine, kot jo govorijo izobraženci v Ljubljani »in drugih mestih«, ter zapisujejo izbrani najboljši pisatelji.
Splošni pomen
Slovnica, ki je bila za tiste čase razmeroma moderna, je doživela nadvse ostro in s številnimi argumenti podprto kritiko Jožeta Toporišiča s pomenljivim naslovom Poskus slovenske slovnice Clauda Vincenota, zaradi katere je bila v prihodnjih desetletjih razmeroma slabo opažena. Kritika, ki jo je objavil Ezio Martin, je z druge strani delo v celoti pohvalila, kritizirala pa predvsem njegovo strukturalistično usmerjenost, saj naj bi bilo zaradi nje delo namenjeno samo »omejenemu krogu strokovnjakov, ki so zmožni prodreti v eksoterizem strukturalističnega sistema.« Za zgodovino slovenskega jezikoslovja je slovnica pomembna, ker prinaša v obliki knjižne slovnice v slovenski prostor nekatere novejše teorije in spoznanja sodobnih teoretikov jezikoslovja (Tesnière, de Saussure, Bally, Martinet; dependenčna [odvisnostna] teorija, teorija aktantov, pretvorbena metoda) in ker gre za slovnico, ki je nastajala sočasno s slovnico Jožeta Toporišiča, a hkrati razmeroma neodvisno od nje.
Zanimiva je tudi vsebinska razporeditev slovnične problematike: skladnjo ločuje na statično (slovničnokategorialne lastnosti besednih vrst) in dinamično (besedne zveze in besedotvorje, morfologija je prikazana izrazito paradigmatsko, glasoslovje pa skopo.
Literatura
Martin 1975; Toporišič 1979; SBL; VSBL. Seznam...
Avtor opisa
Kozma Ahačič
Povezava/-e
Avtorske pravice še niso potekle!
Navedite kot
Kozma Ahačič: Claude Vincenot. Essai de grammaire slovène. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/45/1975-vincenot. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.