1982 Lenček naslovnica

Rado L. Lenček. The structure and history of the Slovene language. 1982.

Obdobje
20. stol.
Ime avtorja
Rado L. Lenček.
Varianta zapisa imena
Rado Ludovik Lencek.
Letnica rojstva in smrti
1921–2005
Kratek življenjepis avtorja
Slovenski jezikoslovec in etnolog, rojen v Ljubljani. Leta 1956 se je preselil v ZDA, kjer je nato deloval celo življenje. Doktoriral je na univerzi v Harvardu, se izpopolnjeval in raziskoval v več evropskih slavističnih središčih, od 1965 pa je deloval na kolumbijski univerzi v New Yorku. Pomemben je bil njegov prispevek k razvoju slovenistike v ZDA, kjer je bil tudi ustanovitelj združenja Society for Slovene Studies. Bil je član newyorške akademije znanosti in izredni član SAZU.
Izvirni naslov slovnice
The structure and history of the Slovene language.
Vrsta dela
Slovnica za tujce na ravni univerzitetnega učbenika oziroma priročnika za raziskovalce.
Vrsta dela (ključne besede)
Slovnica za tujce.
Leto in kraj 1. izdaje
1982, Columbus, Ohio.
Uporabljena izdaja
1982, Columbus, Ohio.
Fizični opis
368 str.
Število znakov
770.000
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Angleščina.
Jezik primerov
Slovenščina, po potrebi tudi primeri iz drugih slovanskih jezikov.
Povzetek vsebine
Uvodna poglavja (3–26). 1. Zgodovinsko ozadje (27–45), 2. Slovenščina ter drugi slovanski jeziki in narečja (46–75), 3. Zgodovina slovenščine (76–132), 4. Slovenska narečja (133–157), 5. Sodobna knjižna [standard] slovenščina (158–250), 6. Zgodovina sodobne knjižne slovenščine in njena sociolingvistična problematika (251–293). Izbrani slovenski besedili (294–306). Bibliografija in kazala (307–365).
Avtorjev namen
Podati vademecum z vsemi potrebnimi temeljnimi podatki o slovenščini, njeni zgodovini, slovnici knjižnega jezika, narečjih in sociolingvistični situaciji za tujega visokošolskega ali znanstvenega bralca.
Literatura
Avtor opisa
Kozma Ahačič
Povezava/-e
Avtorske pravice še niso potekle!
Navedite kot
Kozma Ahačič: Rado L. Lenček. The structure and history of the Slovene language. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/47/1982-lencek. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.