2000 Herrity naslovnica

Peter Herrity. Slovene: A comprehensive grammar. 2000.

Obdobje
21. stol.
Ime avtorja
Peter Herrity.
Letnica rojstva in smrti
1936–
Kratek življenjepis avtorja
Angleški jezikoslovec, rojen v Ipswichu v Veliki Britaniji. Leta 1965 je diplomiral iz slovanskih in vzhodnoevropskih študij na univerzi v Londonu, 1974 pa tam tudi doktoriral. Od leta 1971 je bil zaposlen na Univerzi v Nottinghamu, kjer je zdaj zaslužni profesor. Predaval je primerjalno slovansko jezikoslovje (predvsem južnoslovanskih jezikov). Leta 1992 je preživel semester študijskega leta na Univerzi v Ljubljani na povabilo Jožeta Toporišiča. Posreden rezultat tega obiska je bila tudi njegova slovenska slovnica.
Izvirni naslov slovnice
Slovene: A comprehensive grammar.
Prevod naslova
Slovenščina: splošna slovnica
Vrsta dela
Pregled slovnice za študente slovenščine, ki želijo hitro najti določeno informacijo in razumeti tudi govorno podobo sodobnega pogovornega jezika »izobraženih govorcev v glavnem mestu, Ljubljani«.
Vrsta dela (ključne besede)
Slovnica za tujce.
Leto in kraj 1. izdaje
2000, London, New York.
Uporabljena izdaja
2000, London, New York.
Fizični opis
XII + 372 str.
Število znakov
660.000
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Angleščina.
Jezik primerov
Slovenski primeri so dosledno prevedeni v angleščino.
Povzetek vsebine
Kazalo (v−x). Zahvala (xi). Kratice in znaki (xii). Uvod (1−4). 1. Glasoslovje [Phonology] (5−26), 2. samostalniki [Nouns] (27−70), 3. pridevniki [Adjectives] (71−87), 4. zaimki [Pronouns] (88−125), 5. števniki [Numerals] (126−149), 6. glagoli [Verbs] (150−238), 7. prislovi [Adverbs] (239−253), 8. predlogi [Prepositions], 9. vezniki [Conjunctions], 10. členki [Particles], 11. medmeti [Interjections], 12. besedni red [Word Order], 13. besedotvorje [Word Formation]. Bibliografija. Indeks.
Avtorjev namen
Avtor želi napisati slovnico, ki bi bila neposredno uporabna pri študiju slovenščine kot tujega jezika. Oblikoslovne in skladenjske informacije so zato združene in okleščene pretirano teoretičnega opisa, na kratko pa so podane tudi osnovne poteze sodobne govorjene slovenščine.
Splošni pomen
Gre za eno od dveh večjih slovnic slovenskega jezika po slovnici Jožeta Toporišiča (gl. tudi Greenberg 2006, 2008). Slovnica ne sledi Toporišičevim kategorizacijam.
Vpliv na delo
Avtor poleg drugih razprav in priročnikov za učenje slovenščine navaja naslednje slovnice: Bajec, Kolarič, Rupel, Šolar 1964, Svane 1958, Toporišič 1984, Vincenot 1975.
Literatura
Khairov 2003; VSBL. Seznam...
Avtor opisa
Kozma Ahačič
Povezava/-e
Avtorske pravice še niso potekle!
Navedite kot
Kozma Ahačič: Peter Herrity. Slovene: A comprehensive grammar. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/49/2000-herrity. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.