1791 Zagajšek naslovnica

Mihael Zagajšek. Slovenska grammatika oder Georg Sellenko’s Wendische Sprachlehre in deutsch und wendischen Vortrag. 1791.

Obdobje
18. stol.
Ime avtorja
Mihael Zagajšek.
Varianta zapisa imena
Jurij Zelenko; Georg Sellenko (psevdonim).
Letnica rojstva in smrti
1739–1827
Kratek življenjepis avtorja
Slovničar, leksikograf, nabožni pisec, prevajalec. Rojen v Zagaju pri Ponikvi, v Gradcu študiral filozofijo, v Gorici pa bogoslovje, 1773–1820 deloval kot župnik na Kalobju. Pripravil je nemško-slovenski slovar, pri čemer je uporabljal različne vire. Slovar ni nikoli izšel, je bil pa delno uporabljen v slovarjih drugih avtorjev. V njegovi zapuščini je bil Kalobski rokopis (zbirka cerkvenih pesmi v slovenščini iz 17. stol.). Pisal je tudi dela z nabožno in posvetno vsebino: nabožne pesmi, zbirka pridig in premišljevanj za duhovne vaje. Umrl v Šentvidu pri Grobelnem. Več...
Izvirni naslov slovnice
Slovenska grammatika oder Georg Sellenko’s Wendische Sprachlehre in deutsch und wendischen Vortrag, mittels welcher sowohl der Deutsche als der Wendische auf die leichteste Art diese Sprache regelrichtig zu reden und zu schreiben von selbsten erlernen kann.
Prevod naslova
Slovenska slovnica Jurija Zelenka v nemščini in slovenščini, s katero se lahko tako Nemec kot Slovenec na najlažji način sama naučita pravilno govoriti in pisati ta jezik.
Vrsta dela
Slovenska slovnica za tujce (Nemce) in Slovence, ki bi radi »pravilno uporabljali« slovenski jezik.
Vrsta dela (ključne besede)
Didaktična slovnica.
Leto in kraj 1. izdaje
1791, Celje.
Uporabljena izdaja
1791, Celje.
Fizični opis
[5] + 349 str.
Število znakov
212.400
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Nemščina, slovenščina.
Jezik primerov
Slovenščina, nemščina.
Povzetek vsebine
1. Črkopis in osnove pravorečja [Von der Rechtsprechung/Od Pravoſreknosti] (2–17), 2. O dolžini samoglasnikov [Von der Tonnmessung/Od Glasamirrye] (18–21), 3. Pregibanje besed (»etimologija«) [Von der Wortforschung/Od besedeveidnosti] (22–267), 4. Skladnja [Von der Wortfügung/Od te besedeſhloſhnosti] (268–331), 5. Pravopis [Von der Rechtschreibung/Od Pravopisnosti] (332–349).
Splošni pomen
Gre za prvo slovnico, ki kot metajezik uporablja slovenščino. Knjiga je namreč zasnovana tako, da vzporedno tečeta nemška in slovenska verzija.
Vpliv na delo
Pri pisanju slovnice se je zgledoval neposredno po slovnicah Ožbalta Gutsmana (1777) in Marka Pohlina (po izdaji iz leta 1783).
Literatura
ES; SBL; Stankiewicz 1984. Seznam...
Avtor opisa
Mitja Trojar
Navedite kot
Mitja Trojar: Mihael Zagajšek. Slovenska grammatika oder Georg Sellenko’s Wendische Sprachlehre in deutsch und wendischen Vortrag. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/9/1791-zagajsek. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.