O portalu

Osnovne informacije

Kaj portal opisuje

Portal Slovenske slovnice in pravopisi obsega 25 celovitih in 25 osnovnih opisov 139 pregledanih izdaj slovenskih slovnic in pravopisov v knjižni ali spletni obliki v obdobju od 1584 do danes. Skupaj z opisi prinaša tudi olajšan dostop do izbranih skenogramov v obliki pdf ali do elektronskih izdaj teh priročnikov. Večina skenogramov slovnic je nastala v okviru digitalizacije gradiva v NUK-u, objavljena pa je na spletišču dLib.si. Predlog izbora za skeniranje za NUK sem naredil urednik tega spletišča. Skenogrami sedmih slovnic in petih pravopisov, ki omogočajo tudi iskanje, so nastali v okviru dveh projektov Ministrstva za kulturo RS v letih 2012 in 2013 (Zavod Trojina in Amebis, d. o. o.), skenogrami preostalega gradiva pa so nastali na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU leta 2015. Poleg tega prinaša portal tudi gradivo z zbranimi spremnimi besedili iz slovenskih slovnic do leta 1956.

Česa portal ne opisuje

Portal zaenkrat še ne prinaša samostojnih opisov rokopisnih slovnic in pravopisov, šolskih slovnic z vajami ter šolskih učbenikov, manjših priročnih slovnic 20. in 21. stoletja ter učbenikov slovenskega jezika za tujce in podobnega gradiva. Prav tako ne prinaša samostojnih opisov jezikovnih brusov in svetovalcev, slovarjev, ki vsebujejo tudi pravopisna napotila, malih pravopisov, narejenih s tehnično okrajšavo opisanih, adaptacij pravopisnih pravil za šolsko ali lažjo splošno rabo ter knjižnih (in seveda tudi vseh drugih) obravnav pravopisnih vprašanj oziroma posameznih pravopisov.
Natančneje je upoštevano in neupoštevano gradivo opisano v razdelku Pregled gradiva in seznami.
Pri osnovnih opisih slovnic manjkajo posamezni razdelki, ki jih prinašajo celoviti opisi, če zahtevajo še nadaljnje raziskovanje. Osnovni opisi se bodo sčasoma dopolnjevali, tako da bodo, kolikor hitro bo mogoče, vsi opisi na spletišču celoviti.
Postopoma bodo na portal dodani tudi opisi in skenogrami rokopisnih slovnic in pravopisov.