O portalu

Novosti na portalu

1.0

12. junij 2015
  • Portal začne delovati. Objavljenih je 25 celovitih in 25 osnovnih opisov 139 pregledanih izdaj slovenskih slovnic in pravopisov ter e-knjiga Spremna besedila k slovenskim slovnicam (1584–1956).

Beta

25. maj 2015
  • Vzpostavljena je preizkusna verzija portala.