O portalu

Spremna besedila k slovenskim slovnicam (1584–1956)

V elektronski knjigi, ki si jo lahko prenesete na spodnji povezavi, so zbrana vsa pomembnejša spremna besedila iz slovnic, ki jih obravnava portal (tako iz osnovnih izdaj kot po potrebi tudi iz ponovnih, predelanih izdaj). Izbor je treba razumeti kot delovno gradivo za bodočo kritično izdajo vseh jezikoslovnih spremnih besedil iz slovnic, slovarjev in drugih knjižnih del.