Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Nadomestna imena in poimenovanja

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 44 slovarskih iztočnic, ki zajemajo tako nadomestna (simbolna) imena kot nadomestna poimenovanja za skupine prebivalcev in za zemljepisne danosti. Gre za naslednje skupine imen:

(1) osebna imena za pripadnike ali skupine pripadnikov narodov (Janez, Fric, Hans);

(2) prebivalska imena za pripadnike ali skupine pripadnikov narodov (Amerikanec, Lah, Švab; Jenki, Šiptar);

(3) občna poimenovanja, ki so s konverzijo postala lastna imena (Dežela, Obala, Otok).

Pri nadomestnih občnih poimenovanjih so se oblikovale skupine, ki izvirajo iz stereotipno pripisane lastnosti narodu ali skupini prebivalcev in jih pišemo z malo začetnico: makaronar, polentar, žabarmakaronarica, polentarica, žabarica.

Geslovnik vključuje tudi frazeološka nadomestna poimenovanja za zemljepisna imena, in sicer naslednjih tipov:

(1) poimenovanje po najbolj značilni lastnosti primerjane zemljepisne danosti: črna celina, dežela tisočerih jezer;

(2) primerjava z že znanim krajem: male Benetke, drugi Rim ...

Novosti:

Pri uslovarjenju besednih enot je bilo ugotovljeno, da se imena, ki enoumno nadomeščajo prebivalska lastna imena, vedno pišejo z veliko začetnico. Med njimi obsežno skupino predstavljajo imena, ki so tvorjena neposredno iz imen za prebivalce (Slovencelj ‘Slovenec’) ali pa s pomenskim prenosom pogostih osebnih imen (Janez ‘Slovenec’, Hans ‘Nemec, nemško govoreči’; Jenki ‘Američan’), prenosom imen prebivalcev pokrajin (Švab ‘Nemec’, Lah ‘Italijan’) ali prevzemom izvirnih imen (Šiptar ‘Albanec’).

Z malo začetnico pišemo sopomenska nadomestna poimenovanja za skupine prebivalcev, ki v podstavi nimajo imenske motivacije in pogosto izvirajo iz stereotipno pripisane lastnosti (makaronar, polentar ‘Italijan’; jodlar ‘Avstrijec’; žabar ‘Ljubljančan’, ‘Francoz’; lala ‘Vojvodinec’ < ‘tulipan’) ali z njimi slabšalno ali negativno označujemo vedenje, vrednote, kulturne navade, način življenja, ki so drugačni od pričakovanega (čefur ‘priseljenec iz republik nekdanje Jugoslavije’). Skoraj vse naštete iztočnice (z izjemo iztočnice lala) so opremljene s kvalifikatorjem slabšalno.

Med njimi je tudi nekaj izrazov in njihovih dvojnic, ki jih v SP 2001 in SSKJ-ju ni, npr. Fritz in Fric, Hans, čušinja, jodlarka in jodlarica, makaronarka in makaronarica. Novost glede na SP 2001 je tudi razlikovanje med nadomestnimi (simbolnimi) imeni in nadomestnimi poimenovanji ter oblikovanje posebne problemske skupine za lažjo obravanavo v pravopisnih pravilih.

Slovar v okviru skupine nadomestnih zemljepisnih občnih poimenovanj, ki se pišejo z malo začetnico, predstavlja iztočnice, ki so sestavine opisnih sopomenskih občnih nadomestil zemljepisnih imen, npr. najvišja gora na svetu za Mount Everest) ter frazeološka nadomestna poimenovanja naselbinskih (krajevnih) in nenaselbinskih (nekrajevnih) imen (cesarsko mesto ‘Dunaj’). Lastnoimenske sestavine v njih ohranjajo veliko začetnico, npr. drugi Rim ‘Carigrad’, tretji Rim ‘Moskva’, severne Benetke ‘Stockholm’, ‘Amsterdam’. V okviru nadomestnih (simbolnih) nenaselbinskih (krajevnih) imen slovar predstavlja nekaj redkih besed, ki jih pišemo z veliko začetnico, če jih uporabljamo enoumno namesto lastnih imen (Otok za Veliko Britanijo).

Slovnično motivirana normativna novost s področja besedotvorja je zajeta v predlogu prenovljenih pravopisnih pravil, in sicer uveljavljanje možnosti nepreglašenih oblik pri imenih, ki se končajo na končni govorjeni [c], npr. ob oblikah ali pridevnikih Fričev in Fritzev novi pravopisni slovar uvaja pisanje dvojnic Fritzev/Fritzov in Fričev/Fricov.

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 82, 83, 112 in 173.

Sklic na predlog pravopisnih pravil:

Pravopisna pravila: poglavje »Velika in mala začetnica« (https://www.fran.si/pravopis8/Poglavje/3/velika_in_mala_zacetnica)

Zadnja sprememba:

Fran 7.0, 4. novembra 2020.

Nabor slovarskih iztočnic:

Amerikanec
Amerikanka
čefur
čefurka
celina (črna celina, nova celina, peta celina, stara celina, zelena celina)
čuš
čušinja
Dežela
dežela (dežela faraonov, dežela galskih petelinov, dežela na sončni strani Alp, dežela orlov, dežela sambe, dežela tam spodaj, dežela tisočerih jezer, dežela tulipanov, dežela vzhajajočega sonca)
dolina (dolina šentflorjanska, silicijeva dolina)
Fric
Fritz
gringo
Hans
Janez
Jenki
Jenkijka
Jodlar
jodlarka
koliščar
koliščarka
Lah  
Lahinja  
lala
makaronar
makaronarka
Male Benetke
močvirnica
močvirnik
mostiščar
mostiščarka
Obala
Otok
polentar
ščav
ščava
Šiptar
Šiptarka
Švab  (banatski Švab, podonavski Švab, satumarejski Švab)
Švabica
Švabinja
Sveta dežela
žabar
žabarka