Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Pisna znamenja

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 44 slovarskih iztočnic, izbranih iz poglavja o pisnih znamenjih, ki ga je ob prenovi pravopisnih pravil pripravila Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU: <https://www.fran.si/pravopis8/Poglavje/1/pisna_znamenja>.

Gre za pet skupin znamenj:

(1) splošna znamenja (tilda, znamenja za odstotek, minuto, evro ...);

(2) ločila (apostrof, dvopičje, klicaj, pomišljaj, vezaj ...);

(3) znamenja v informacijskih tehnologijah (afna, ključnik, lojtra, poševnica);

(4) matematična znamenja (koren, plus, minus ...);

(5) izpostavna znamenja (zvezdica).

Novosti:

Pri nekaterih primerih gre za prvič uslovarjene izraze (ampersand, ključnik), drugi pa so prvič prikazani v slovarju v zapisovalno problematičnih položajih in vlogah.

Prikazu iztočnice z zaglavjem sledijo trije sklopi pravopisno relevantnih podatkov: v prvem delu je prikazana skladenjska raba iztočnične besede glede na izpostavljeni pomen, v drugem je ponazorjena raba znamenja, ki ga označuje iztočnična beseda, v tretjem razdelku so predstavljene oblikoslovno-besedotvorne posebnosti besede.

Novosti glede na Slovenski pravopis 2001 je precej, najbolj opazna je uvedba posebnega gnezda z imenom »Ponazoritev rabe znamenja«, v katerem s pomočjo pojasnil uporabnik dobi naslednje podatke:

• o stičnosti glede na druga znamenja, besede, števke (klicaj: levostično na koncu povedi, ki zaznamuje ukaz, željo, čustva Ojoj, že pet minut do sedmih je!);

• o izgovorjavi znamenja (afna: stično v elektronskih naslovih, izgovorjeno »afna«, »pri«: info@oglasi.si, nabiralnik@hotel-park.si);

• o rabi iztočnične besede v posebnih zvezah (oklepaj: lomljeni oklepaj za označevanje spletnih naslovov: V knjižnico vstopam prek portala na naslovu <www.nuk.si>).

Z normativnega vidika je uvedena enakovredna pisna dvojnica pri iztočnici promile, tj. promil, saj se v rabi že dolgo uveljavlja in nadomešča prvotno. Uporabniki so na to že opozarjali (gl. Jezikovna svetovalnica – Izgovarjava matematičnega znaka promile ali promil: <https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/3140/izgovarjava-matematičnega-znaka-promile-ali-promil>).

Upoštevana je tudi besednovrstna različnost posameznih izrazov, zato se pri matematičnih znamenjih krat, deljeno, minus, plus pojavljajo tako samostalniška (Ni znal napisati minusa) kot tudi pridevniška (minus štiri) in povedkovniška raba (Šest minus tri je tri).

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 4–24.

Sklic na Pravopis 8.0:

Poglavje »Pisna znamenja«

(https://www.fran.si/pravopis8/Poglavje/1/pisna_znamenja)

Zadnja sprememba:

Fran 7.0, 4. novembra 2020.

Nabor slovarskih iztočnic:

afna
ampersand
apostrof
člen
deljaj
dolar (avstralski dolar, ameriški dolar, kanadski dolar)
dvopičje
enačaj
evro
funt
(funt šterling, ciprski funt, irski funt)
klicaj
ključnik
koren
krat
lojtra
minus
minuta
narekovaj
(sredinski narekovaj, zgornji narekovaj, spodnje-zgornji narekovaj, enojni zgornji narekovaj)
odstotek
oklepaj
(pokončni oklepaj, poševni oklepaj, lomljeni oklepaj, oglati oklepaj, okrogli oklepaj)
opuščaj
paragraf
pika
(dvignjena pika)
plus 
podčrtaj
podpičje
pokončnica
pomišljaj
(predložni pomišljaj, dvodelni pomišljaj, alinejni pomišljaj)
ponavljaj
poševnica
(leva poševnica, poševnica nazaj, dvojna poševnica)
promile in promil
sekunda
stopinja
tilda
tripičje
tri pike
tropičje
uklepaj
vejica
vezaj
vijuga
vprašaj
zaklepaj
zvezdica