Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Svojilni pridevniki (iz psevdonimov)

Geslovnik:

Geslovnik obsega 37 svojilnih pridevnikov iz enobesednih psevdonimov, skrivnih imen, umetniških imen ipd. in je nastal na osnovi nabora problemskega sklopa »Psevdonimi«.

V slovar so vključeni pridevniki, katerih tvorba se ob pregledu rabe v korpusu Gigafida 2.0, Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in drugih virih izkazuje kot problematična, saj ob pretvorbi imena v svojilni pridevnik pride do:

(1) preglasa (Račev);

(2) pogovorne podaljšave osnove s t (Đurov);

(3) obvezne podaljšave osnove s t (Rifletov);

(4) izpusta neobstojnega polglasnika (Plamnov);

(5) neustrezne uporabe ženskega pridevniškega obrazila (Rozov).

Novosti:

Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001.

Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni (netvorjeni) besedi, iz katere je izpeljan svojilni pridevnik (Rifletov < Rifle).

Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci v vseh spolih in številih. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 956.

Sklic na predlog pravopisnih pravil:

Pravopisna pravila: poglavje »Velika in mala začetnica« (https://www.fran.si/pravopis8/Poglavje/3/velika_in_mala_zacetnica)

Zadnja sprememba:

Fran 7.0, 4. novembra 2020.

Nabor slovarskih iztočnic:

Ahačev
Apollinairov in Apollinairjev
Barbarossov
Belačev
Benčev
Bowiejev
Chejev
Cimabuejev
Didijev
Donatellov
Đurov
El Grecov
Gojčev
Homeinijev
Jakijev
Ježkov
Kaligulov
Kočejev
Mahatmov
Molièrov in Molièrjev
Pavletov
Peléjev
Petruškov
Plamnov
Račev
Rifletov
Ronaldov
Rozov
Selassijev
Stalinov
Tintorettov
Titov
Totójev
Twiggyjin
Voltairov in Voltairjev
Zicojev