Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Imena vladarskih in plemiških rodbin

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 65 eno- in večbesednih iztočnic. Nastal je ob pripravi predlogov za poglavje o prevzetih besedah in besednih zvezah, izhodišče za izbiro iztočnic so bili v rabi izkazani zgledi, pri čemer so bili glavni viri besedilni zbirki Gigafida 2.0 in Korpus akademskih besedil – KAS ter Slovenski veliki leksikon (Mladinska knjiga, 2003).

Iztočnice lahko glede na pisno podobo prevzetih osebnih imen razdelimo v tri skupine:

(1) imena iz latiničnih pisav, pri katerih ohranjamo pisno podobo prevzetih osebnih imen (Barbo-Waxenstein, Borgia, Medici, Nemanjić);

(2) imena iz latiničnih pisav, ki jih podomačujemo (Andeški, Burbon, Habsburžan, Jagelonec);

(3) imena iz nelatiničnih pisav, pri katerih navajamo v sestavkih tudi uradne mednarodne različice, npr. s pojasnilom »po pinjinu« (Čhin, Čov, Ming, Šang).

Novosti:

Glede na SP 2001 je prenovljen nabor iztočnic. Pri redigiranju smo pri nekaterih iztočnicah uvedli dvonaglasnice (npr. Barbo-Waxenstein [bárbo-váksənštájn], sicer pa ustaljene prakse in kodificirane norme SP 2001 nismo spreminjali.

Kot slovarske iztočnice nastopajo edninske oblike imen pripadnikov in pripadnic posameznih vladarskih in plemiških rodbin. Če je v rabi množinska oblika, je to prikazano s pomensko uvrstitvijo rodbina, dinastija, družina ipd. in s pojasnilom »v množini« (Babenberžan, v množini Babenberžani). Iztočnice tipa Čhin, Han, Šang, ki se pojavljajo le v imenovalniku, in sicer v skladenjski vlogi desnih prilastkov, so opremljene z edninskim pregibnostim vzorcem.

Iztočnice imen iz latiničnih pisav, pri katerih ohranjamo pisno podobo prevzetih osebnih imen, so opremljene z informacijo o izgovoru in neonaglašenimi pregibnimi vzorci za vsa števila.

Pri imenih iz latiničnih pisav, ki jih podomačujemo, je prikazano, iz katerega jezika je ime prevzeto in kakšen je zapis, na kar je opozorjeno s pojasnilom (Andeški – nem. Andechs). Iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci za vsa števila.

Če je iztočnica le deloma ali neustrezno poslovenjena, je ustreznejša oblika prikazana s kazalko glej (= gl.) (Anžujec gl. Anžuvinec, Zhou gl. Čov, Yuan gl. Juan).

Soobstajajoče različice imena so povezane z vodilko primerjaj (= prim.), npr. Auersperg prim. Turjačan, Borgia prim. Borgijec, Stewart prim. Stuart. Pri tem ločimo med priimkom osebe, ki je navadno nespremenjen glede na izvirnik, in podomačeno različico imena rodbine.

Razširjena so besedotvorna gnezda, ki pri imenih vladarskih in plemiških rodbin prinašajo:

• podatek o imenu pripadnika in pripadnice rodbine,

• podatek o tvorbi svojilnih pridevnikov iz rodbinskega imena obeh spolov ter pridevnika na -ski/-ški.

Pri tistih vladarskih in rodbinskih imenih, pri katerih prihaja do prekrivanja imen s priimki, sta v besedotvornem gnezdu navedena le svojilni pridevnik iz rodbinskega imena moškega spola in pridevnik na -ski/-ški (Attems, Khisl).

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 174.

Sklic na predlog pravopisnih pravil:

Pravopisna pravila: poglavje »Prevzete besede in besedne zveze« (https://www.fran.si/pravopis8/Poglavje/4/prevzete_besede_in_besedne_zveze)

Zadnja sprememba:

Fran 7.0, 5. novembra 2020.

Nabor slovarskih iztočnic:

Andeški
Andeško-Meranski
Anžujec
Anžuvinec
Anžuvinka
Attems
Auersperg
Auersperški
Babenberžan
Babenberžanka
Barbo-Waxenstein
Borgia
Borgijec
Borgijka
Burbon
Burbonka
Celjski
Čhin
Čhing
Čov
Frankopan
Frankopanka
Grimaldi
Habsburški
Habsburžan
Habsburžanka
Han
Hanovrčan
Herberstein
Jagelonec
Jagelonka
Jamski
Juan
Kapeting
Karoling
Khisl
Lazarini
Makabejec
Medici
Medičejec
Medičejka
Meroving
Ming
Nemanjić
Oldenburžan
Ptolemajec
Ptolemajka
Qin
Qing
Seldžuk
Shang
Stewart
Stroganov
Stuart
Šang
Švabski
Tudor
Turjačan
Turjaški
Windischgrätz
Windsor
York
Yuan
Zhou
Žovneški