brezpilótni letálnik
drón
letálnik
Logicizem v jeziku: izbira priponskih obrazil (-alo, -ilo nasproti -nik)
trót
Število zadetkov: 5