á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Å

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

à..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

..á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

..á..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

AA

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

a. a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Aachen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Aalst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Aarau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Aargau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

àb..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ab..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Abadán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Ábadon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ábak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ábaka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ábakus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abalienácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

à bas

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abažúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Abbádo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abbé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Abdêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abderít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abderítski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abdicírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abdikácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abdómen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abdominálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abdúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abecéda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abecédar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abecedár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abecédarski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abecéden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abecedírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abecédnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abecédniški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abecédno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Ábel

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Abélard

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ábelstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aberácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Aberdeen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Abesínija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Abidján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Abidžán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

..abílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

àbiogenéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

àbiótičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

àbiótski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abisálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abit.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abituriènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abituriêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ABK-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ABK-zaščíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ablácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ablaktácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

áblativ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

àbnormálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abnórmen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abnormitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abolícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abolicioníst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abolicionístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abolicionízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abolírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abonènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abonêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aboníran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abonírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abonmá

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abonmájski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

àborálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aborígin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aboríginski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abortírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abortív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abortíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abórtus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ábota

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

áboten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ab ôvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abradírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ábraham

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Ábraham

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Ábraham a Sáncta Clára

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ábrahamov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abrakadábra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ábranek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abrazíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abrazíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abrazív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abreviatúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abrogácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Abrúci

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abrúpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Abrúzzi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ABS-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abs.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abs..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Ábsalom

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abscés

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abscísa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abscísen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absentírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absínt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absolúcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absolút

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absolúten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absolutíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absolutístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absolutizácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absolutízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absolutizírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absolútno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absolútno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absolutórij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absolútum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absolvènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absolvêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absolvírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absórbcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absorbcíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absorbènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absorbíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absorbírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absórpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absorpcíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absorptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abstinénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abstinénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abstinènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abstinêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abstinírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abstrahírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abstrákcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abstrákt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abstrákten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abstraktíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abstráktno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abstráktum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abstrúzen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absúrd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absúrden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absúrdno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

absúrdno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ABS-zavóre

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Ábu Békr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Abukír

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abulíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abundánca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ab úrbe cóndita

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

abúzus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Ac

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

a c.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Academía operosórum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

a cappélla

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acc.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

accelerándo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

accessoire

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Accétto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

áccidens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Áccra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acét..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acetál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acétaldehíd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acetíl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acetíl..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acetílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acetilén

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acetilénka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acetilénski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acetílsalicílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acetisál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acéto..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acétoacetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acetón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aceton..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acetónski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acetonuríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acíden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acido..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acidofílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acidóza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

..ácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

àcíkličen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Aconcágua

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

a cónto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

acrylán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

..áč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

..áča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ačìh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ad

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ad..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

A. D.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

..ád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

..áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ad absúrdum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ad ácta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ad ácta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Ádam

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Adámič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adamít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ádamov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ádamovec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ádamovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ádams-stókesov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adaptabílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adaptácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adápter

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adaptêr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adaptíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adaptírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adaptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Addison

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

addisonov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adekvát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adekváten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adekvátno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Adeláide

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Adelájda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Ádenauer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adénda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adenítis

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adenóm

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adépt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adherénten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adhezíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adhezíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adhezíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ad hóc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ad hóc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adiabáta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adiabáten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adieu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adíjo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adíjo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ad infinítum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ad informándum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Á-diplómski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Ádis Abéba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aditív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Adíža

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adj.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ádjektiv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adjektíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adjúnkt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adjustírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adjutánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adjutantúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adjútor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adjútum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adjuvánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adlátus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Ádler

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Ádlešiči

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ad líbitum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adligát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

administrácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

administracíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

administratíva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

administratívec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

administratíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

administratívno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

administrátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

administratúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

administrírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

admirál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

admirál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

admiralitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

admirálski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

admisíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Ádmont

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adnéks

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adnotácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ad óculos

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adolescénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adolescénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adolescènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adolescêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Ádolf

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Adonáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adópcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adoptánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adoptíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adoptíranec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adoptírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adoptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adorácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adorátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adráš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adrenálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adrenalín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adrésa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adresánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adresár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adresát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adréselj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adrésen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adresírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Ádria

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Adria Airways

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Adriján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adrijánski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adsorbènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adsorbírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adsórpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adsorptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adstrát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adstríngens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adstringènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adulár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adúlt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adultêrij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adumbrán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Á-dúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adút

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adv.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

advènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

advênten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adventíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adventístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adventíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

advêrb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

adverzatíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

advokát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

advokátski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

advokatúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

AEG

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aeríran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aerírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Aêro

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aêro..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aero..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aeróben

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aeróbika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aerobús

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aêrodinámičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aêrodinámično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aerodróm

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aerofagíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Aeroflót

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aêrofotografíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aêrofotogrametríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aêrohidroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aêroklúb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aerolít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aerométer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aêromíting

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aeronávt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aeronávtika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aeroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aeropórt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aêroposnétek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aerorally

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aêroréli

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aerosól

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aerostát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aêrotáksi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aêroterapíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aêrotranspórt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aêrovlék

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Aétij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afazíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

àfebrílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afékcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afékt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afektácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afektíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afektírano

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afektíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afélij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aferáštvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aferéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afežêjevka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Afgánistan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aficírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

àfigurálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afíks

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afiliírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afinitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afinitéten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afirmácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afirmatíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afirmíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afirmírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afišírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

áfna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afnaríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afnáti se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afoníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aforíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aforístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aforístično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aforístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aforízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afrík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Áfrika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afrikanístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afrikanizácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afrikanízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afrikánščina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afrikáta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

áfro..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

áfroamêriški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Afrodíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afrodizíak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

afrónt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

áfta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

AFŽ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Ag

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

AG

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ága

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ágakán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

àgalakcíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

àgalaktíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Agamémnon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agamogamíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agapánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agápe

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ágar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ágarágar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Ágata

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agáva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agéncija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agencíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agénda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ágens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agentúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agerát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ágfa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Ágfa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agílno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

ágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agitácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agitátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agitírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agítka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agítpróp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agítprópovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aglomerácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aglomerát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aglutinácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aglutinát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aglutinín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

aglutinírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agnát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agnoscírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agnosticízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agnóstičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agnóstik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agnozíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agógičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agógika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

agonálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 18. 5. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 92617 zadetkov.