Bósna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 27. 11. 2020.

Bósna in Hercegovína

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 27. 11. 2020.

Mláda Bósna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 27. 11. 2020.

Število zadetkov: 3