Bósna -e ž, zem. i. (ọ̑) |pokrajina v Bosni in Hercegovini|: v ~i
bósenski -a -o [sə] in bosánski -a -o (ọ̑; á; ȃ)
Bósenc -nca [sə] in Bosánec -nca m z -em preb. i. (ọ̑; á; ȃ)
Bósenka -e [sə] ž, preb. i. (ọ̑)
Bósenčev -a -o [sə] (ọ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 11. 2020.

Bósna in Hercegovína -e ~ -e ž, zem. i. (ọ̑ í) |evropska država|: v ~i ~ ~i
bósensko-hercegôvski -a -o [sə] (ọ̑-ȏ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 11. 2020.

Mláda Bósna -e -e ž, stvar. i. (á ọ̑) zgod. |politično gibanje pred prvo svetovno vojno|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 11. 2020.

Število zadetkov: 3