Á

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

a

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

A

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

āā

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aalenij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

Aaltov stòl

Terminološki slovar uporabne umetnosti – pohištvo, ure, orožje, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aapa bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ABA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

Abalákovova metóda

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abalákovovo sidríšče

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abalákovovo uhó

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abalónska škóljka

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abalónski bíser

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abdominálno díhanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aberratio ictus

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àbiosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àbióta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àbiótični člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àbiótični dejávnik okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àbiótični fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àbiótski člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àbiótski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àbiótski fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àbiótski okóljski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àbiótski okóljski dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àbiótski strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àbiótsko onesnáženje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abisál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abisál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abisálna cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abisálna cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abisálna pahljáča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abisálna ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abisálni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abisálni ekvivalènt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abisálni járek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abisálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abisálni pás

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abisálni vršáj

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abisálno mórje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abisík

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abísni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abísopelagiál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ablácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ablácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ablácija

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ablácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ablacíjska moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ablacíjska oblíka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ablacíjska površína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ablacíjska razpóka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ablacíjski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ablacíjski tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ablacíjski volúmen

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ablacíjsko léto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ablacíjsko obdóbje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ablacíjsko obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ABÓ

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abolícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abonènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abonêntka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abonêntski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abonêntsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abonmá in ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abonmájska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abonmájski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abonmá premiêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aborálna površína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aborálni dél

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aborídžin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aborigin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abortív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ABP-proteín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abradírani materiál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrazíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrazíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrazíja

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrazíjska gŕba

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrazíjska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrazíjska obála

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrazíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrazíjska políca

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrazíjska políca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrazíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrazíjska terása

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrazíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrazíjski

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrazíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrazív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrazívni materiál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrazívni materiál

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrogácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrogacíjska klávzula

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abrogatívni referéndum

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abscizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abscizíjska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abscizíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abscizínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ABS-nahŕbtnik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolút

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolutio ab actione

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolutio ab instantia

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna človékova pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna erozíjska báza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna gózdna tlà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna maksimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna minimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna nèveljávnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna pokrôvnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna síla

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna sódna pristójnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna stárost

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna stárost reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna večína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna viskóznost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna višína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna višína

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna višína snéžne odêje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna vlážnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna značílnica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna zráčna vlága

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútna zráčna vlága

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútni dohódek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútni enkóder

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútni etanól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútni máksimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútni mínimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútni módul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútni nújni dédič

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútni prirástek prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútni témpo

Tolkalni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútni transpórt suspénzije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútni véto

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútni zastarálni rók

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútno bístvena kršítev dolóčb postópka

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútno dominírana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútno nèsposóbna príča

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútno níčna civílna sôdba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútno níčna uprávna odlóčba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútno práva prenôsna fúnkcija

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútno predpísana kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútno prevládana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútno zagrožêna kázen

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absolútno zastíranje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absorbánca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absórber súnka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absorbírana vôda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absórpcija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absórpcija svetlôbe

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absórpcija svetlôbe

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absórpcija vôde

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absórpcija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absórpcija zdravílnih učinkovín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absorpcíjska cóna koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absorpcíjska čŕta

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absorpcíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absorpcíjska pregráda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absorpcíjska spektroskopíja

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absorpcíjska sposóbnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absorpcíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absorpcíjski lásek

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absorpcíjski pás

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absorpcíjski spékter

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absorpcíjski spektroskóp

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absorpcíjsko načêlo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absorpcíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abstinénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abstinénčni sindróm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abstráktna krívda

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abstráktna obvéznost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abstráktna odškodnína

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abstráktna pravíca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abstráktna tradícija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abstráktna ustavnosódna presója

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abstráktna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abstráktni dejánski stán

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abstráktni modél

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abstráktni právni pôsel

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abstráktni uprávni ákt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abstráktni vrédnostni papír

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abstráktno právno pravílo

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abstráktno zavarovánje

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absúrdna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absúrdni premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

absúrdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àbšmínkanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àbšmínkati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abundánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abundánca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

abúra

Terminološki slovar uporabne umetnosti – pohištvo, ure, orožje, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ábzajl

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ábzajlanje

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ábzajlati

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

a. c.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

accidentale negotii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ACE-inhibítor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acêrvul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acervulárni konidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acetátna fólija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acetátna metóda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acetilénska svetílka

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acetilén tetrabromíd

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acetílglukozamín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acetílholín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acetílholín esteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acetilíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acetíl kòencím Á

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acetogenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acidifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aciditéta vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ácidobázične lastnósti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ácidobázični indikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acidofílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acidofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ácidorezisténtni polimêri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acidotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àcíklični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acikulárna spóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acílfloroglucinól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

Ackermannova fórmula

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acmit

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àconálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àconálna tálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àconálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acquis communautaire

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ACR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acta iure gestionis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

acta iure imperii

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

actio confessoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

actio continua

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

actio libera in causa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

actio negatoria

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

actio Pauliana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

actio popularis

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

actio Publiciana

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

AD

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

a. d.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad aliment.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adamánt

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adamantánski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adamantín

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adamelít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adamín

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adamít

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adaptácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adaptácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adaptácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adaptácija

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adápter

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adaptírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adaptívna imúnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adaptívna radiácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adaptívni regulátor

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adaptívni robót

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adaptívno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adaptogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

a dáto meníca

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad baln.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad caps. amylac.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad caps. gelatin.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

add.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

add. instll.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adekvátna vzróčnost

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adelájdski rubín

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adenilát cikláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adenín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adenozín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adenozíndífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adenozín dífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adenozínmónofosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adenozín mónofosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adenozínski recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adenozíntrífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adenozín trífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adenozín trífosfatáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adenozín trífosfát sintáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ADH

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adherénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adheréntna célična kultúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adhezíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adhezíjska pogódba

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adhezíjska vôda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adhezíjska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adhezíjske molékule

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adhezíjski postópek

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad hoc árbiter

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad hoc arbitráža

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad hoc bílaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad hoc múltilaterálna diplomacíja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad hoc sodník

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ÁDI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adiabáta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adiabátna spremémba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adiabátni gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adiabátno ohlájanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adiabátno segrévanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adinól

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aditív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aditívni rítem

Tolkalni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adjuváns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adjuvánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adjuvántna terapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adlátus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad lib.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad man. med.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ÁDMET

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

administrácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

administratívna farmacíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

administratívna mêja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

administratívna ovíra

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

administratívna prepôved

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

administratívna táksa

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

administratívna uníja

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

administratívno brême

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

administratívno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

admitánčno vódenje

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

admonitívna sánkcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adnétski apnénec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adnotácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adóksna embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adópcija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adoptánt

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adoptíranec

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adoptívni otròk

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adoptívni prenòs imúnskih célic

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adoptívni stárš

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ADP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ADP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

AD-pretvórnik

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ADR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adrenalín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adresánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adresát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adresírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad scat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adsórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adsorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adsorbènt žôlčnih kislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adsorbírana vôda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adsorbírana vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adsórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adsórpcija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adsórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adsorpcíjska izotêrma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adsorpcíjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad spectatóres

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adstríngens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adstringènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adúktor

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adulár

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adulár

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adularescénca

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adulariscénca

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adularizácija

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adúltni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adúltni osébek

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adúltni stádij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adúltni zavòj

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad us. ext.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad us. int.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad us. propr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad usum vicem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad us. vet.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

advékcija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

advékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

advekcíjska meglà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adventívna embrioníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adventívna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adventívna kŕpica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adventívna organogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adventívna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

adventívni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad vitr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad vitr. coll. ampl.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad vitr. flav.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ad vitr. nigr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

AE

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

AED

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aegéanij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

AEO

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aerácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aerácija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aerácija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeracíjska plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeracíjski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aerenhím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aerenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeróbična cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeróbični

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeróbični procés

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aêrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeróbna cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeróbna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeróbna telésna aktívnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeróbna zmogljívost

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeróbne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeróbni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeróbni napòr

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeróbni procés

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aêrodinámična kŕpljica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aêrodinámična upórnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aêrodinámični položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aerodinámični premér délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aêrodinámika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aerofítske álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aerofóni

Tolkalni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aêrofotogeologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aêrofotografíja

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aêrofotogrametríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aêrofotoposnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aêrogeologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aerolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aerolít

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aerologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aerónij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aêropalinologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeroph.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aêroplánkton

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aeropónika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aêroposnétek

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aêrosiderolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aerosíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aerosól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aerosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aêrotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aerotóp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aêrotriangulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aêrotropízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aetherol.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aether sulfuricus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

AF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afanítska kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afanítska struktúra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afánoplazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afekcíjska céna

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afektírana ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afektírani gôvor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afektíranost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afélij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aferéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afgánistanski turkíz

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afída

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afidologíja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afiliácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afílni kserofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afinitéta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afinitétna heterogénost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afinitétna kromatografíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afirmatívna diskriminácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afirmatívna litiskontestácija

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afírska kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

aflatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afluéntni tók

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àfosílna kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àfótična cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afótična cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

àfótična cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afótik

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afrikanizírana čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

áfriška čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

áfriška gôrska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

Áfriška plôšča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

Áfriški kratón

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

áfriški smarágd

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

áfriški žád

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

áfriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

áfriško-malgáška bíorégija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

áfroamêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afrormózija

Terminološki slovar uporabne umetnosti – pohištvo, ure, orožje, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

afterpiece

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

agalmatolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

agalmatolít

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

agamogoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

agamospermíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ágar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

ágar

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

agaricín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 65740 zadetkov.