Vezljivostni slovar slovenskih glagolov

ANDREJA ŽELE: Vezljvostni slovar slovenskih glagolov, www.fran.si, dostop 29. 7. 2021

abstinírati
abstinírati se
agitírati
akreditírati
aktivírati
aktivizírati
aktualizírati
alarmírati
amerikanizírati
amerikanizírati se
amortizírati
amortizírati se
amputírati
analizírati
animírati
anketírati
apelírati na
aplavdírati
aplicírati
aretírati
argumentírati
arhivírati
aromatizírati
asfaltírati
asistírati
asociírati
asociírati se
atestírati
avtorizírati
ažurírati
ažurírati
bábiti se
báhati se
bájati
bakrenéti
balkanizírati
balkanizírati se
balzamírati
banalizírati
bankrotírati
barantáti
barbarizírati
barbarizírati se
bárvati
bárvati se
básati
básati se
báti se
báti se za
báviti se z/s
bazírati na
bedéti
bedéti nad
bedéti pri
bégati
beléti
belíti
belíti
belíti se
beráčiti
beráčiti za
betonírati
bežáti
birokratizírati
birokratizírati se
bistríti
bistríti se
bíti
bíti
bíti brez
bíti ob
bíti od
bíti pri
bíti proti
bíti se
bíti v
bíti z/s
bíti za
bívati
blagoslávljati
blagoslovíti
blamírati
blamírati se
blanšírati
bleščáti se
blískati
blískati se
blížati se
blodíti
blokírati
blúziti
bóbnati
bobnéti
bogatéti
bogatíti
bojeváti se
bojeváti se za
bojkotírati
boléhati
boléti
boríti se
boríti se za
bôsti
bôsti iz
bôsti se
bóžati
bóžati po
božičeváti
braníti
braníti se
bráti
bremeníti
brísati
brísati jo
bríti
brnéti
brodáriti
bŕskati
brstéti
brzéti
budíti
budíti se
bútati
bútati se
bútniti
cedíti
cedíti jo
cedíti se
celíti
celíti se
cementírati
céniti
ceníti
ceníti se
centralizírati
centrírati
cenzurírati
cepíti
cepíti se
cesarjeváti
cigániti
cijáziti
cijáziti se
cíljati
cíljati na
cimentírati
cíniti
cítrati
cmériti se
curljáti
cvèsti
cvetéti
cvréti
cvréti jo
cvréti se
čákati
čárati
častíti
čečkáti
čemériti se
čeméti
čepéti
čepíti
česáti
čestítati
čístiti
čístiti se
čléniti
čolnáriti
črnéti
čŕniti
čŕniti se
čŕpati
čŕtati
čŕtati se
čudíti
čudíti se
čustvováti
čutíti
čutíti se
čúvati
čúvati se
čvekáti
dahníti
dajáti
dajáti na
dajáti se
daníti se
darováti
dáti
dáti na
dáti se
dáviti
dáviti se
debatírati
dedováti
dehtéti
deklarírati
deklarírati se za
dekodírati
délati
délati na
délati proti
délati se
délati z/s
délati za
delegírati za
delíti
delíti z
delováti
deponírati
dèskati
dèskati se
destabilizírati
déti
dezorganizírati
dezorganizírati se
deževáti
dežíti
dialogizírati
diferencírati
diferencírati se
díhati
diplomírati
diskvalificírati
diskvalificírati se
dišáti
dišáti po
divjáti
divjáti nad
divjáti za
dníniti
dobáviti
dobíti
dobíti se
dobívati
dobívati se
dočákati
dodájati
dodáti
dodélati
dodelíti
dodeljeváti
dogájati se
dogodíti se
dogoréti
dogovárjati se
dogovoríti se
dogradíti
dohájati
dohitéti
dohitévati
doíti
dojémati
dojéti
dojíti
dokapitalizírati
dokázati
dokazováti
dokúhati
dokumentírati
dokupíti
dokvalificírati
dólbsti
dolgováti
dolíti
dolóčati
določíti
določíti za
dolžíti
domáčiti
domnévati
domováti
dopingírati
dopingírati se
dopísati
dopisnikováti
dopisováti
dopisováti si
dopolníti
dopolnjeváti
dopovédati
dopustíti
dopustnikováti
dopustováti
dopúščati
dorêči
doséči
doséči do
doségati
doseljeváti se
dospéti
dostáviti
dostávljati
doštudírati
doštudírati za
dotákati
dotakníti se
dotíkati se
dotočíti
dotrpéti
douméti
dovolíti
dovolíti si
dovoljeváti
dovoljeváti si
dozírati
doživéti
dožívljati
dramíti
dramíti se
dražíti
dražíti
drčáti
drčáti v
drégati
drégati v
drémati
dréti
dréti
dréti se
dréti v
drézati
drézati v
drgetáti
dŕgniti
drobíti
dŕsati
dŕsati se
drséti
drséti v
družíti
družíti se
drvéti
drvéti v
dŕzniti se
držáti
držáti na
držáti se
držáti z/s
držáti za
dúhati
dušíti
dušíti se
dvígniti
dvígniti se
dvómiti
džezírati
ekranizírati
ekscerpírati
eksistírati
eksperimentírati
eksplodírati
eksponírati
eksponírati se
eléktriti
eliminírati
emajlírati
emancipírati se
emitírati
enáčiti
enáčiti se z/s
etiketírati
evakuírati
evidentírati
evropeizírati
evropeizírati se
evtanazírati
fabulírati
faksimilírati
falírati
falzificírati
fantazírati
fantováti
fascinírati
fávlati
favlírati
figurírati
fiksírati
fílmati
fílmizírati
finalizírati
financírati
formatírati
formírati
formírati se
formulírati
forsírati
fotografírati
fragmentírati
frazáriti
frizírati
funkcionírati
galopírati
garantírati
gasíti
generírati
gíbati
gíbati se
gláditi
gláditi po
gladováti
glasíti se
glasováti
glédati
glédati iz
glédati na
glédati po
glédati za
globalizírati
globalizírati se
gnáti
gnáti se
gnáti v
gnézditi
gnusíti se
gobezdáti
godíti
góditi
godíti se
godíti se
godováti
godrnjáti
godrnjáti čez
godrnjáti nad
gojíti
gomazéti
goníti
goníti se
goréti
goréti od
goréti za
gospodáriti
gospodáriti nad
gósti
gósti se
gostíti
gostíti
gostíti se
gostíti se
gostováti
govoríčiti
govoríti
govoríti čez
govoríti proti
govoríti z/s
govoríti za
gozdáriti
grabíti
gradíti
gradíti na
gradíti se
grêbsti
grêbsti se
grešíti
gréti
gréti se
grgráti
grmáditi
grmáditi se
grméti
grozíti
grupírati
grupírati se
gúbati
gúbati se
gúgati
gúgati se
gúslati
hécati
hécati se
hendikepírati
hírati
hitéti
hladíti
hladíti se
hlapčeváti
hodíti
hodíti brez
hodíti v
hodíti z/s
hodíti za
hotéti
hotéti se
hotéti za
hrabríti
hraníti
hraníti
hraníti se
hrepenéti
hrepenéti po
hrepenéti za
hreščáti
hromíti
hrôpsti
hvalíti
hvalíti se
identificírati
identificírati se z/s
ignorírati
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2540 zadetkov.