Slovar slovenskega knjižnega jezika²

akrobácija

Slovenski etimološki slovar³

lȗping
Število zadetkov: 2