Á  ž neskl.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

A -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

āā --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aalenij -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

Aaltov stòl -ega stôla m

Terminološki slovar uporabne umetnosti – pohištvo, ure, orožje, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aapa bárje -- -a s

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ABA -- ž neskl.

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abaksiálna strán lístne plôskve -e straní -- -- ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

Abalákovova metóda -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abalákovovo sidríšče -ega -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abalákovovo uhó -ega ušésa m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abalónska škóljka -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abalónski bíser -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abdominálno díhanje -ega -a s

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aberratio ictus -- --

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àbiosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àbióta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àbiótični člén okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àbiótični dejávnik okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àbiótični fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àbiótski člén okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àbiótski dejávnik -ega -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àbiótski fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àbiótski okóljski dejávnik -ega -ega -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àbiótski okóljski dejávnik -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àbiótski strés -ega -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àbiótsko onesnáženje -ega -a s

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abisál -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abisál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abisálna cóna -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abisálna cóna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abisálna pahljáča -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abisálna ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abisálni -a -o prid.

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abisálni ekvivalènt -ega -ênta m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abisálni járek -ega -rka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abisálni môrski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abisálni pás -ega pasú m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abisálni vršáj -ega -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abisálno mórje -ega -a s

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abisík -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abísni -a -o prid.

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abísopelagiál -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ablácija -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ablácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ablácija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ablácija -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ablacíjska moréna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ablacíjska oblíka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ablacíjska površína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ablacíjska razpóka -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ablacíjski gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ablacíjski tíl -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ablacíjski volúmen -ega -mna m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ablacíjsko léto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ablacíjsko obdóbje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ablacíjsko obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ABÓ -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abolícija -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abonènt -ênta m

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abonêntka -e ž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abonêntski sédež -ega -a m

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abonêntsko gledalíšče -ega -a s

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abonmá -ja m

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abonmá in ízven 

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abonmájska predstáva -e -e ž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abonmájski sédež -ega -a m

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abonmá premiêra -ja -- m

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aborálna površína -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aborálni dél -ega -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aborídžin -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aborigin -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abortív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ABP-proteín -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abradírani materiál -ega -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrazíja -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrazíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrazíja -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrazíjska gŕba -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrazíjska jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrazíjska obála -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrazíjska obála -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrazíjska políca -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrazíjska políca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrazíjska ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrazíjska terása -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrazíjska terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrazíjski -a -o prid.

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrazíjski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrazív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrazívni materiál -ega -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrazívni materiál -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrí -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrogácija -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrogacíjska klávzula -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abrogatívni referéndum -ega -a m

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abscizíja -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abscizíjska plást -e plastí ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abscizíjsko tkívo -ega -a s

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abscizínska kislína -e -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ABS-nahŕbtnik -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolút -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolutio ab actione -- -- --

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolutio ab instantia -- -- --

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna céna -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna človékova pravíca -e -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna dolžína smúčke -e -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna erozíjska báza -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna gózdna tlà -ih -ih tál s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna maksimálna temperatúra -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna minimálna temperatúra -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna nèveljávnost -e -i ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna pokrôvnost -e -i ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna pravíca -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna síla -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna sódna pristójnost -e -e -i ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna stárost -e -i ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna stárost reliéfa -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna večína -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna viskóznost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna višína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna višína -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna višína snéžne odêje -e -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna vlážnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna značílnica -e -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna zráčna vlága -e -e -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútna zráčna vlága -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútni dohódek -ega -dka m

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútni enkóder -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútni etanól -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútni máksimum vôdnega stánja -ega -a -- -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútni mínimum vôdnega stánja -ega -a -- -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútni módul -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútni nújni dédič -ega -ega -a m

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútni prirástek prebiválstva -ega -tka -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútni rók -ega -a m

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútni témpo -ega -a m

Tolkalni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútni transpórt suspénzije -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútni véto -ega -a m

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútni zastarálni rók -ega -ega -a m

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútno bístvena kršítev dolóčb postópka -- -e -tve -- -- ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútno dominírana strategíja -- -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútno gledalíšče -ega -a s

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútno nèsposóbna príča -- -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútno níčna civílna sôdba -- -e -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútno níčna uprávna odlóčba -- -e -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútno práva prenôsna fúnkcija -- -e -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútno predpísana kázen -- -e -zni ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútno prevládana strategíja -- -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútno zagrožêna kázen -- -e -zni ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútno zastíranje -ega -a s

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absorbánca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absórbens -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absorbènt -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absórber súnka -ja -- m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absorbírana vôda -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absórpcija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absórpcija -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absórpcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absórpcija svetlôbe -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absórpcija svetlôbe -e -- ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absórpcija vôde -e -- ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absórpcija vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absórpcija zdravílnih učinkovín -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absorpcíjska cóna koreníne -e -e -- ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absorpcíjska čŕta -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absorpcíjska kapacitéta okólja -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absorpcíjska pregráda -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absorpcíjska spektroskopíja -e -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absorpcíjska sposóbnost -e -i ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absorpcíjska zmogljívost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absorpcíjski lásek -ega -ska m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absorpcíjski pás -ega pasú m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absorpcíjski spékter -ega -tra m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absorpcíjski spektroskóp -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absorpcíjsko načêlo -ega -a s

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absorpcíjsko tkívo -ega -a s

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abstinénca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abstinénčni sindróm -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abstráktna krívda -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abstráktna obvéznost -e -i ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abstráktna odškodnína -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abstráktna pravíca -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abstráktna tradícija -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abstráktna ustavnosódna presója -e -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abstráktna zgórnja gózdna mêja -e -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abstráktni dejánski stán -ega -ega -ú m

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abstráktni modél -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abstráktni právni pôsel -ega -ega -sla m

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abstráktni uprávni ákt -ega -ega -a m

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abstráktni vrédnostni papír -ega -ega -ja m

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abstráktno právno pravílo -ega -ega -a s

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abstráktno zavarovánje -ega -a s

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absúrdna dráma -e -e ž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absúrdni premík -ega -a m

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absúrdno gledalíšče -ega -a s

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àbšmínkanje -a s

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àbšmínkati -am dov.

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abundánca -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abundánca -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

abúra -e ž

Terminološki slovar uporabne umetnosti – pohištvo, ure, orožje, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ábzajl -a m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ábzajlanje -a s

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ábzajlati -am dov.

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

a. c. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

accidentale negotii -- --

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ACE-inhibítor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acêrvul -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acervulárni konidióm -ega -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acetátna fólija -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acetátna metóda -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acetilénska svetílka -e -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acetilén tetrabromíd -- -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acetílglukozamín -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acetílholín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acetílholín esteráza -- -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acetilíranje -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acetíl kòencím Á -- -a -- m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acetogenín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acid. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acidifikácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aciditéta vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ácidobázične lastnósti -ih -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ácidobázični indikátor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acidofílna rastlína -e -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acidofílna rastlína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ácidorezisténtni polimêri -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acidotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àcíklični cvét -ega -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acikulárna spóra -e -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acílfloroglucinól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

Ackermannova fórmula -e -e ž

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acmit -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àconálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àconálna tálna vôda -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àconálna tlà -ih tál s

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acquis communautaire -- --

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ACR ACR-a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acta iure gestionis -- -- --

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

acta iure imperii -- -- --

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

actio confessoria -- --

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

actio continua -- -- m neskl.

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

actio libera in causa -- -- -- --

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

actio negatoria -- --

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

actio Pauliana -- --

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

actio popularis -- --

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

actio Publiciana -- --

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

AD -ja m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

a. d. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adaksiálna strán lístne plôskve -e straní -- -- ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad aliment. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adamánt -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adamantánski deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adamantín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adamelít -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adamín -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adamít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adaptácija -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adaptácija -e ž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adaptácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adaptácija -e ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adápter -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adaptírati -am dov.

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adaptívna imúnost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adaptívna radiácija -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adaptívni regulátor -ega -ja m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adaptívni robót -ega -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adaptívno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adaptogén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

a dáto meníca -- -- -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad baln. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad caps. amylac. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad caps. gelatin. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

add. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

add. instll. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adekvátna vzróčnost -e -i ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adelájdski rubín -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adenilát cikláza -- -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adenín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adenín -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adenozín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adenozíndífosfát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adenozín dífosfát -- -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adenozínmónofosfát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adenozín mónofosfát -- -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adenozínski recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adenozíntrífosfát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adenozín trífosfát -- -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adenozín trífosfatáza -- -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adenozín trífosfát sintáza -- -- -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ADH ADH-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adherénca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adheréntna célična kultúra -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adhezíja -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adhezíjska pogódba -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adhezíjska vôda -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adhezíjska vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adhezíjske molékule -ih -ul ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adhezíjski postópek -ega -pka m

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adhezív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad hoc árbiter -- -- -tra m

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad hoc arbitráža -- -- -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad hoc bílaterálna diplomacíja -- -- -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad hoc múltilaterálna diplomacíja -- -- -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad hoc sodník -- -- -a m

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ÁDI ADI-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adiabáta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adiabátna spremémba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adiabátni gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adiabátno ohlájanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adiabátno segrévanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adinól -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aditív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aditívni rítem -ega -tma m

Tolkalni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adjuváns -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adjuvánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adjuvántna terapíja -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adlátus -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad lib. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad man. med. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ÁDMET ADMET-a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

administrácija -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

administratívna farmacíja -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

administratívna mêja -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

administratívna ovíra -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

administratívna prepôved -e -i ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

administratívna táksa -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

administratívna uníja -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

administratívno brême -ega -éna s

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

administratívno mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

admitánčno vódenje -ega -a s

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

admonitívna sánkcija -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adnétski apnénec -ega -nca m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adnotácija -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adóksna embrionálna vréčka -e -e -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adópcija -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adoptánt -a m

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adoptíranec -nca m

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adoptívni otròk -ega -ôka m

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adoptívni prenòs imúnskih célic -ega -ôsa -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adoptívni stárš -ega -a m

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ADP ADP-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ADP -- m neskl.

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

AD-pretvórnik -a m

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ADR ADR-a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adrenalín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adrenêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adresánt -a m

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adresát -a m

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adresírati -am dov.

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad scat. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adsórbens -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adsorbènt -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adsorbènt žôlčnih kislín -ênta -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adsorbírana vôda -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adsorbírana vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adsórpcija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adsórpcija -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adsórpcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adsorpcíjska izotêrma -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adsorpcíjski kompléks -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad spectatóres -- -- prisl.

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adstríngens -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adstringènt -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adúktor -ja m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adulár -ja m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adulár -ja m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adularescénca -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adulariscénca -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adularizácija -e ž

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adúltni líst -ega -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adúltni osébek -ega -bka m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adúltni stádij -ega -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adúltni zavòj -ega -ôja m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad us. ext. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad us. int. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad us. propr. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad usum vicem -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad us. vet. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

advékcija -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

advékcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

advekcíjska meglà -e -è ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adventívna embrioníja -e -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adventívna korenína -e -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adventívna kŕpica -e -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adventívna organogenéza -e -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adventívna vŕsta -e -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

adventívni bŕst -ega -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad vitr. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad vitr. coll. ampl. -- -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad vitr. flav. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ad vitr. nigr. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

AE AE-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

AED AED-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aegéanij -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

AEO -ja m

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeq. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aerácija -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aerácija prstí -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aerácija vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeracíjska plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeracíjski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aerenhím -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aerenhím -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeróbična cóna -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeróbični -a -o prid.

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeróbični procés -ega -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aêrobiologíja -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeróbna cóna -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeróbna plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeróbna telésna aktívnost -e -e -i ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeróbna vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeróbna zmogljívost -e -i ž

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeróbne glíve -ih -ív ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeróbni -a -o prid.

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeróbni napòr -ega -ôra m

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeróbni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeróbni procés -ega -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeróbni procés -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aêrodinámična kŕpljica -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aêrodinámična upórnost -e -i ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aêrodinámični položáj -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aerodinámični premér délcev -ega -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aêrodinámika -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aerofítske álge -ih álg ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aerofóni -ov m

Tolkalni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aêrofotogeologíja -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aêrofotografíja -e ž

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aêrofotogrametríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aêrofotoposnétek -tka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aêrogeologíja -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aerolít -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aerolít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aerologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aerónij -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aêropalinologíja -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeroph. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aêroplánkton -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aeropónika -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aêroposnétek -tka m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aêrosiderolít -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aerosíl -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aerosól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aerosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aêrotaksíja -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aerotóp -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aêrotriangulácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aêrotropízem -zma m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aetherol. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aether sulfuricus -thra -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

AF -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afanítska kamnína -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afanítska struktúra -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afánoplazmódij -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afekcíjska céna -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afektírana ígra -e -e ž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afektírani gôvor -ega -a m

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afektíranost -i ž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afélij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aferéza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afgánistanski turkíz -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afída -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afidologíja -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afiliácija -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afílni kserofít -ega -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afinitéta -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afinitétna heterogénost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afinitétna kromatografíja -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afirmatívna diskriminácija -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afirmatívna litiskontestácija -e -e ž

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afírska kamnína -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

aflatoksín -a m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afluéntni tók -ega -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àfosílna kamnína -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àfótična cóna -e -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afótična cóna -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

àfótična cóna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afótik -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afrikanizírana čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

áfriška čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

áfriška gôrska čebéla -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

Áfriška plôšča -e -e ž

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

Áfriški kratón -ega -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

áfriški smarágd -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

áfriški žád -ega -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

áfriško gledalíšče -ega -a s

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

áfriško-malgáška bíorégija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

áfroamêriško gledalíšče -ega -a s

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afrodíziak -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afrormózija -e ž

Terminološki slovar uporabne umetnosti – pohištvo, ure, orožje, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

afterpiece -a m

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

agalmatolít -a m

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

agalmatolít -a m

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

agamogoníja -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

agamospermíja -e ž

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ágar -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

ágar -ja m

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

agaricín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 65740 zadetkov.