āā

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

abortív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

abrazív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

absolút

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

absolútna viskóznost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

absolútni etanól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

absolútno dominírana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

absolútno prevládana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

absorbánca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

absórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

absorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

absórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

absórpcija zdravílnih učinkovín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

absorpcíjska pregráda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

abstinénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

abstinénčni sindróm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

a. c.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ACE-inhibítor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

acetílholín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

acetílholín esteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

acetilíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

acetogenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

acid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ácidobázične lastnósti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ácidobázični indikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ácidorezisténtni polimêri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

acílfloroglucinól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ACR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

a. d.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ad aliment.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adamantánski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adápter

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adaptívna imúnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adaptogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ad baln.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ad caps. amylac.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ad caps. gelatin.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

add.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

add. instll.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adenilát cikláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adenozín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adenozíndífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adenozínmónofosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adenozínski recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adenozíntrífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ADH

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adherénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adheréntna célična kultúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adhezíjske molékule

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ÁDI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aditív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adjuváns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adjuvánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adjuvántna terapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adlátus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ad lib.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ad man. med.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ÁDMET

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

administratívna farmacíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adoptívni prenòs imúnskih célic

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ADP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ADR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adrenalín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ad scat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adsórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adsorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adsorbènt žôlčnih kislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adsórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adsorpcíjska izotêrma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adstríngens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

adstringènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ad us. ext.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ad us. int.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ad us. propr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ad usum vicem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ad us. vet.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ad vitr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ad vitr. coll. ampl.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ad vitr. flav.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ad vitr. nigr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

AE

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

AED

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aeq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aerenhím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aerodinámični premér délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aeroph.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aerosíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aerosól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aetherol.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aether sulfuricus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

AF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aferéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

afinitéta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

afinitétna heterogénost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

afinitétna kromatografíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

afrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ágar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

agaricín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

agaróza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

agarózna gélska elektroforéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

agit.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

agit. ante us.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

àglikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aglomerácija z razprševánjem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aglomerát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aglutinácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

agoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

agoníst dopamína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

agoníst imidazolínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

agoníst melatonínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

agoníst muskarínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

agoníst na gonádoliberínskih recéptorjih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

agoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

agoníst α2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

agoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

agregát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

agretóp

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

agrúm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ahéna

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

AIMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ajurvéda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

akaricíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

akcéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

akridínski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

akridónski alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktinomicíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktinomórfni cvét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktivácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktivátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktivírana belílna zêmlja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktivírani parciálni tromboplastínski čàs

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktívna farmacévtska sestavína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktívna imunizácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktívna konformácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktívni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktívni medicínski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktívni medicínski pripomóček za diagnózo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktívni medicínski pripomóček za vsadítev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktívni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktívni terapévtski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktívni transpórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktívni zunánji defibrilátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktívno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktívno óglje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktívnost rádionuklída

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aktívnost vôde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

akupresúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

akupunktúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

akútna tóksičnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

akútno tóksični pogóji

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

akútno vnétje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

a. l.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alanín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alanín amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alanínska amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

álbaréllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

álbar éllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

albédo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

albumín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aldehídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aldosterónski antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aldóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alelopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alergén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alevrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alevrónsko zŕno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

álfaadrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

álfa adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

álfaamiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

álfa amiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

álfa1-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

álfa2-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

álga

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

algicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

algínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alkálna fosfatáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alkaloíd družíne narcísovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alkaloíd kálabarskega bôba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alkaloíd rauvólfije

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alkaloíd razhúdnikovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alkaloíd róžnatega zímzelena

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alkaloíd ržénih rožíčkov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alkeníldífenól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alkilirajóči citostátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alkílsulfonát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alkimíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

áloantigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alóe vêra gél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alogénsko tkívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alój

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alopát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alostêrični antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alostêrični encím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alostêrični modulátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alostêrično vezávno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alotropíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ALT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alteránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alternatívna medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alternatívne analízne metóde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alt. hor.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alumínijev antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

alumínijeve prótimikróbne učinkovíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

áluplast

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

áluplast za opeklíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amar.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amárum

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ámbra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

AMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amebicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amfenikóli

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amfetamíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amfifílna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amfifílna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amfiiónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ámfora

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amfotêrna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amídni lokálni anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amiloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amiloplást

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amínoglikozídni antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amínokinolíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amínokislínski ostánek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amínokislínsko sekvencíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amínosládkor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amóniak gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amónijev linimènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amórfnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

AMP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amp.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

AMPA-recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amperométrična titrácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

amplikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ampúla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

anabólik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

anabolízem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

anabólni steroíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

anafiláksa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

anafilaksíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ànafrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analéptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analgétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analítska téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analítski márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza amínokislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza gledé na dejánsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza gledé na izvédbo zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza gledé na naméro zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza glikánov v glíkoproteínih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza ITT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza po protokólu

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza stróškov bolézni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza stróškov in korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza stróškov in korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza stróškov in učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza stroškôvne korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza stroškôvne korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza stroškôvne učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza stroškôvne uporábnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza urína z reagénčnim trákom

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza velikósti délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza zdravíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analíza zmanjševánja stróškov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analízna fáza laboratórijske preiskáve

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analízna metóda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analízna téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analízni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analízni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analízni postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analízni sét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analízni vplívi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analízno preskúšanje zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analóg

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analóg fólne kislíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analóg pirimidínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analóg prehódnega stánja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

analóg purínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

anatoksín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ÁNDA

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

andrécej

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

androgén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

androgéni hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

androgéni recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

anergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

anestétični étri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

anestezíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ángiotenzínski II recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

angléški oblíž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

anhydr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

anilídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aniónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aniónska vrzél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

anksiolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

anoréktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antagoníst ángiotenzína II

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antagoníst dejávnika túmorske nekróze

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antagoníst glutamátnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antagoníst na gonádoliberínskih recéptorjih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antagoníst vazopresínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antagoníst vitamína K

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antagoníst β1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antagoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

anterídij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antgoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

anthelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiadhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiadrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántialêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiandrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántianémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiarítmik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiastmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antibióza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántidekubítusna blazína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántidekubítusno ležíšče

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántidepresív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántidiabétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántidiaróik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántidiurétični hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántidizentêrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antidót

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antidotárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiemétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiepiléptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiestrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántifibrinolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiflogístik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antigéne predstavljajóče célice

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antigénska determinánta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiglúkokortikoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántigonádotropín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántihelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántihemorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántihemoroídik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántihidrótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántihiperlipémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántihipertenzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántihipertónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántihistamínik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiholinêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiholinesteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántihumáni globulín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiidiotípska prótitelésa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántikaliurétični diurétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántikoaguláns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántikoagulánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántikonvulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántileprótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántimalárik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántimenorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántimetabolít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántimigrénik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántimikótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántimikótik za lokálno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántimikótik za sistémsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiminerálokortikoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántimitótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antimónove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antimónovo víno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántineoplástik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántinevrálgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántioksidánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiparazítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiparkinsónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiperistáltik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiperspiráns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiperspiránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántipirétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antipórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántipropulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiprurítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántipsihótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántipsoriátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántirevmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antiséptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántiskabicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántistátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántitrombótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántituberkulótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antitúsik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antiúrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ántivarikózno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antocián

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antocianidín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antocianín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antracénski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antraciklíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antrakinón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antrakinónski glikozíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antranoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antranól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

antropozófska medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

APC

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ÁPI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ápiterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aplikácija zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aplikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

apnéna vôda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

apníca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ápno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

Ápo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

Ápo B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ápoencím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ápolipoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ápolipoproteín B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ápoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

apoptóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aporfinoídni alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

apotécij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

apotéka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

apotékar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aptamêr

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aq. bull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aq. cal.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aq. comm.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aq. dest.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aq. ebull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aq. ferv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aq. font.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aq. infund.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aq. iniect.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aq. pluv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aq. purif.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aq. tepid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aqua demineralisata

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aquos.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

arábska gúma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

arábski gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

arábsko kadílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

arašídovo ólje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

arcníja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

arginín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

arhegónij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

arílalkanón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

árilus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aróma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aromat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aromatarius

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

arómaterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aromátična vôda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aromátični elektuárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aromátični kís

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aromátični špírit

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aromátično mazílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aromátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aromátski akridínijevi éstri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

Arrheniusova enáčba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

artemisinínovi deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

artific.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

arzénove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

a. s.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

asánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aséptični postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

àsimétrična sintéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

àsimetríja kromatográfskega vŕha

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

asimilácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ásk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

askorbínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

askospóra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ASMF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

asparagín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

asparagínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aspartát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aspartát amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

aspartátna amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

AST

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ataráktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ATC-klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ATC-oznáka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

ATC-šífra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

atenuírano cepívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

àtípična amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

atomizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

atómska absorpcíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

atómska emisíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 31. 10. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6447 zadetkov.