āā --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

abortív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

abrazív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

absolút -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

absolútna viskóznost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

absolútni etanól -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

absolútno dominírana strategíja -- -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

absolútno prevládana strategíja -- -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

absorbánca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

absórbens -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

absorbènt -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

absórpcija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

absórpcija zdravílnih učinkovín -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

absorpcíjska pregráda -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

abstinénca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

abstinénčni sindróm -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

a. c. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ACE-inhibítor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

acetílholín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

acetílholín esteráza -- -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

acetilíranje -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

acetogenín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

acid. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ácidobázične lastnósti -ih -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ácidobázični indikátor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ácidorezisténtni polimêri -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

acílfloroglucinól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ACR ACR-a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

a. d. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ad aliment. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adamantánski deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adápter -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adaptívna imúnost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adaptogén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ad baln. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ad caps. amylac. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ad caps. gelatin. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

add. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

add. instll. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adenilát cikláza -- -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adenín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adenozín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adenozíndífosfát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adenozínmónofosfát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adenozínski recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adenozíntrífosfát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ADH ADH-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adherénca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adheréntna célična kultúra -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adhezíjske molékule -ih -ul ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adhezív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ÁDI ADI-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aditív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adjuváns -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adjuvánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adjuvántna terapíja -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adlátus -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ad lib. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ad man. med. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ÁDMET ADMET-a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

administratívna farmacíja -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adoptívni prenòs imúnskih célic -ega -ôsa -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ADP ADP-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ADR ADR-a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adrenalín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adrenêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ad scat. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adsórbens -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adsorbènt -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adsorbènt žôlčnih kislín -ênta -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adsórpcija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adsorpcíjska izotêrma -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adstríngens -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

adstringènt -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ad us. ext. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ad us. int. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ad us. propr. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ad usum vicem -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ad us. vet. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ad vitr. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ad vitr. coll. ampl. -- -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ad vitr. flav. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ad vitr. nigr. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

AE AE-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

AED AED-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aeq. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aerenhím -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aerodinámični premér délcev -ega -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aeroph. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aerosíl -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aerosól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aetherol. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aether sulfuricus -thra -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

AF -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aferéza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

afinitéta -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

afinitétna heterogénost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

afinitétna kromatografíja -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

afrodíziak -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ágar -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

agaricín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

agaróza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

agarózna gélska elektroforéza -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

agit. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

agit. ante us. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

àglikón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aglomerácija z razprševánjem -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aglomerát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aglutinácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

agoníst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

agoníst dopamína -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

agoníst imidazolínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

agoníst melatonínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

agoníst muskarínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

agoníst na gonádoliberínskih recéptorjih -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

agoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

agoníst α2-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

agoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

agregát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

agretóp -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

agrúm -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ahéna -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

AIMD AIMD-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ajurvéda -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

akaricíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

akcéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

akridínski deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

akridónski alkaloíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktinomicíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktinomórfni cvét -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktivácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktivátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktivírana belílna zêmlja -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktivírani parciálni tromboplastínski čàs -ega -ega -ega čása m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktívna farmacévtska sestavína -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktívna imunizácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktívna konformácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktívna snôv -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktívni márker -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktívni medicínski pripomóček -ega -ega -čka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktívni medicínski pripomóček za diagnózo -ega -ega -čka -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktívni medicínski pripomóček za vsadítev -ega -ega -čka -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktívni označeválec -ega -lca m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktívni terapévtski pripomóček -ega -ega -čka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktívni transpórt -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktívni zunánji defibrilátor -ega -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktívno mésto -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktívno óglje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktívnost rádionuklída -i -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aktívnost vôde -i -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

akupresúra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

akupunktúra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

akútna tóksičnost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

akútno tóksični pogóji -- -ih -ev m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

akútno vnétje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

a. l. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alanín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alanín amínotransferáza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alanínska amínotransferáza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

álbaréllo -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

álbar éllo -- -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

albédo -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

albumín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aldehídi -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aldosterónski antagoníst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aldóza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alél -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alelopatíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alergén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alergíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alevrón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alevrónsko zŕno -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

álfaadrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

álfa adrenêrgični recéptor -- -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

álfaamiláza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

álfa amiláza -- -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

álfa1-adrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

álfa2-adrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

álga -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

algicíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

algínska kislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alkálna fosfatáza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alkaloíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alkaloíd družíne narcísovk -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alkaloíd kálabarskega bôba -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alkaloíd rauvólfije -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alkaloíd razhúdnikovk -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alkaloíd róžnatega zímzelena -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alkaloíd ržénih rožíčkov -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alkeníldífenól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alkilirajóči citostátik -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alkílsulfonát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alkimíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

áloantigén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alóe vêra gél -- -- -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alogénsko tkívo -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alój -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alopát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alopatíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alostêrični antagoníst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alostêrični encím -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alostêrični modulátor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alostêrično vezávno mésto -ega -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alotropíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ALT ALT-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alteránt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alternatívna medicína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alternatívne analízne metóde -ih -ih -ód ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alt. hor. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alumínijev antacíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

alumínijeve prótimikróbne učinkovíne -ih -ih -ín ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

áluplast -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

áluplast za opeklíne -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amar. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amárum -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ámbra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

AMD AMD-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amebicíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amfenikóli -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amfetamíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amfifílna molékula -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amfifílna snôv -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amfiiónska površínsko aktívna snôv -e -- -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ámfora -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amfotêrna molékula -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amídni lokálni anestétik -ega -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amiloíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amiloplást -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amínoglikozídni antibiótik -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amínokinolíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amínokislína -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amínokislínski ostánek -ega -nka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amínokislínsko sekvencíranje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amínosládkor -sladkórja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amóniak gúmi -- -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amónijev linimènt -ega -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amórfnost -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

AMP AMP-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amp. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

AMPA-recéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amperométrična titrácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

amplikón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ampúla -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

anabólik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

anabolízem -zma m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

anabólni steroíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

anafiláksa -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

anafilaksíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ànafrodíziak -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analéptik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analgétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analít -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analítska téhtnica -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analítski márker -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza amínokislín -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza gledé na dejánsko zdrávljenje -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza gledé na izvédbo zdrávljenja -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza gledé na naméro zdrávljenja -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza glikánov v glíkoproteínih -e -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza ITT -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza po protokólu -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza stróškov bolézni -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza stróškov in korísti -e -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza stróškov in korístnosti -e -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza stróškov in učinkovítosti -e -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza stroškôvne korísti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza stroškôvne korístnosti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza stroškôvne učinkovítosti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza stroškôvne uporábnosti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analizátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza urína z reagénčnim trákom -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza velikósti délcev -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza zdravíl -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analíza zmanjševánja stróškov -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analízna fáza laboratórijske preiskáve -e -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analízna metóda -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analízna téhtnica -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analízni márker -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analízni označeválec -ega -lca m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analízni postópek -ega -pka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analízni sét -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analízni vplívi -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analízno preskúšanje zdravíla -ega -a -- s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analóg -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analóg fólne kislíne -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analóg pirimidínskih báz -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analóg prehódnega stánja -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

analóg purínskih báz -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

anatoksín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ÁNDA ANDE ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

andrécej -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

androgén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

androgéni hormón -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

androgéni recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

anergíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

anestétični étri -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

anestétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

anestezíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ángiotenzínski II recéptor -ega -- -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

angléški oblíž -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

anhydr. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

anilídi -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aniónska površínsko aktívna snôv -e -- -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aniónska vrzél -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

anksiolítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

anoréktik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antacíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antagoníst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antagoníst ángiotenzína II -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antagoníst dejávnika túmorske nekróze -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antagoníst glutamátnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antagoníst na gonádoliberínskih recéptorjih -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antagoníst vazopresínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antagoníst vitamína K -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antagoníst β1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antagoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

anterídij -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antgoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

anthelmíntik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiadhezív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiadrenêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántialêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiandrogén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántianémik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiarítmik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiastmátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antibiótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antibióza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántidekubítusna blazína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántidekubítusno ležíšče -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántidepresív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántidiabétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántidiaróik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántidiurétični hormón -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántidizentêrik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antidót -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antidotárij -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiemétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiepiléptik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiestrogén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántifibrinolítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiflogístik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antigén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antigéne predstavljajóče célice -- -ih -ic ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antigénska determinánta -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiglúkokortikoíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántigonádotropín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántihelmíntik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántihemorágik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántihemoroídik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántihidrótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántihiperlipémik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántihipertenzív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántihipertónik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántihistamínik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiholinêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiholinesteráza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántihumáni globulín -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiidiotípska prótitelésa -ih -és s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántikaliurétični diurétik -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántikoaguláns -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántikoagulánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántikonvulzív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántileprótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántimalárik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántimenorágik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántimetabolít -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántimigrénik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántimikótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántimikótik za lokálno zdrávljenje -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántimikótik za sistémsko zdrávljenje -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiminerálokortikoíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántimitótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antimónove spojíne -ih -ín ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antimónovo víno -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántineoplástik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántinevrálgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántioksidánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiparazítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiparkinsónik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiperistáltik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiperspiráns -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiperspiránt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántipirétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antipórt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántipropulzív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiprurítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántipsihótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántipsoriátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántirevmátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antiséptik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántiskabicíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántistátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántitrombótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántituberkulótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antitúsik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antiúrik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ántivarikózno zdrávljenje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antocián -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antocianidín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antocianín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antracénski deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antraciklíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antrakinón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antrakinónski glikozíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antranoíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antranól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antrón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

antropozófska medicína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

APC APC-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ÁPI -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ápiterapíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aplikácija zdravíla -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aplikátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

apnéna vôda -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

apníca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ápno -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

Ápo Apa m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

Ápo B Apa B m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ápoencím -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ápolipoproteín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ápolipoproteín B -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ápoproteín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

apoptóza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aporfinoídni alkaloíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

apotécij -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

apotéka -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

apotékar -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aptamêr -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aq. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aq. bull. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aq. cal. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aq. comm. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aq. dest. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aq. ebull. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aq. ferv. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aq. font. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aq. infund. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aq. iniect. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aq. pluv. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aq. purif. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aq. tepid. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aqua demineralisata -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aquos. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

arábska gúma -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

arábski gúmi -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

arábsko kadílo -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

arašídovo ólje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

arcníja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

arginín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

arhegónij -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

arílalkanón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

árilus -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aróma -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aromat. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aromatarius -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

arómaterapíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aromátična vôda -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aromátični elektuárij -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aromátični kís -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aromátični špírit -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aromátično mazílo -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aromátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aromátski akridínijevi éstri -ih -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

Arrheniusova enáčba -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

artemisinínovi deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

artific. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

arzénove spojíne -ih -ín ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

a. s. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

asánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aséptični postópek -ega -pka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

àsimétrična sintéza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

àsimetríja kromatográfskega vŕha -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

asimilácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ásk -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

askorbínska kislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

askospóra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ASMF ASMF-a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

asparagín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

asparagínska kislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aspartát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aspartát amínotransferáza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

aspartátna amínotransferáza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

AST AST-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ataráktik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ATC-klasifikácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ATC-oznáka -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

ATC-šífra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

atenuírano cepívo -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

àtípična amínokislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

atomizátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

atómska absorpcíjska spektrometríja -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

atómska emisíjska spektrometríja -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6447 zadetkov.