àbiosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

àbióta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

àbiótični člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

àbiótični dejávnik okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

àbiótični fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

àbiótski člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

àbiótski fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

àbiótski okóljski dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

abisál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

abisálna cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

abisálna ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

abisálni járek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

abisálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ablácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ablacíjska moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ablacíjska oblíka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ablacíjska površína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ablacíjski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ablacíjski tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ablacíjski volúmen

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ablacíjsko léto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ablacíjsko obdóbje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ablacíjsko obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aborídžin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aborigin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

abrazíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

abrazíjska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

abrazíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

abrazíjska políca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

abrazíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

abrazíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

abrazíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

abrí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

absolútna erozíjska báza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

absolútna gózdna tlà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

absolútna maksimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

absolútna minimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

absolútna stárost reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

absolútna višína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

absolútna višína snéžne odêje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

absolútna vlážnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

absolútna zráčna vlága

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

absolútni máksimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

absolútni mínimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

absolútni módul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

absolútni prirástek prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

absolútni transpórt suspénzije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

absórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

absórpcija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

absorpcíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

absorpcíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

abstráktna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

abundánca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

acidifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aciditéta vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

acidofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

acidotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

àconálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

àconálna tálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

adaptácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

adhezíjska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

adiabáta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

adiabátna spremémba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

adiabátni gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

adiabátno ohlájanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

adiabátno segrévanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

administratívno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

adsorbírana vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

adsórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

adsorpcíjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

advékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

advekcíjska meglà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aerácija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aerácija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aeracíjska plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aeracíjski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aeróbna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aêrofotogrametríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aêrofotoposnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aerologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aeropónika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aerosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aêrotriangulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

afélij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

àfótična cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

áfriško-malgáška bíorégija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aglomerácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aglomerát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agradácija reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárna depopulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárna držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárna gostôta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárna gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárna kolonizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárna kríza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárna nosílnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárna polítika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárna prenaséljenost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárna refórma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárna régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárna revolúcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárna skúpnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárna struktúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárna téhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárne škárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárni ustròj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárno obméstje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárno obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárno obremenjevánje okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrárno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agresívna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ágroindustríjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ágrokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ágroklimatologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ágrokombinát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ágromeliorácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ágrotéhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

agrúmi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

Ah-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

Á-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

(A)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

Aitoffova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akcíjski rádij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akcíjsko sredíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aklimatizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aklína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akomodácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akrátopéga

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akrátotêrma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akrisól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akrópolsko mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aktívna kíslost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aktívna mêjnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aktívna planína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aktívna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aktívna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aktívni ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aktívni ognjeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aktívni slòj bárja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aktívni slòj tál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aktívni slòj vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aktívni vršáj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aktívni vulkán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aktívno bláto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aktívno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aktualízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aktuálna evápotranspirácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aktuálna vegetácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akulturácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akumulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akumulacíjska hídroelektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akumulacíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akumulacíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akumulacíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akumulacíjski horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akumulacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akumulacíjsko jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akumulacíjsko pobóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ákvakultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akvátično okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akvatórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

akvifêr

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

albédo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

Álbersova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alelopatíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aleútska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álfa índeks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

algónkij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aljáška poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aljáški ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alkalitrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alkalizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alkálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alkálna reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alkálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alleröd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alogéna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alogéni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alohtóna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aloním

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alotíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alpídi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alpídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alpídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alpinídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alpinídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alpínski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álpska črníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álpska híša

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álpska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álpska klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álpska poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álpska slemenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álpska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álpski gláciokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álpski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álpski ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álpski ledeníški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álpski páleokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álpski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álpski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álpski visokogôrski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

álpsko podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alternatívna energíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alternatívni turízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alternatívno zemljepísno imé

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

altiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

altiplanácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

altipláno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

altokúmul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

altokúmulus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

altostrát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

altostrátus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aluminóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aluviálna korozíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aluviálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aluviálna ravníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aluviálna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

alúvij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

amenzalízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

amfibolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

amfidrómna tóčka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

amfiglêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

amíktično jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

Amo-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

amonifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

amplitúda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

amplitúda vôdnega kolébanja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

anaeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

anaeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

anaeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

anaglaciál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

anaklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

analfabetízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

analíza SWOT

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

analíza vlóžkov in izlóžkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

analógni podátki

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

anastomóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

anatéksa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

andezít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

andezítna čŕta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

andosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

anekuména

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

anemohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

anemométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aneroíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

anketíranje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

anorgánsko gnojílo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

anotêrmična vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

anotêrmični vôdni slòj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

anotermíja vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antárktična bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antárktična flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antárktična konvergénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antárktična poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antárktična zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antárktični cirkumpolárni tók

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antárktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antárktični léd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antárktični oceán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antárktis

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antecedénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antecedéntna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antecedéntna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ánticiklónska búrja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antiklinála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antiklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antiklinórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antipód

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antropogéna meromíktičnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antropogéna nesréča

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antropogéna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antropogéna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antropogéna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antropogéna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antropogéni dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antropogéni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antropogéni fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antropogéni horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antropogenizírana pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antropogéno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antropogéno okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antropogéno rastlínstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ántropogeografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ántropogeográfska kárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ántropogeográfska mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antropohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

antroposfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

Aoh-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

apárthajd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

apartheid

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

apioíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aplikatívna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

apnénec

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

apnéniški dolomít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

apnéniški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

apnênje prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

apogêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ápsida

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

apsídnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

apvéling

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aragonít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aragonítna jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aragonítni jéžek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

árborikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

areál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aréično obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

arenosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

arêt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

argílični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

argilogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

argilotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

argilúvični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

arháik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

arheolóški spomeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

arhipelág

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

arídna gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

arídna klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

arídni krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

arídno poljedélstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

arídnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aritmétična gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

árktična frónta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

árktična klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

árktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

árktični pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

árktično mórje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

árktično podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

árktogêa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

árktogêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

armorikánska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

armorikánsko gorôvje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

armorikánsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

arondácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

artéška vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

artéški bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

artéški vodnják

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

asanácija mésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

asfaltírana césta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

àsimétrična dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

àsimétrična gúba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

àsimétričnost poréčja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

asimilácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

asimilácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

asimilacíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

asimilacíjska sposóbnost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

asimilacíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

asociácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

astenosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

astronómska jesén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

astronómska pomlád

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

astronómska zíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

astronómski ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

astronómski koordinátni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

astronómski létni čàs

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

astronómski mrák

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

astronómsko polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ateízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

atlánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

atlántik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

atlántska dôba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

átlas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

atmosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

atmosferílije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

atmosfêrska refrákcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

atmosfêrska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

atól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

atómska elektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

Aum-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aveníja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

aviónski posnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avróra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avróra avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avróra boreális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avstralázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avstrálska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avstrálska flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avstrálska zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avtárkična kmetíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avtárkično kméčko gospodárstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avtárkično kmetíjstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avtekologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ávtobusna postája

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ávtobusno postajalíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ávtocésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avtohtóna manjšína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avtohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avtohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avtohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avtohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ávtokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avtomobílska industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avtomórfna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avtonomíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ávtorski originál zemljevída

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avtotrófni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

avtotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

azbestóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

azilánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ázimutna pošévna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

ázimutna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

azóik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

azonálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

azórski ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

azotofiksácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

azotofiksátor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bába

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bábje polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bábje pšêno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

badlands

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bagui

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bajada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bájer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bájta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bájtar

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

baldahín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

balkanizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

balneologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

balván

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

balvánasta moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

balvánski nasíp

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

banánska držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bánka podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bantustán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

barákarsko nasélje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

barhán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

barjánska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

barjánska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

barjánski trávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

barométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

barométrska kóta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

barométrska višínska fórmula

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

barométrski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

barranco

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

barriada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bárska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bárvanje kráške vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bárvna metalurgíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

básti

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

batiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

batiálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

batibentál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

batilímnij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

batiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

batimetríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

batipelagiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

batisfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

batiskáf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

batitermográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

batográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

batolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

batométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

báza hidrográfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bazálne lastnósti ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bazálni tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bazált

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bazáltna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bazáltni pokròv

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

báza obláka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

báza podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bazár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bázična industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bázična pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bázična reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bázična vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bázičnost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bázičnost vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bazofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

BDP

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

beaufort

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

Beaufortova léstvica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

bèč

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

beduín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.