àbiosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àbióta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àbiótični člén okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àbiótični dejávnik okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àbiótični fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àbiótski člén okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àbiótski fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àbiótski okóljski dejávnik -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abisál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abisálna cóna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abisálna ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abisálni járek -ega -rka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abisálni môrski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ablácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ablacíjska moréna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ablacíjska oblíka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ablacíjska površína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ablacíjski gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ablacíjski tíl -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ablacíjski volúmen -ega -mna m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ablacíjsko léto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ablacíjsko obdóbje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ablacíjsko obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aborídžin -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aborigin -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abrazíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abrazíjska jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abrazíjska obála -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abrazíjska políca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abrazíjska ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abrazíjska terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abrazíjski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abrí -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolútna erozíjska báza -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolútna gózdna tlà -ih -ih tál s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolútna maksimálna temperatúra -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolútna minimálna temperatúra -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolútna stárost reliéfa -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolútna višína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolútna višína snéžne odêje -e -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolútna vlážnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolútna zráčna vlága -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolútni máksimum vôdnega stánja -ega -a -- -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolútni mínimum vôdnega stánja -ega -a -- -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolútni módul -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolútni prirástek prebiválstva -ega -tka -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolútni transpórt suspénzije -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absórpcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absórpcija vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absorpcíjska kapacitéta okólja -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absorpcíjska zmogljívost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abstráktna zgórnja gózdna mêja -e -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abundánca -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acidifikácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aciditéta vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acidofílna rastlína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acidotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àconálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àconálna tálna vôda -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adaptácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adhezíjska vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adiabáta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adiabátna spremémba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adiabátni gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adiabátno ohlájanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adiabátno segrévanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

administratívno mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adsorbírana vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adsórpcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adsorpcíjski kompléks -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

advékcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

advekcíjska meglà -e -è ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aerácija prstí -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aerácija vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aeracíjska plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aeracíjski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aeróbna plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aeróbna vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aeróbni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aeróbni procés -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aêrofotogrametríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aêrofotoposnétek -tka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aerologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aeropónika -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aerosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aêrotriangulácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afélij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àfótična cóna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

áfriško-malgáška bíorégija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aglomerácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aglomerát -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agóna -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agradácija reliéfa -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárna depopulácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárna držáva -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárna geografíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárna gostôta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárna gostôta prebiválstva -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárna kolonizácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárna kríza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárna nosílnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárna pokrájina -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárna polítika -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárna prenaséljenost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárna refórma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárna régija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárna revolúcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárna skúpnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárna struktúra -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárna téhnika -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárne škárje -ih -rij ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárni ékosistém -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárni sistém -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárni ustròj -ega -ôja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárno mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárno obméstje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárno obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárno obremenjevánje okólja -ega -a -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrárno prebiválstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agresívna vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrikultúra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ágroindustríjski kompléks -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ágrokárta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ágroklimatologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ágrokombinát -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ágromeliorácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ágrotéhnika -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agrúmi -ov m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ah-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Á-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

(A)-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Aitoffova projékcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akcíjski rádij -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akcíjsko sredíšče -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aklimatizácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aklína -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akomodácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akrátopéga -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akrátotêrma -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akrisól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akrópolsko mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aktívna kíslost prstí -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aktívna mêjnica -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aktívna planína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aktívna plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aktívna temperatúra -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aktívni ledeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aktívni ognjeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aktívni slòj bárja -ega slôja -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aktívni slòj tál -ega slôja -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aktívni slòj vôde -ega slôja -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aktívni vršáj -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aktívni vulkán -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aktívno bláto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aktívno prebiválstvo -ega -tva s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aktualízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aktuálna evápotranspirácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aktuálna vegetácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akulturácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akumulácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akumulacíjska hídroelektrárna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akumulacíjska obála -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akumulacíjska ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akumulacíjska terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akumulacíjski horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akumulacíjski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akumulacíjsko jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka -ega -a -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akumulacíjsko pobóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ákvakultúra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akvátično okólje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akvatórij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

akvifêr -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álas -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

albédo -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Álbersova projékcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alelopatíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aleútska depresíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álfa índeks -- -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde -e -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

algónkij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aljáška poledenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aljáški ledeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alkalitrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alkalizácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alkálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alkálna reákcija prstí -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alkálna vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alleröd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alogéna réka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alogéni sedimènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alohtóna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alohtóna réka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alohtóni jámski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alohtóni sedimènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alohtóno prebiválstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aloním -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alotíl -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alpídi -ov m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alpídska orogenéza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alpídsko gúbanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alpinídska orogenéza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alpinídsko gúbanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alpínski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álpska črníca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álpska híša -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álpska jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álpska klíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álpska poledenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álpska slemenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álpska vás -e vasí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álpski gláciokrás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álpski krás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álpski ledeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álpski ledeníški krás -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álpski páleokrás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álpski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álpski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álpski visokogôrski krás -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

álpsko podnébje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alternatívna energíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alternatívni turízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alternatívno zemljepísno imé -ega -ega -na s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

altiméter -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

altiplanácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

altipláno -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

altokúmul -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

altokúmulus -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

altostrát -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

altostrátus -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aluminóza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aluviálna korozíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aluviálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aluviálna ravníca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aluviálna terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

alúvij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

amenzalízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

amfibolít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

amfidrómna tóčka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

amfiglêj -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

amíktično jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Amo-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

amonifikácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

amplitúda -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

amplitúda vôdnega kolébanja -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

anaeróbna vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

anaeróbni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

anaeróbni procés -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

anaglaciál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

anaklinálna dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

analfabetízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

analíza SWOT -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

analíza vlóžkov in izlóžkov -e -- -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

analógni podátki -ih -ov m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

anastomóza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

anatéksa -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

andezít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

andezítna čŕta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

andosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

anekuména -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

anemohoríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

anemométer -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aneroíd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

anketíranje -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

anorgánsko gnojílo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

anotêrmična vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

anotêrmični vôdni slòj -ega -ega slôja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

anotermíja vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antárktična bíogeográfska régija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antárktična flórna oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antárktična konvergénca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antárktična poledenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antárktična zóogeográfska oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antárktični cirkumpolárni tók -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antárktični króg -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antárktični léd -ega ledú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antárktični oceán -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antárktis -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antecedénca -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antecedéntna dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antecedéntna mêja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ánticiklón -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ánticiklónska búrja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antiklinála -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antiklinálna dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antiklinórij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antipód -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antropogéna meromíktičnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antropogéna nesréča -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antropogéna pokrájina -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antropogéna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antropogéna terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antropogéna zgórnja gózdna mêja -e -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antropogéni dejávnik -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antropogéni ékosistém -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antropogéni fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antropogéni horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antropogenizírana pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antropogéno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antropogéno okólje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antropogéno rastlínstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ántropogeografíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ántropogeográfska kárta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ántropogeográfska mêja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antropohoríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

antroposfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Aoh-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

apárthajd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

apartheid -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

apioíd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aplikatívna geografíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

apnénec -nca m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

apnéniški dolomít -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

apnéniški krás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

apnênje prstí -a -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

apogêj -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ápsida -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

apsídnica -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

apvéling -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aragonít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aragonítna jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aragonítni jéžek -ega -žka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

árborikultúra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

areál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aréično obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

arenosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

arêt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

argílični horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

argilogenéza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

argilotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

argilúvični horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

arháik -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

arheolóški spomeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

arhipelág -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

arídna gózdna mêja -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

arídna klíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

arídni krás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

arídno poljedélstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

arídnost -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aritmétična gostôta prebiválstva -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

árktična frónta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

árktična klíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

árktični króg -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

árktični pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

árktično mórje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

árktično podnébje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

árktogêa -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

árktogêja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

armorikánska orogenéza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

armorikánsko gorôvje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

armorikánsko gúbanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

arondácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

artéška vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

artéški bazén -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

artéški vodnják -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

asanácija mésta -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

asfaltírana césta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àsimétrična dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àsimétrična gúba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àsimétričnost poréčja -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

asimilácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

asimilácija rastlín -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

asimilacíjska kapacitéta okólja -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

asimilacíjska sposóbnost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

asimilacíjska zmogljívost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

asociácija rastlín -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

astenosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

astronómska jesén -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

astronómska pomlád -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

astronómska zíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

astronómski ázimut -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

astronómski koordinátni sistém -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

astronómski létni čàs -ega -ega čása m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

astronómski mrák -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

astronómsko polétje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ateízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

atlánt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

atlántik -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

atlántska dôba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

átlas -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

atmosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

atmosferílije -lij ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

atmosfêrska refrákcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

atmosfêrska vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

atól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

atómska elektrárna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Aum-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aveníja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aviónski posnétek -ega -tka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avróra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avróra avstrális -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avróra boreális -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avstralázijska bíogeográfska régija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avstrális -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avstrálska depresíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avstrálska flórna oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avstrálska zóogeográfska oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avtárkična kmetíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avtárkično kméčko gospodárstvo -ega -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avtárkično kmetíjstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avtekologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ávtobusna postája -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ávtobusno postajalíšče -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ávtocésta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avtohtóna manjšína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avtohtóna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avtohtóni jámski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avtohtóni sedimènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avtohtóno prebiválstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ávtokárta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avtomobílska industríja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avtomórfna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avtonomíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ávtorski originál zemljevída -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avtotrófni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

avtotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

azbestóza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

azilánt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ázimut -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ázimutna pošévna projékcija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ázimutna projékcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

azóik -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

azonálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

azórski ánticiklón -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

azotofiksácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

azotofiksátor -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bába -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bábje polétje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bábje pšêno -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

badlands -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bagui -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bajada -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bájer -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bájta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bájtar -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

baldahín -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

balkanizácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

balneologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

balván -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

balvánasta moréna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

balvánski nasíp -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

banánska držáva -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bánka podátkov -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bantustán -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bár -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

barákarsko nasélje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

barhán -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

barjánska pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

barjánska vás -e vasí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

barjánski trávnik -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bárje -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

barométer -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

barométrska kóta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

barométrska višínska fórmula -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

barométrski gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

barranco -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

barriada -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bárska pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bárvanje kráške vôde -a -- -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bárvna metalurgíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

básti -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

batiál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

batiálni môrski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

batibentál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

batilímnij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

batiméter -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

batimetríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

batipelagiál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

batisfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

batiskáf -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

batitermográf -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

batográf -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

batolít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

batométer -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

báza hidrográfa -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bazálne lastnósti ledeníka -ih -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bazálni tíl -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bazált -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bazáltna plást -e plastí m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bazáltni pokròv -ega -ôva m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

báza obláka -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

báza podátkov -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bazár -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bazén -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bázična industríja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bázična pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bázična reákcija prstí -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bázična vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bázičnost prstí -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bázičnost vôde -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bazofílna rastlína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

BDP BDP-ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

beaufort -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Beaufortova léstvica -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

bèč bečà m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

beduín -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.