bušízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 2. 2021.

Število zadetkov: 1