bušízem tudi bushizem -zma [bušízəmm (ī)
1. politika ameriškega predsednika Georgea Busha mlajšega: bušizem se je preselil v Evropo; primerjati bušizem s hitlerizmom in stalinizmom
2. za ameriškega predsednika Georgea Busha mlajšega značilna beseda ali besedna zveza: zbiralec bušizmov
// ekspr. nesmiselna, neumna izjava: izjava je bila še en tipičen bušizem več; stresati bušizme

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 29. 11. 2020.

Število zadetkov: 1