izkúšnja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

izkúšnja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

izkúšnja

Sinonimni citat

izkušnja

Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov, prva izdaja, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

izkȗšnja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

izkȗšnja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

izkušnja

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

izkušnja

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

izkušnja

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Potopitvena izkušnja

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Število zadetkov: 10