akrobácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 26. 1. 2021.

lȗping

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 1. 2021.

Število zadetkov: 2